CĐ nghề » Miền Trung

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014
 
* Đường Trường Chinh, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
* (cơ sở): Xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
* Đt: 062.3835084; 062.3835565; Fax: 062.3835324. Website: www.dnbt.edu.vn

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]