Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

********

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ - BẮC GIANG

Ký hiệu: C18

Địa chỉ: Km5, Xã Quế Nham – Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 3854 230

Website: www.cdbacgiang.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Đối với các ngành tuyển mới: Học sinh đã tốt nghiệp THPT; không bị dị hình, dị tật.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp THPT và hệ trung cấp ngành Sư phạm Mầm non; không bị dị hình, dị tật.

2. Phạm vi tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

3.1. Đối với các ngành tuyển mới
a) Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh.
Tiêu chí xét tuyển:
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;
- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm được xếp loại từ Khá trở lên ở năm học lớp 12;
- Tiêu chí 3: Điểm của các môn tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
b) Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào học lực của 3 năm học Trung học phổ thông và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh.
Tiêu chí xét tuyển: 
- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;
- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm được xếp loại từ Khá trở lên ở năm học lớp 12; 
- Tiêu chí 3: Điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5.0 (theo thang điểm 10).
c) Tỉ lệ các phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: 85% chỉ tiêu của mỗi ngành.
Phương thức 2: 15% chỉ tiêu của mỗi ngành.
3.2. Đối với ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp
Thi tuyển 03 môn: Ngữ văn,Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non và Dinh dưỡng trẻ em.
Tiêu chí xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT và hệ trung cấp ngành Sư phạm Mầm non.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

5.1. Các ngành tuyển mới
a) Đối với phương thức 1
- Thời gian đăng ký xét tuyển (ĐKXT): 
+) Đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
+) Các đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.
- Hình thức ĐKXT: 
+) Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia theo quy định của Sở GD&ĐT kèm lệ phí ĐKXT.
+) Xét tuyển các đợt bổ sung: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.
Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc giang.
- Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn học theo tổ hợp thí sinh ĐKXT và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng (nếu có). Xét trúng tuyển từng ngành theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
b) Đối với phương thức 2
- Thời gian ĐKXT: 
+) Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 26/7/2017.
+) Xét tuyển các đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.
- Hình thức ĐKXT: 
Thí sinh nộp Hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.
Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc giang.
- Hồ sơ ĐKXT: 
+) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Nhà trường;
+) Học bạ THPT (phô tô công chứng);
 +) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 (phô tô công chứng);
 +) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);
 +) 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận.
- Nguyên tắc xét tuyển: 
Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn theo tổ hợp môn học thí sinh ĐKXT và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng (nếu có). Xét trúng tuyển từng ngành theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
c) Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non 
Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu sau khi hết hạn nộp hồ sơ ĐKXT mỗi đợt 01 ngày (Đối với từng đợt xét tuyển, Nhà trường thông báo thời gian và hướng dẫn thi các môn năng khiếu trên Website).
Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc giang.
Nội dung thi: Thi 02 môn Hát và Đọc – Kể diễn cảm.
5.2. Ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp
- Thời gian ĐKXT: 
Đợt 1: Từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 15/8/2017.
Đợt 2: (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.
- Hình thức ĐKXT: 
Thí sinh nộp Hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.
- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc giang.
- Hồ sơ ĐKXT: 
+) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Nhà trường;
+) Bằng tốt nghiệp THPT (phô tô công chứng);
+) Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp ngành Sư phạm Mầm non (phô tô công chứng);
+) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);
+) 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận;
+) 03 ảnh 3x4.
- Nguyên tắc xét tuyển: 
Hội đồng tuyển sinh chỉ xét trúng tuyển các thí sinh có điểm thi mỗi môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10). 
Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thi và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực. Xét trúng tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

6. Các thông tin cần thiết để thí sinh ĐKXT:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi THPT QG

Phương thức khác

51140201

Giáo dục Mầm non.

95

17

Ngữ văn, Đọc - kể, Hát

Toán, KHXH, Năng khiếu 

51140201LT

Giáo dục Mầm non liên thông

0

70

 

51140202

 

Giáo dục Tiểu học.

 

102

 

18

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

51140209

 

Sư phạm Toán học.

 

21

 

4

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Vật lí

51140210

 

Sư phạm Tin học.

 

21

 

4

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

51140211

 

Sư phạm Vật lý.

 

21

 

4

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Vật lí

51140217

 

Sư phạm Ngữ văn.

 

21

 

4

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

51140218

 

Sư phạm Lịch sử.

 

17

 

3

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

51140231

 

Sư phạm Tiếng Anh.

27

 

5

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

7. Tổ chức tuyển sinh:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

8. Chính sách ưu tiên:

Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Sinh viên không phải đóng học phí.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]