Cao đẳng » Miền Nam

Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã trường: C52

Địa chỉ: Số 689, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu      

Điện thoại: 0643826644; Fax:  0643825275   

Email: cdspbrvt@gmail.com

Website: www.cdspbrvt.edu.vn           

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương

2. Phạm vi tuyển sinh:

Học sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

Phương thức khác

51140210

 

 

Sư phạm Tin học.
Đào tạo giáo viên dạy tin học ở Phổ thông, làm CNTT tại các cơ quan nhà nước, các công ty

21

 

 

9

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Tiếng Anh

51140215

 

 

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp.
Đào tạo giáo viên giảng dạy môn công nghệ tại trường THCS

21

 

 

9

 

 

Toán, KHTN, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Tiếng Anh

51140212

 

 

Sư phạm Hóa học.
Đào tạo giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) ở trường THCS

30

 

 

0

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Ngữ văn

Toán, KHTN, Tiếng Anh

51140201

 

Giáo dục Mầm non.
Đào tạo giáo viên dạy Mầm non

90

 

0

 

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát 

 

51140202

 

 

Giáo dục Tiểu học.
Đào tạo giáo viên dạy Tiểu học

 

90

 

 

0

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, KHTN, Ngữ văn

Ngữ văn, ToánKHXH

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

a) Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia: Tốt nghiệp THPT.

b) Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT

Điểm trung bình của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển ở 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên; hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.

Nếu học sinh xét tuyển theo tổ hợp có bài thi Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội thì bài thi Khoa học tự nhiên được tính là điểm trung bình chung (TBC) của các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học; bài thi Khoa học xã hội được tính là điểm TBC của các môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT hoặc điểm TBC của các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT.    

6. Tổ chức tuyển sinh:         

6.1. Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia

- Tuyển sinh 100% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Hóa học (chuyên ngành Khoa học tự nhiên) và 70% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành Công nghệ) theo đề thi THPT quốc gia năm 2017. Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2017 của những thí sinh đã dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển các môn thi theo từng ngành.

- Nguồn tuyển: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Việc tổ chức xét tuyển được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đối với ngành học Giáo dục Mầm non, ngoài việc lấy điểm thi của hai bài thi (Toán và Ngữ văn), thí sinh phải tham dự kỳ thi các môn năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) do trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức vào ngày 08/7/2017.

- Phiếu đăng ký xét tuyển, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.2. Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông

Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT 30% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành Công nghệ) cụ thể như sau:

6.2.1. Tiêu chí xét tuyển

- Thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đ.

- Điểm trung bình của mỗi môn học trong tổ hợp môn xét tuyển (được quy định theo từng ngành xét tuyển trong Mục 2.6 của Đề án này) ở 5 học kỳ của các lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 đạt từ 5,5 điểm trở lên.

- Điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên.

- Thí sinh có đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

6.2.2. Hồ sơ, thời gian và quy trình xét tuyển

a) Hồ sơ thí sinh phải nộp bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu.

+ Bản sao học bạ THPT.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bản chính giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017).

+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Thí sinh có thể cùng lúc đăng ký xét tuyển nhiều ngành, nhưng phải xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Thí sinh chưa thi tốt nghiệp THPT vẫn được nộp hồ sơ xét tuyển nhưng phải bổ sung bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hạn cuối đến 17 giờ ngày 25/7/2017 (tính theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh).

Khi nộp hồ sơ, thí sinh phải mang theo bản chính để đối chiếu.

b) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Theo điểm thi THPT quốc gia năm 2017: Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 03/4/2017 đến 17giờ ngày 01/7/2017. Thí sinh dự thi Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) do trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức ngày 08/07/2017.

- Theo điểm học bạ THPT (30% chỉ tiêu đối với các ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp (chuyên ngành Công nghệ): Nộp hồ sơ từ ngày 03/4/2017 đến 17 giờ ngày 25/7/2017 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Nộp hồ sơ bổ sung: Thí sinh chưa nộp đủ hồ sơ để xét tuyển điểm ghi trong học bạ theo quy định tại ý a trong mục 2.7.2.2của Đề án này phải nộp bổ sung đầy đủ về trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, hạn cuối đến 17 giờ ngày 25/7/2017 (theo dấu chuyển đi của bưu điện nếu chuyển phát nhanh), nếu thí sinh không nộp hồ sơ bổ sung theo quy định thì không được tham gia xét tuyển.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: (064)3826644.

c) Thời gian xét tuyển và công bố kết quả

Xét tuyển ngày 28/7/2017; Công bố kết quả trước 17 giờ ngày 01/8/2017.    

7. Chính sách ưu tiên:         

Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:          

- Học phí: Theo Quyết định số 225/QĐ-CĐSP ngày 18/8/2016 của Hiệu trưởng trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, mức đóng học phí năm học 2017 – 2018 là 590.000đ/1 tháng/1 sinh viên (năm học đóng 10 tháng) đối với ngành học có thu học phí.

- Lộ trình tăng: Mỗi năm sau tăng 10% so với năm trước đó.  

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]