Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

******

Tên trường: Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang

Mã trường: C18

Địa chỉ: Km5, Xã Quế Nham – Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3854 230

Email: cdngogiatu@bacgiang.edu.vn

Website: www.cdbacgiang.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh

- Đối với các ngành tuyển mới: Học sinh đã tốt nghiệp THPT; không bị dị hình, dị tật.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp: Học sinh đã tốt nghiệp THPT và hệ trung cấp ngành Sư phạm Mầm non; không bị dị hình, dị tật. 

2. Phạm vi tuyển sinh: Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Đối với các ngành tuyển mới

a) Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh.

Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm và học lực được xếp loại từ Khá trở lên ở năm học lớp 12;

- Tiêu chí 3: Điểm của các môn tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

b) Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào học lực của 3 năm học Trung học phổ thông và hạnh kiểm lớp 12 của thí sinh.

 Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;

- Tiêu chí 2: Hạnh kiểm và học lực được xếp loại từ Khá trở lên ở năm học lớp 12;

- Tiêu chí 3: Điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 5.0 (theo thang điểm 10).

c) Tỉ lệ các phương thức tuyển sinh

Phương thức 1: 75% chỉ tiêu của mỗi ngành.

Phương thức 2: 25% chỉ tiêu của mỗi ngành.

3.2. Đối với ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp

Thi tuyển  03 môn: Ngữ văn,Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non và Dinh dưỡng trẻ em.

Tiêu chí xét tuyển: Đã tốt nghiệp THPT và hệ trung cấp ngành Sư phạm Mầm non.

4. Ngành học, chỉ tiêu tuyển sinh, môn xét tuyển:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Mã tổ hợp

1.

Sư phạm Vật lý
( KHTN)

51140211

Toán, Vật lý, Hoá học;

A00

 

30

Toán, Vật lý, Sinh học;

A02

Toán, Vật lý, Ngữ văn;

C01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

A01

2.

Sư phạm Tin học

51140210

Toán, Vật lý, Hoá học;

A00

 

60

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

A01

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

D01

Toán, KHTN, GDCD

A15

3.

 

Sư phạm Lịch sử

(KHXH)

51140218

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý;

C00

 

30

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh;

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Toán;

C03

Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học.

C12

4.

 

Giáo dục công dân

51140204

Toán, Lịch sử, GDCD

A08

 

30

Toán, Địa lý, GDCD

A09

Ngữ văn, Toán, GDCD

C14

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

D66

5.

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D01

 

30

Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

A01

Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh

D72

Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh

D78

6.

 

Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán, Vật lý, Hoá học;

A00

 

100

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

D01

Toán, Vật lý, Tiếng Anh;

A01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

C00

7.

Giáo dục Mầm non (Tuyển mới)

51140201

Toán, Hát, Đọc - Kể diễn cảm;

M09

 

100

Ngữ văn, Hát, Đọc - Kể diễn cảm.

M01

Tiếng Anh, Hát, Đọc- Kể diễn cảm

M08

8.

Giáo dục Mầm non (Liên thông từ trình độ trung cấp ngành Sư phạm Mầm non)

51140201

Ngữ văn,Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non, Dinh dưỡng trẻ em.

 

 

70

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT.

- Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD & ĐT quy định;

- Học sinh đăng ký xét tuyển phải có học lực và hạnh kiểm lớp 12 xếp loại khá trở lên.

6. Tổ chức tuyển sinh

6.1. Các ngành tuyển mới

a) Đối với phương thức 1

- Thời gian đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

+) Đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+) Các đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.

- Hình thức ĐKXT:

+) Xét tuyển đợt 1: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký thi THPT Quốc gia theo quy định của Sở GD&ĐT kèm lệ phí ĐKXT.

+) Xét tuyển các đợt bổ sung: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo- Khoa học, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc giang.

- Nguyên tắc xét tuyển: Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn học theo tổ hợp thí sinh ĐKXT và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng (nếu có). Xét trúng tuyển từng ngành theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

b) Đối với phương thức 2

- Thời gian ĐKXT:

+) Xét tuyển đợt 1: Từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 31/7/2018.

+) Xét tuyển các đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.

- Hình thức ĐKXT:

Thí sinh nộp Hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo- Khoa học, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc giang.

- Hồ sơ ĐKXT:

+) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Nhà trường;

+) Học bạ THPT (phô tô công chứng);

 +) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 (phô tô công chứng);

 +) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);

 +) 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận.

- Nguyên tắc xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn theo tổ hợp môn học thí sinh ĐKXT và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng (nếu có). Xét trúng tuyển từng ngành theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

c) Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non

Nhà trường tổ chức thi các môn năng khiếu sau khi hết hạn nộp hồ sơ ĐKXT mỗi đợt 01 ngày (Đối với từng đợt xét tuyển, Nhà trường thông báo thời gian và hướng dẫn thi các môn năng khiếu trên Website).

Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

Nội dung thi: Thi 02 môn Hát và Đọc – Kể diễn cảm.

6.2. Ngành Giáo dục Mầm non liên thông từ trình độ trung cấp

- Thời gian ĐKXT:

Đợt 1: Từ ngày 15/7 đến 17h00 ngày 15/8/2018.

Đợt 2: (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.

- Hình thức ĐKXT:

Thí sinh nộp Hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo- Khoa học, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

- Hồ sơ ĐKXT:

+) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của Nhà trường;

+) Bằng tốt nghiệp THPT (phô tô công chứng);

+) Bảng điểm và Bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp ngành Sư phạm Mầm non (phô tô công chứng);

+) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh (nếu có);

+) 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận;

+) 03 ảnh 3x4.

- Nguyên tắc xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh chỉ xét trúng tuyển các thí sinh có điểm thi mỗi môn thi đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thi và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực. Xét trúng tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

7. Chính sách ưu tiên: Theo quy chế của Bộ GD& ĐT

Xét tuyển thẳng:Đối với thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT, được xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp với môn his au:

STT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Vật lý

Sư phạm Vật lý

51140211

2

Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

51140218

3

Tin học

Sư phạm Tin học

51140210

4

Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

Ưu tiên xét tuyển:Theo quy chế của Bộ GD & ĐT

8. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT

9. Học phí: Theo quy định của Bộ GD & ĐT

10. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm:

- Tuyển sinh bổ sung đợt 1: từ 22/8- 03/9/2018 (nếu còn chỉ tiêu)

- Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 10/9- 20/9/2018 (nếu còn chỉ tiêu)

- Tuyển sinh bổ sung đợt 3: 25/9- 05/10/2018 (nếu còn chỉ tiêu)

* Số chỗ ở ký túc xá sinh viên: 720 chỗ

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]