15. Tỉnh Phú Thọ

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

15

001

THPT Việt Trì

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

2

15

002

THPT Nguyễn Tất Thành

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

2

15

003

THPT Công nghiệp Việt Trì

Phường Thanh Miếu, TP Việt trì

2

15

004

THPT Bán công Công nghiệp Việt trì

Phường Thanh Miếu, TP Việt trì

2

15

005

THPT Chuyên Hùng Vương

Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì

2

15

006

THPT Dân lập Âu Cơ

Phường Tân Dân, TP Vịêt Trì

2

15

007

THPT Lê Quý Đôn

Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì

2

15

008

THPT Dân lập Vân Phú

Xã Vân Phú, TP Việt Trì

2

15

009

THPT Herman

Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì

2

15

010

Trung tâm GDTX Việt Trì

Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì

2

15

011

THPT Hùng Vương

Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ

2

15

012

THPT Bán công Hùng Vương

Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ

2

15

013

THPT Thị Xã Phú Thọ

Phường Hùng Vương, TX Phú Thọ

2

15

014

THPT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ

Hà Lộc, TX Phú Thọ (HSNTđược tính hộ khẩu gốc)

2

15

015

Trung tâm GDTX thị xã Phú Thọ

Xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ

2

15

016

THPT Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng

1

15

017

THPT Bán công Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng

1

15

018

THPT Chân Mộng

Xã Chân Mộng, H. Đoan Hùng

1

15

019

THPT Quế Lâm

Xã Quế Lâm, H. Đoan Hùng

1

15

020

Trung tâm GDTX-HN Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, H. Đoan Hùng

1

15

021

THPT Thanh Ba

Xã Ninh Dân, H. Thanh Ba

1

15

022

THPT Bán công Thanh Ba

Xã Ninh Dân, H. Thanh Ba

1

15

023

Trung tâm GDTX Thanh Ba

Xã Đào Giã, H. Thanh Ba

1

15

024

THPT Yển Khê

Xã Yển Khê, H. Thanh Ba

1

15

025

THPT Hạ Hoà

Thị trấn Hạ Hoà, H. Hạ Hoà

1

15

026

THPT Vĩnh Chân

Xã Vĩnh Chân, H. Hạ Hoà

1

15

027

THPT Xuân Áng

Xã Xuân áng, H. Hạ Hoà

1

15

028

Trung tâm GDTX Hạ Hoà

Thị trấn Hạ Hoà, H. Hạ Hoà

1

15

029

THPT Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê

1

15

030

THPT Bán công Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê

1

15

031

THPT Hiền Đa

Xã Hiền Đa, H. Cẩm Khê

2NT

15

032

THPT Phương Xá

Xã Phương Xá, H. Cẩm Khê

2NT

15

033

Trung tâm GDTX-HN Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao, H. Cẩm Khê

1

15

034

THPT Yên Lập

Thị trấn Yên lập, H. Yên lập

1

15

035

THPT Lương Sơn

Xã Lương Sơn, H. Yên Lập

1

15

036

Trung tâm GDTX Yên Lập

Thị trấn Yên lập, H. Yên lập

1

15

037

THPT Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh sơn

1

15

038

THPT Bán công Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh sơn

1

15

039

THPT Minh Đài

Xã Minh Đài, H. Tân Sơn

1

15

040

THPT Hương Cần

Xã Hương Cần, H. Thanh sơn

1

15

041

THPT Thạch Kiệt

Xã Thach Kiệt, H. Tân Sơn

1

15

042

Trung Tâm GDTX – HN Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn

1

15

043

THPT Phù Ninh

Xã Phú Lộc, H. Phù Ninh

1

15

044

THPT Bán công Phù Ninh

Xã Phú Lộc, H. Phù Ninh

1

15

045

THPT Tử Đà

Xã Tử Đà, H. Phù Ninh

2NT

15

046

 THPT Phan  Đăng Lưu

Thị trấn Phong Châu H. Phù Ninh

1

15

047

THPT Trung Giáp

Xã Trung Giáp, H. Phù Ninh

1

15

048

Trung tâm GDTX Phù Ninh

Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh

1

15

049

THPT Long Châu Sa

Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao

2NT

15

050

THPT Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao

2NT

15

051

THPT Phong Châu

Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao

1

15

052

THPT Bán công Phong Châu

Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao

1

15

053

Trung tâm GDTX – HN Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao, H. Lâm Thao

2NT

15

054

THPT Tam Nông

Xã Hương Nộn, H. Tam Nông

1

15

055

THPT Bán công Tam Nông

Xã Hương Nộn, H. Tam Nông

1

15

056

THPT Mỹ Văn

  Tứ Mỹ, H. Tam Nông

1

15

057

Trung tâm GDTX Tam Nông

Xã Hưng Hoá, H. Tam Nông

1

15

058

THPT Thanh Thuỷ

Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ

1

15

059

THPT Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, H. Thanh Thuỷ

1

15

060

Trung tâm GDTX Thanh Thuỷ

Xã La Phù, H. Thanh Thuỷ

1

15

061

THPT Kỹ Thuật Việt Trì

Xã Vân Phú, TP Việt Trì

2

15

062

CĐ Công nghiệp Hoá chất

Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao

1

15

063

CĐ nghề Cơ điện Phú Thọ

Thị trấn Thanh Ba, H. Thanh Ba

1

15

064

Trung tâm KTTHHN tỉnh

Phường Gia Cẩm, TP Việt Trì

2

15

065

THPT Văn Miếu

Xã Văn Miếu, H. Thanh Sơn

1

15

066

THPT Vũ Thê Lang

Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

2

15

067

TT Kỹ thuật TH- HN TX Phú Thọ

Phường âu cơ, thị xã Phú Thọ

2

15

068

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thị Trấn Hạ Hoà

1

15

069

THPT Minh Hoà

Xã Minh Hoà, H. Yên Lập

1

15

070

THPT Tản Đà

Thị Trấn Thanh Thuỷ

1

15

071

Trung tâm GDTX-HN Tân Sơn

Xã Minh Đài, H. Tân Sơn

1

15

072

THPT  Hưng Hoá

Thị trấn Tam Nông, huyên Tam Nông

1

15

073

THPT Trường Thịnh

TX. Phú Thọ

2

15

074

THPT Nguyễn Huệ

Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh

1

15

075

 Trường ĐH CN Việt trì

Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao

1

15

076

 CĐ Công nghiệp thực phẩm

Phường Tân Dân thành phố Việt Trì

2

15

077

 CĐ nghề Phú Thọ

Xã Vân Phú  thành phố Việt Trì

2

15

078

 CĐ nghề Giấy và Cơ điện

Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh

1

15

079

CĐ nghề Cnghệ và Nông lâm Phú Thọ

    Lộc  Thị xã Phú Thọ

2

15

080

  TC nghề Cnghệ và Vận tải Phú Thọ

Phường Thanh Miếu thành phố Việt Trì

2

15

081

Trường TC nghề DTNT  Phú Thọ

Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn

1

15

082

 TC nghề Herman Gmeiner Việt Trì

Phường Dữu Lâu thành phố Việt Trì

2

15

083

TC nghề Bách khoa Phú Thọ

Phường Tiên Cát thành phố Việt Trì

2

15

084

TC nghề Cnghệ, Du lịch và  dịch vụ Phú Nam

Xã Vân Phú thành phố Việt Trì

2

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]