Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Du lịch Yên Bái

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH

Mã trường: CDD 1303

Địa chỉ: Km 6, đường Đinh Tiên Hoàng, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 852 165; 02163 851 815    Fax: 02163 852 648

Website: yenbaiact.edu.vn       Email: cvy@moet.edu.vn

 

MÃ NGÀNH

NGÀNH HỌC

MÔN THI/XÉT TUYỂN

TỔNG CHỈ TIÊU

Cao

đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

6210225

 

Thanh nhạc

– Xét tuyển Dựa trên điểm sơ tuyển

 – Sơ tuyển:

Môn: Thẩm âm - Tiết tấu; Thanh nhạc(HS2)

 

15

 

 

6210217

BD Nhạc cụ Phương tây

– Xét tuyển Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển

Môn: Thẩm âm (HS2) - Tiết tấu xét dựa trên điểm sơ tuyển

10

 

 

6210216

BD Nhạc cụ Truyền thống

5

 

 

6210213

 

Diễn viên múa

– Xét tuyển

 – Sơ tuyển:

Môn: Thẩm âm - Tiết tấu

 

15

 

 

6210103

 

Hội họa

– Xét tuyển: Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển: Môn Bố cục; Hình họa (HS2)

 

15

 

 

6340436

 

Quản lý văn  hóa

– Xét tuyển: Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn

 

15

 

 

6810103

Hướng dẫn Du lịch

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn

15

 

 

5210225

Thanh nhạc

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm – Tiết tấu; Thanh nhạc (HS2)

 

15

 

5210217

 

BD Nhạc cụ Phương tây

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm (HS2)

 

20

 

5210216

BD Nhạc cụ Truyền thống

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm (HS2)

 

10

 

5210207

NTBD Múa

  dân gian dân tộc

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Thẩm âm – Tiết tấu; Múa (HS2)

 

15

 

5210402

 

Thiết kế đồ họa

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS, Dựa trên điểm sơ tuyển

– Sơ tuyển năng khiếu: Môn Hình họa; Trang tí (HS2)

 

 

20

 

5810206

Nghiệp vụ nhà hàng

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

 

20

 

5810203

Nghiệp vụ lễ tân

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

 

20

 

5810103

Hướng dẫn Du lịch

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

 

 

 

20

 

5810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

 

20

 

5810209

Kỹ thuật pha chế đồ uống

– Xét tuyển: Dựa kết quả lớp cuối THCS hoặcTHPT

– Sơ tuyển:

Năng khiếu tự chọn: Kể chuyện; kịch

 

20

 

 

Kỹ thuật chế biến món ăn

- Xét tuyển: Đối tượng XT, người có đủ trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề

 

 

25

Chú ý: Tuyển sinh liên tục Từ tháng 3 đến tháng 12/2018

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]