Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

*******

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ NINH BÌNH

Mã trường: CNY

Địa chỉ: 297 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Nam Thành, Tp. Ninh Bình, Ninh Bình.

Điện thoại: 0303.871461. Website: www.cdyteninhbinh.edu.vn

 

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2017: 2.296 chỉ tiêu

Trong đó:

- Cao đẳng điều dưỡng chính qui: 600

- Cao đẳng Dược chính quy: 720

- Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược liên thông hệ chính quy: 264

- Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Dược liên thông hệ Vừa làm vừa học: 660

- Hệ trung học chuyên nghiệp chính quy: 300 chỉ tiêu gồm các hệ Điều dưỡng trung cấp, Y sỹ, Dược sỹ và nữ Hộ sinh.

- Hệ Trung học chuyên nghiệp vừa học vừa làm: 150 gồm các đối tượng học chuyển đổi văn bằng 2, Trung cấp Dược tại chức, trung cấp Điều dưỡng tại chức.

 

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG, DƯỢC CHÍNH QUY

a/ Tổng chỉ tiêu: 1320. Trong đó:

* Cao đẳng Điều dưỡng: 600 chỉ tiêu

- 300 chỉ tiêu hệ ngân sách giành cho thí sinh có hộ khẩu tại Ninh Bình;

- 300 chỉ tiêu hệ ngoài ngân sách.

* Cao đẳng Dược: 720chỉ tiêu

- 300 chỉ tiêu hệ ngân sách giành cho thí sinh có hộ khẩu tại Ninh Bình;

- 420 chỉ tiêu hệ ngoài ngân sách.

b/ Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh trong phạm vi cả nước

-  Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương.

c/ Phương  thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia, Tổ hợp xét tuyển: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

- Xét tuyển theo Học bạ lớp 12 bậc THPT hoặc tương đương, Tổ hợp xét tuyển: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

d/  Điều kiện trúng tuyển:

Điểm của tổ hợp xét + Điểm ưu tiên

Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

e/ Thời gian và hình thức đào tạo: tập trung 03 năm.

f/ Hồ sơ xét tuyển :

-  Nhóm xét tuyển theo kết quả học bạ cấp III:

Nhà trường tiến hành thu hồ sơ tại Trung tâm tuyển sinh và tư vấn đào tạo hoặc qua đường bưu điện từ khi Đề án tự chủ tuyển sinh riêng được phê duyệt, hồ sơ gồm có:

+ Túi hồ sơ xét tuyển (Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2017), phiếu số 1 và phiếu số 2 (Phiếu đăng ký tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2017 theo đề án riêng).

(Cấp tại Trung tâm tuyển sinh và tư vấn đào tạo  hoặc Download trên trang web nhà trường)

+ Bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (bản sao có công chứng).

+ Học bạ trung học phổ thông (bản sao có công chứng).

+ 2 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ chi tiết.

+ Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

- Nhóm xét tuyển theo kỳ thi THPT Quốc gia:

Nhà trường bắt đầu thu hồ sơ từ khi có giấy báo kết quả kỳ thi THPT QG, hồ sơ gồm có:

+ Túi hồ sơ xét tuyển (Phiếu đăng ký xét tuyển Cao đẳng chính quy năm 2017).

(Cấp tại Trung tâm tuyển sinh và tư vấn đào tạo  hoặc Download trên trang web nhà trường)

+ Phiếu báo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2017.

+ 2 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ chi tiết.

+ Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

g/ Thời gian xét tuyển và công bố kết quả (Dự kiến):

- Nhà trường tổ chức tuyển sinh làm 04 đợt: Tháng 3, 6, 9, 12 hằng năm.

 

CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỢNG, DƯỢC LIÊN THÔNG (CQ + VLVH):

a. Tổng chỉ tiêu: 924

b. Đối tượng tuyển sinh

* Cao đẳng Điều dưỡng Liên thông

- Học sinh tốt nghiệp TCCN ngành Điều dưỡng, Hộ sinh (hoặc có chứng chỉ chuyển đổi phù hợp với chuyên ngành dự tuyển).

- Học sinh tốt nghiệp TCCN ngành Y sỹ học thêm 01 kỳ chứng chỉ chuyển đổi sang Điều dưỡng.

* Cao đẳng Dược liên thông

Học sinh tốt nghiệp TCCN ngành Dược

c/ Phương thức tuyển sinh: Tuyển các thí sinh trên phạm vi cả nước

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển

- Môn thi:

+ Cao đẳng Điều dưỡng: Toán, Giải phẫu Sinh lý, Lý thuyết chuyên nghành (CSSK người lớn bệnh Nội khoa, CSSK người lớn bệnh Ngoại khoa, CSSK phụ nữ, Bà mẹ & gia đình,CSSK  trẻ em)

+ Cao đẳng Dược: Toán, Hóa phân tích, Lý thuyết chuyên ngành (Bào chế, Hóa dược – dược lý, Dược liệu)

d/  Điều kiện trúng tuyển:

Mỗi môn thi phải đạt kết quả từ 5.0 điểm trở lên (không có môn nào dưới 5.0 điểm).

Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

e/ Thời gian và hình thức đào tạo: 1,5 năm

f/ Hồ sơ thi:

Nhà trường tiến hành thu hồ sơ tại Trung tâm tuyển sinh và tư vấn đào tạo hoặc qua đường bưu điện, hồ sơ gồm có:

+ Túi hồ sơ đăng ký dự thi (Phiếu đăng ký dự thi Cao đẳng Điều dưỡng liên thông năm 2017), phiếu số 1 và phiếu số 2 (Phiếu đăng ký tuyển sinh Cao đẳng điều dưỡng liên thông năm 2017).

(Bán tại Trung tâm tuyển sinh và tư vấn đào tạo)

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và bảng điểm TCCN

+ Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có)

+ 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

g/ Thời gian ôn thi, thi tuyển, công bố kết quả (dự kiến):

- Nhà trường tổ chức tuyển sinh làm 04 đợt: Tháng 3, 6, 9, 12 hàng năm

 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY

a/ Tổng chỉ tiêu: 300

(gồm hệ Điều dưỡng trung cấp, Y sỹ, Dược sỹ trung cấp và nữ Hộ sinh). Trong đó:

- Hệ ngân sách: 150 chỉ tiêu giành cho các thí sinh có hộ khẩu tại Ninh Bình.

b/ Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh trong cả nước

- Tốt nghiệp PTTH hoặc tương đương.

c/ Phương  thức tuyển sinh: Xét kết quả học tập lớp 12 trong học bạ:

- Môn Toán và môn Sinh với đối tượng Y sỹ, Điều dưỡng, Nữ hộ sinh.

- Môn Toán và môn Hóa với đối tượng học Dược sỹ.

d/  Điều kiện trúng tuyển:

Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

e/ Thời gian và hình thức đào tạo: tập trung 02 năm.

f/ Thời gian thu hồ sơ: thu hồ sơ và thực hiện xét tuyển làm 04 đợt từ tháng 3, 6, 9, 12.

Hồ sơ gồm có:

+ Bằng tốt nghiệp cấp 3 hoặc tương đương (bản sao có công chứng).

+ Học bạ trung học phổ thông (bản sao có công chứng).

+ 2 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ chi tiết.

+ Giấy tờ ưu tiên (nếu có).

 

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VLVH

a/ Tổng chỉ tiêu: 150 chỉ tiêu gồm:

- Chuyển đổi văn bằng 2:

+ Chuyển đổi từ Y sỹ, Điều dưỡng sang Dược;

 + Chuyển đổi từ Dược, Điều dưỡng sang Y sỹ;

 + Chuyển đổi Dược, Y sỹ sang Điều dưỡng.

- Hệ đào tạo tại chức:

+ Trung cấp Dược tại chức;

+ Trung cấp Điều dưỡng tại chức.

b/ Đối tượng và hình thức tuyển sinh: Xét tuyển trên phạm vi cả nước.

- Đối với hệ chuyển đổi văn bằng 2: đã tốt nghiệp THCN và xét tuyển theo điểm tổng kết khóa học trung học chuyên nghiệp.

- Đối với Trung cấp Dược tại chức và trung cấp Điều dưỡng tại chức: đã có bằng tốt nghiệp sơ cấp và xét tuyển theo điểm tổng kết khóa học sơ cấp chuyên nghiệp.

d/  Điều kiện trúng tuyển:

Xét điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

e/ Thời gian đào tạo:

- Hệ chuyển đổi văn bằng 2: 01 năm.

- Trung cấp Dược tại chức và Điều dưỡng tại chức: 1,5 năm.

f/ Thời gian thu hồ sơ: thu hồ sơ và thực hiện xét tuyển làm 04 đợt từ tháng 3, 6, 9, 12

Hồ sơ gồm có:

+ Bằng tốt nghiệp THCN hoặc Sơ cấp CN (bản sao công chứng);

+ Bảng điểm tổng kết khóa học THCN hoặc sơ cấp CN (bản sao công chứng);

+ 2 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ chi tiết.

 

LỆ PHÍ TUYỂN SINH, HỌC PHÍ

a/ Lệ phí tuyển sinh

- Lệ phí thu hồ sơ:  Đại học liên thông, Cao đẳng liên thông: 50.000đ/ hồ sơ

- Lệ phí ôn thi và thi tuyển (3 môn): 1.500.000đ/ hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển cao đẳng,  trung cấp chính quy: 30.000đ/ hồ sơ

- Ngoài ra trường không thu bất kỳ khoản tiền nào khác.

b/ Học phí năm học 2017 - 2018

- Cao đẳng Điều dưỡng, Dược: 700.000 đ/tháng/sinh viên

- Cao đẳng Liên thông Điều dưỡng, Dược: 1.050.000 đ/tháng/sinh viên

- Trung cấp chính quy: 620.000 đ/tháng/sinh viên

- Văn bằng 2: 930.000 đ/tháng/sinh viên

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]