13. Tỉnh Yên Bái

-

Mã Tỉnh

Mã Trường

Tên Trường

Địa chỉ

Khu vực

13

001

THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

P.Yên Thịnh -TP Yên Bái

1

13

002

THPT Nguyễn Huệ

P.Đồng Tâm -TP Yên Bái

1

13

003

THPT Lý Thường Kiệt

P.Hồng Hà -TP Yên Bái

1

13

004

THPT Dân tộc nội trú

P.Đồng Tâm -TP Yên Bái

1

13

005

THPT Hoàng Quốc Việt

Xã Giới Phiên - TP Yên Bái

1

13

006

THPT Đồng Tâm

P.Đồng Tâm -TP Yên Bái

1

13

007

TTGDTX tỉnh

P.Đồng Tâm -TP Yên Bái

1

13

008

TT DN-GDTX TP Yên Bái

P.Nguyễn Phúc - TP Yên Bái

1

13

009

Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Yên Bái

P. Yên Thịnh -TP Yên Bái

1

13

010

THPT Nghĩa Lộ

P. Tân An -TX Nghĩa Lộ

1

13

011

THPT Nguyễn Trãi

P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ

1

13

012

PT DTNT THPT Miền Tây

P. Pú Trạng -TX Nghĩa Lộ

1

13

013

TT GDTX-HNDN Tx Nghĩa Lộ

P. Pú Trạng-TX Nghĩa Lộ

1

13

014

THPT Chu Văn An

TT. Mậu A -Văn Yên

1

13

015

THPT Nguyễn Lương Bằng

Xã An Thịnh -Văn Yên

1

13

016

Trường THPT Trần  Phú

Xã An Bình - Huyện Văn Yên

1

13

017

TT DN-GDTX Huyện Văn Yên

TT. Mậu A- huyệnVăn Yên

1

13

018

THPT Cảm Ân

Xã Cảm Ân -Yên Bình

1

13

019

THPT Trần Nhật Duật

TT. Yên Bình -Yên Bình

1

13

020

THPT Thác Bà

TT. Thác Bà -Yên Bình

1

13

021

THPT Cảm Nhân

Xã Cảm Nhân -Yên Bình

1

13

022

TT DN-GDTX Huyện Yên Bình

TT. Yên Bình - huyện Yên Bình

1

13

023

THPT Mù Cang Chải

TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải

1

13

024

TT DN-GDTX H. Mù Cang Chải

TT. Mù Cang Chải - Mù Cang Chải

1

13

025

THPT Văn Chấn

Xã Cát Thịnh -Văn Chấn

1

13

026

THPT Sơn Thịnh

Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn

1

13

027

TT DN-GDTX Huyện Văn Chấn

Xã Sơn Thịnh -Văn Chấn

1

13

028

THPT Lê Quý Đôn

TT. Cổ Phúc -Trấn Yên

1

13

029

PT Liên cấp 2+3 Trấn Yên II

Xã Hưng Khánh - Trấn Yên

1

13

030

TT DN-GDTX Huyện Trấn Yên

TT. Cổ Phúc -Trấn Yên

1

13

031

THPT Trạm Tấu

TT. Trạm Tấu - Trạm Tấu

1

13

032

TT DN-GDTX Huyện Trạm Tấu

TT. Trạm Tấu -Trạm Tấu

1

13

033

THPT Mai Sơn

Xã Mai Sơn - Lục Yên

1

13

034

THPT Hoàng Văn  Thụ

TT. Yên Thế - Lục Yên

1

13

035

THPT  Hồng Quang

Xã Động Quan - Lục Yên

1

13

036

TT GDTX-HNDN Hồ Tùng Mậu

TT. Yên Thế - Lục Yên

1

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]