Cao đẳng » Miền Trung

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI

Ký hiệu: C38

Địa chỉ: Số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (059)3877365                   

Website: cdspgialai.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Phương thức 1:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Thí sinh có kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.
Phương thức 2: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Các ngành sư phạm tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Gia Lai.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Xét tuyển theo 2 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của thí sinh tham dự thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. 
Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên.
- Dành 64,2% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức 1 và 35,8% tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho phương thức 2. 
- Đối với các môn năng khiếu, Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức thi.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (Nếu thí sinh ĐKXT theo phương thức 1).

- Đối với các ngành năng khiếu, thí sinh phải thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức thi.         

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Theo KQ thi THPT QG

Theo phương thức khác

51140201

 

Giáo dục Mầm non.

 

100

 

 

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát 

51140202

 

Giáo dục Tiểu học.

 

90

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí  

51140206

 

Giáo dục Thể chất.

 

12

 

13

 

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

51140209

 

 

Sư phạm Toán học.

 

 

15

 

 

15

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

51140211

 

Sư phạm Vật lý.

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học

51140212

 

Sư phạm Hóa học.

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

51140215

 

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp.

 

15

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học  

51140217

 

Sư phạm Ngữ văn.

 

15

 

15

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 

51140218

 

Sư phạm Lịch sử.

 

15

 

15

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, Địa lí 

51140221

 

Sư phạm Âm nhạc.

 

12

 

13

 

Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 

51140222

 

Sư phạm Mỹ thuật.

 

12

 

13

 

 Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2

51140231

 

Sư phạm Tiếng Anh.

 

18

 

17

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

7. Tổ chức tuyển sinh:         

Phương thức 1

a) Đối tượng xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh có kết quả thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017.

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Năm 2017, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai dành tỉ lệ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia như sau: 100% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học; 50% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành còn lại.

- Nguồn tuyển: Các ngành sư phạm tuyển sinh những thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Gia Lai.

- Các ngành có môn thi năng khiếu: Lấy kết quả điểm thi môn văn hóa tương ứng trong kỳ thi THPT Quốc Gia và lấy kết quả thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức thi.

- Các môn thi năng khiếu TDTT, Năng khiếu Âm nhạc (Thanh nhạc), năng khiếu Họa (Hình họa) được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.

- Xét tuyển theo kết quả từ cao đến thấp, lấy đến đủ chỉ tiêu. Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Phiếu đăng ký xét tuyển, thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

c) Hồ sơ, thời gian và phương thức đăng ký xét tuyển:

* Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận.

* Phương thức đăng ký của thí sinh:

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc có thể  nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Gia Lai. (Phòng Đào tạo, trường CĐSP Gia Lai, số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

* Thời gian nộp hồ sơ:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Xét tuyển và công bố kết quả:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2

a) Đối tượng xét tuyển:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

b) Tiêu chí xét tuyển:

- Năm 2017, trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức xét tuyển theo điểm trung bình các môn lớp 12 ghi trong học bạ THPT.

- Đối với các ngành năng khiếu thí sinh phải có kết quả thi năng khiếu do trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai tổ chức.

- Xét tuyển theo kết quả từ cao đến thấp, lấy đến đủ chỉ tiêu. Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào trường không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

- Điểm ưu tiên theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT.

- Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

c) Hồ sơ, thời gian và phương thức đăng ký xét tuyển:

* Hồ sơ:

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường (download tại Website:

  http://cdspgialai.edu.vn);

- Bản sao học bạ THPT.

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2016).

- Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

- 01 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận.

* Phương thức đăng ký của thí sinh:

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc có thể  nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Gia Lai. (Phòng Đào tạo, trường CĐSP Gia Lai, số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

+ Thời gian nộp hồ sơ: Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

d) Xét tuyển và công bố kết quả:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức thi năng khiếu

1) Đăng ký dự thi năng khiếu

Nhà trường tổ chức 02 đợt thi năng khiếu để tuyển sinh.

a) Đợt 1:

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 15/6/2017 đến 17h00 ngày 15/7/2017.

- Thời gian thi: 02 ngày, ngày 21&22/7/2017

b) Đợt 2 (nếu còn chỉ tiêu)

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/8/2017 đến 17h00 ngày 31/8/2017.

+ Thời gian thi: 02 ngày, ngày 06&07/9/2017

2) Hồ sơ và phương thức đăng ký dự thi

a) Hồ sơ:

- Phiếu đăng kí dự thi năng khiếu theo mẫu của trường (download tại Website: 

http://cdspgialai.edu.vn);

- 02 phong bì dán sẵn tem, có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận để Trường gửi giấy báo dự thi, giấy báo điểm.

b) Phương thức đăng ký dự thi của thí sinh:

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh hoặc có thể  nộp trực tiếp tại Trường CĐSP Gia Lai (Phòng Đào tạo, trường CĐSP Gia Lai, số 126 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

3) Nội dung thi năng khiếu

- Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non: Hát; Đọc, Kể diễn cảm.

- Năng khiếu ngành Sư phạm Âm nhạc: Thẩm âm, Tiết tấu; Thanh nhạc.

- Năng khiếu ngành Sư phạm Mỹ thuật: Hình họa; Trang trí.

- Năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất: Chạy cự ly ngắn, gập thân trên thang gióng và bật xa tại chỗ.

8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hiện hành của Bộ GD&ĐT.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Thí sinh ngành Sư phạm được miễn học phí

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]