Cao đẳng » Miền Trung

Trường Cao đẳng Công nghệ (ĐH Đà Nẵng)

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG

Ký hiệu: DDC

48 - Cao Thắng - Hải Châu - Đà Nẵng

ĐT: 0511.3822571. Website: http://dct.udn.vn

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Liên

thông

Đào tạo bậc cao đẳng

 

 

2.150

 

Hệ thống thông tin quản lý

C340405

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh
Toán + Văn + Anh

80

LT

Công nghệ sinh học

 

 

C420201

 

 

Toán + Lý + Hóa
Toán + Hóa + Sinh 
Toán + Hóa + Anh
Toán + Sinh + Anh

70

 

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

C480201

 

 

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh
Toán + Lý + Văn
Toán + Văn + Anh

250

 

 

LT

 

 

Công nghệ kỹ thuật kiến trúc

 

 

C510101

 

 

Toán + Lý + Hóa 
Toán + Lý + Anh
Toán + Lý + Văn
Toán*1.5 + Văn + Vẽ mỹ thuật*2

70

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

C510102

Toán + Lý + Hóa
Toán + Lý + Anh
Toán + Lý + Văn
Toán + Văn + Anh

 

 

 

 

 

80

LT

 Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

140

LT

 Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

110

LT

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

210

LT

 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

120

LT

 Công nghệ kỹ thuật ô tô

C510205

210

LT

 Công nghệ kỹ thuật nhiệt

C510206

100

LT

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

320

LT

 Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông

C510302

70

LT

 Quản lý xây dựng

C580302

60

LT

Công nghệ kỹ thuật hoá học

C510401

Toán + Lý + Hóa 
Toán + Hóa + Sinh
Toán + Hóa + Anh

60

LT

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

100

LT

 Công nghệ thực phẩm

C540102

100

LT

* Trường sử dụng 02 phương thức tuyển sinh: 

1) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; 

2) Xét tuyển theo học bạ PTTH hoặc BTTH dựa vào điểm trung bình của tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành trong 03 học kỳ (02 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) + điểm ưu tiên; Xét tuyển riêng vào ngành Kiến trúc đối với thí sinh có dự thi năng khiếu môn Vẽ mỹ thuật do các trường ĐH tổ chức;

* Hệ chính quy liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp TCCN, đã dự thi THPT quốc gia 2016, có đăng ký thi để xét tuyển CĐ hệ liên thông;

* Nhà trường dành tối thiểu 60% chỉ tiêu (trong tổng chỉ tiêu của ngành) để xét tuyển theo kết quả thi THPT 2016, phần còn lại sẽ được dùng để xét tuyển theo học bạ;

* Số điện thoại tuyển sinh 05113 835705 – 05113 530103;

* Thông tin chi tiết tại http://daotao.dct.udn.vn/ts.asp

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]