Cao đẳng » Miền Nam

Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

Mã trường: C46

Địa chỉ: Khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 0276.3826478

Website: cdsptayninh.edu.vn

Email: cdsp.tayninh@moet.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Công dân có hộ khẩu trong tỉnh Tây Ninh

2. Phạm vi tuyển sinh:

Tuyển sinh trong tỉnh Tây Ninh

3. Phương thức tuyển sinh:

Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia kết hợp với phương thức xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12). Trong đó:

+ Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: 90%

+ Xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12 (Học bạ 12): 10%

Riêng ngành Giáo dục Mầm non thi tuyển môn Năng khiếu theo quy định của trường.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT

NGÀNH

CHỈ TIÊU

GHI CHÚ

1

Giáo dục Tiểu học

75

 

2

Giáo dục Mầm non

75

 

Cộng

150

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường: Theo Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Điều kiện nhận ĐKXT:

- Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

- Sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh có đủ các điều kiện quy định tại Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường chỉ nhận ĐKXT ngành Giáo dục Mầm non khi thí sinh có tham dự thi tuyển Năng khiếu tại trường.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Mã ngành, tên ngành, tổ hợp xét tuyển:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã tổ hợp môn xét tuyển 1

Mã tổ hợp môn xét tuyển 2

Mã tổ hợp môn xét tuyển 3

Mã tổ hợp môn xét tuyển 4

1

51140202

Giáo dục Tiểu học

A00

A01

D01

C00

2

51140201

Giáo dục Mầm non

M00

 

 

 

- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Đối với ngành Giáo dục Tiểu học, tổ hợp gốc là tổ hợp môn xét tuyển 1 (A00). Chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp khác với tổ hợp gốc là 0,25 điểm.

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển và các quy định khác không trái với quy định của Quy chế hiện hành.

7. Tổ chức tuyển sinh:

- Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Riêng môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, trường dự kiến tổ chức thi tuyển vào khoảng từ 05/7 đến 08/7/2018.

8. Chính sách ưu tiên:

Theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển:

Theo quy định và Quy chế Tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo..

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: Không thu học phí

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

a) Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Từ 13/8 đến 22/8/2018

b) Tuyển sinh bổ sung đợt 2: Từ 04/9 đến 11/9/2018

c) Tuyển sinh bổ sung đợt 3: Từ 24/9 đến 28/9/2018

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]