Cao đẳng » Miền Trung

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

********

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

Ký hiệu: CM2

Địa chỉ: Đồng Đế, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại : (058) 3835081.

Website: www.sptwnt.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.       

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;      

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia đối với ngành Sư phạm Tiếng Anh. Kết hợp xét tuyển điểm văn hóa với thi tuyển năng khiếu các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, sư phạm Âm nhạc. Thí sinh dự thi ngành năng khiếu mua hoặc tải hồ sơ tại www.sptwnt.edu.vn và gửi hồ sơ về Trường theo địa chỉ: Trường CĐSP Trung ương Nha Trang - Đồng Đế - Nha Trang.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

6. Các thông tin cần thiết để thí sinh ĐKXT:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi THPT QG

phương thức khác

51140201

Giáo dục Mầm non.

250

250

Ngữ văn, Đọc - kể, Hát

Toán, KHXH, Năng khiếu 

51140203

Giáo dục Đặc biệt.

25

25

Ngữ văn, Đọc - kể, Hát

Toán, KHXH, Năng khiếu 

51140206

Giáo dục Thể chất.

10

10

Toán, NK TDTT1, NK TDTT2 

51140221

 

Sư phạm Âm nhạc.

 

10

 

10

 

Toán, NK âm nhạc 1, NK âm nhạc 2

Toán Thi QG - NK1 - NK2 

51140231

 

 

Sư phạm Tiếng Anh.

 

 

50

 

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

1) Ngành sư phạm Tiếng Anh ( Mã ngành 51140231) Tiếng Anh (hệ số 2)

Thí sinh chọn 1 trong 4 mã tổ hợp:
- Mã tổ hợp D01: Tiếng Anh, Văn, Toán
- Mã tổ hợp D14: Tiếng Anh, Văn, Lịch sử
- Mã tổ hợp D15: Tiếng Anh, Văn, Địa lý
- Mã tổ hợp D78: Tiếng Anh, Văn, Khoa học xã hội
Tiêu chí xét tuyển:
- Điểm chênh lệch giữa mã tổ hợp môn khối thi truyền thống (D01) và mã tổ hợp môn các khối còn lại là 0,5 điểm.
- Lấy điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu của ngành (70% chỉ tiêu dành cho mã tổ hợp môn khối thi truyền thống; 30% chỉ tiêu dành cho mã tổ hợp môn khối thi còn lại). Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự ưu tiên là:
+Thí sinh có điểm bài thi môn tiếng Anh cao hơn.
+Thí sinh có điểm bài thi môn Ngữ Văn cao hơn.
Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm thi THPT quốc gia của các môn thi của các tổ hợp môn đăng ký xét tuyển và điểm ưu tiên. Theo công thức: ĐXT= ĐiểmTHPTmôn tiếng Anh*2 + ĐiểmTHPTmôn 1+ ĐiểmTHPTmôn 2 + Điểm ưu tiên*4/3

2). Ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Giáo dục Thể chất (Hồ sơ nộp tại Trường)
a. Ngành Giáo dục Mầm non (Mã ngành 51140201), Giáo dục Đặc biệt (mã ngành 51140203):
Thí sinh chọn 1 trong 4 mã tổ hợp:
- Mã tổ hợp M01: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2. Lấy điểm môn Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia.
- Mã tổ hợp M02: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2. Lấy điểm môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia.
- Mã tổ hợp M03: Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 . Lấy điểm trung bình cộng môn Văn lớp 12.
- Mã tổ hợp M04: Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2. Lấy điểm trung bình cộng môn Toán lớp 12.
   Năng khiếu 1: Đọc kể diễn cảm; Năng khiếu 2: Hát - Múa

b. Ngành sư phạm Âm nhạc (mã ngành 51140221): Thí sinh chọn 1 trong 4 mã tổ hợp:
- Mã tổ hợp N01: Văn, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2. Lấy điểm môn Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia.
- Mã tổ hợp N02: Toán, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2. Lấy điểm môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia.
- Mã tổ hợp N03: Văn, Năng khiếu âm nhạc1, Năng khiếu âm nhạc 2. Lấy điểm trung bình cộng môn Văn lớp 12.
- Mã tổ hợp N04: Toán, Năng khiếu âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2. Lấy điểm trung bình cộng môn Toán lớp 12.
   Năng khiếu âm nhạc 1: Đàn - Hát; Năng khiếu âm nhạc 2: Thẩm âm - Tiết tấu

c. Ngành Giáo dục thể chất (mã ngành 51140206): Thí sinh chọn 1 trong 2 mã tổ hợp:
- Mã tổ hợp T01: Toán, Năng khiếu thể dục 1, Năng khiếu thể dục 2. Lấy điểm môn Toán trong kỳ thi THPT Quốc gia.
- Mã tổ hợp T02: Toán, Năng khiếu thể dục 1 , Năng khiếu thể dục 2. Lấy điểm trung bình cộng môn Toán lớp 12.
   Năng khiếu thể dục 1: Chạy 30-60 mét; Năng khiếu thể dục 2: Bật xa tại chỗ

Tiêu chí xét tuyển: Lấy điểm xét tuyển từ cao xuống  cho đến khi đủ chỉ tiêu của các ngành. Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì thứ tự ưu tiên là:
+Thí sinh có tổng điểm thi năng khiếu cao hơn.
+Thí sinh thuộc diện chính sách xã hội.
+Thí sinh có thành tích cao trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT.
Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng của các điểm xét tuyển điểm văn hóa, điểm thi 2 môn năng khiếu và điểm ưu tiên. Theo công thức: ĐXT= ĐiểmXT Vănhóa + Điểm Năng khiếu 1 + Điểm Năng khiếu 2 + Điểm ưu tiên (nếu có)

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Thời gian hình thức đăng ký xét tuyển của ngành sư phạm Tiếng Anh: Đợt 1 theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đợt kế tiếp xem tại website của Trường.

- Lịch thi tuyển sinh các ngành năng khiếu:

TT

Ngành học

Mã ngành

Thi tuyển

2 môn năng khiếu

Lịch  đón tiếp – Thi tuyển

1

Giáo dục Mầm non

51140201

+ Năng khiếu 1:

Đọc – kể diễn cảm

+ Năng khiếu 2:

Hát – Múa

Đợt 1:

Đón tiếp: Sáng 06/7/2017

Thi tuyển : 07-08/7/2017

Đợt 2 :

(nếu đợt 1 tuyển chưa đủ chỉ tiêu)

Đón tiếp: Sáng 23/8/2017

Thi tuyển : 24/8/2017

Đợt 3 :

(nếu đợt 2 tuyển chưa đủ chỉ tiêu)

Đón tiếp: Sáng 20/9/2017

Thi tuyển : Chiều 20/9/2017

2

Giáo dục Đặc biệt

51140203

3

Giáo dục Thể chất

51140206

+ Năng khiếu thể dục 1:

Chạy 30 - 60 mét

+ Năng khiếu thể dục 2:

Bật xa

4

Sư phạm Âm nhạc

51140221

+ Năng khiếu âm nhạc 1:

Đàn - Hát

+ Năng khiếu âm nhạc 2:

Thẩm âm – Tiết tấu

* Lưu ý :

+ Không tuyển thí sinh dị tật, dị dạng, nói ngọng, nói lắp; không có khả năng tham gia vận động.

+ Ngành GD Thể chất không tuyển thí sinh Nam có chiều cao dưới 1,60 mét; thí sinh Nữ có chiều cao dưới 1,55 mét.

+ Đối với ngành GD Mầm non, GD Đặc biệt, GD Thể chất, Sư phạm Âm nhạc: Nếu không đủ chỉ tiêu, Nhà trường xét tuyển thí sinh có kết quả dự thi năng khiếu vào ngành tương ứng tại các trường ĐH, CĐ khác.

8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

- Xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thi tuyển các ngành năng khiếu: 300.000 đồng / hồ sơ.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Ngành sư phạm không thu học phí.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]