Cao đẳng » Miền Trung

Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận

274 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
ĐT: (062) 3825740
Website: www.cybt.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CYX  -TỔNG CHỈ TIÊU: 200

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

200

Điều dưỡng

C720501

B

 

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.                     

- Phương thức tuyển sinh: Trường không tổ chức thi tuyển sinh mà xét tuyển từ điểm thi đại học, cao đẳng khối B theo kì thi chung của Bộ GD&ĐT.

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]