Cao đẳng » Miền Nam

Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

Mã trường: C57

Địa chỉ: số 75, Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: 02703 .823310.  Fax: 07203.830525

Website: www.cdspvinhlong.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long từ 03 năm trở lên.

3. Phương thức tuyển sinh: Có 02 phương thức

3.1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2018 (80% tổng chỉ tiêu).

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (20% tổng chỉ tiêu).

Riêng ngành Giáo dục mầm non kết hợp xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu.

Trong trường hợp chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo thấp hơn 50% chỉ tiêu do UBND tỉnh Vĩnh Long giao tại Công văn số 4370/UBND-VX về việc đề nghị duyệt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Trường CĐSP Vĩnh Long, trường thực hiện theo một phương thức là xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.

Nguyên tắc xét tuyển: Xét điểm từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu cho phép.

4. Chỉ  tiêu  tuyển  sinh:

TT

Tên ngành

Trình độ đào tạo

Phương thức tuyển sinh

Phương thức 1

Phương thức 2

Xét tuyển

Xét tuyển kết hợp thi tuyển

Xét tuyển

Xét tuyển kết hợp thi tuyển

1

Giáo dục mầm non

Cao đẳng

0

144

0

36

2

Giáo dục tiểu học

Cao đẳng

40

0

10

0

Tổng chỉ tiêu

230

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.1. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

- Đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương);

- Có đủ sức khỏe học tập theo quy định hiện hành;

- Không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ;

- Đối với ngành Giáo dục mầm non có thi môn năng khiếu (gồm: Đọc diễn cảm, Hát), thí sinh phải có điểm thi năng khiếu từ 5.0 điểm trở lên (theo thang điểm 10), thí sinh thi năng khiếu tại trường xem thông báo chi tiết về thi năng khiếu trên trang thông tin điện tử của trường;

- Chấp nhận sử dụng kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục mầm non năm 2018 của các trường  khác từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

- Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2018

+ Tiêu chí 1: Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển ưu tiên các thí sinh có điểm môn chính cao hơn;

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

Điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3: Là điểm của bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển;

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tiêu chí 2: Điểm xét tuyển thực hiện theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12

+ Tiêu chí 1: Học lực và hạnh kiểm lớp 12 xếp từ loại Khá trở lên.

+ Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong từng tổ hợp xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên (riêng ngành Giáo dục mầm non kết quả học tập lớp 12 của 02 môn và môn năng khiếu trong từng tổ hợp xét tuyển đạt từ 15.0 điểm trở lên. Nếu tổ hợp xét tuyển có cả môn toán và môn văn thì tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 16.5 điểm trở lên) 

Theo đó, điểm xét tuyển được tính là:

Điểm xét tuyển = Điểm TBHT lớp 12 môn 1 + Điểm TBHT lớp 12 môn 2 + Điểm TBHT lớp 12 môn 3/Điểm thi môn năng khiếu + Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (nếu có)

Điểm TBHT lớp 12 môn 1, điểm TBHT lớp 12 môn 2, điểm TBHT lớp 12 môn 3: Là điểm trung bình học tập lớp 12 của các môn học tương ứng với tổ hợp xét tuyển;

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Theo quy định trong quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Mã tổ hợp xét tuyển

 

Môn chính

Xét KQ
thi THPT
QG

Xét học lực lớp 12

51140201

Giáo dục mầm non

144

36

M00, M01, M02, M03

Môn Năng khiếu

51140202

Giáo dục tiểu học

40

10

D01, A00, A01

C00

Môn Toán

Môn Văn

Ghi chú:

1.  Mã tổ hợp môn xét tuyển của ngành Giáo dục mầm non:

M00: Toán, Ngữ văn, NK (Đọc diễn cảm, Hát).

M01: Toán, KHTN, NK (Đọc diễn cảm, Hát).

M02: Ngữ văn, KHXH, NK (Đọc diễn cảm, Hát).

M03: Ngữ văn, Lịch sử, NK (Đọc diễn cảm, Hát).

2. Mã tổ hợp môn xét tuyển của ngành Giáo dục tiểu học

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

A00: Toán, Vật lí, Hóa học.

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh.

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1 Trường tổ chức nhận hồ sơ và thi năng khiếu:

* Đợt 1: Từ  02/4 đến 21/5/2018.   + Ngày thi: 26/5/2018 (Thứ bảy).

* Đợt 2: Từ  28/5 đến 05/7/2018.   + Ngày thi: 07/7/2018 (Thứ bảy).

* Đợt 3: Từ: 09/7 đến 09/8/2018    + Ngày thi: 11/8/2018 (Thứ bảy).

* Đợt 4: Từ: 13/8 đến 06/9/2018    + Ngày thi: 08/9/2018 (Thứ bảy).

(Trong trường hợp thí sinh đăng ký dự thi mỗi đợt ít hơn 20  hồ sơ thì chuyển những thí sinh đó sang thi đợt tiếp theo. Trường chỉ tổ chức thi khi thí sinh đăng ký dự thi từ 20 hồ sơ trở lên).

7.2. Hồ sơ ĐKXT và thời gian nhận hồ sơ đăng k‎ý xét tuyển:

a) Hồ sơ đăng k‎ý xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường CĐSP Vĩnh Long, thí sinh tải xuống trong file đính kèm)

- Bản phôtô công chứng học bạ THPT

- Bản phôtô công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 2018

- Hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

b) Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT cụ thể như sau:

Đợt 1: 02/5 - 05/7/2018, ngày xét tuyển 11/7/2018                

Trường hợp chưa có kết quả thi THPT quốc gia 2018, thí sinh có thể nộp trước mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển, bản phôtô công chứng học bạ THPT,  hai phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.    

7.3 Phương thức nhận hồ sơ:

Nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) hoặc đăng ký trực tiếp tại trường.

7.4 Địa điểm nhận hồ sơ:

Phòng Quản lý đào tạo Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long (C57), số 75 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại:  0703.830.526 – 0989424699 (Ô. Nguyễn Thanh Tâm).

- Email: c57tuyensinh@gmail.com  - Website: www.cdspvinhlong.edu.vn

8. Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Miễn học phí.

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: 02/6 - 19/7/2018, ngày xét tuyển 06/8/2018

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 20/7 - 31/8/2018, ngày xét tuyển 31/8/2018

- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: 31/8 - 08/9/2018, ngày xét tuyển 08/9/2018

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]