15. Tỉnh Phú Thọ

-

Mã Tỉnh

Mã Trường

Tên Trường

Địa chỉ

Khu vực

15

001

Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Phường Tân Dân, TP. Viêt Trì

2

15

002

Trường THPT Việt Trì

Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì

2

15

003

Trường THPT Công nghiệp Việt Trì

Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì

2

15

004

Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì

Phường Vân Phú, TP. Việt Trì

2

15

005

Trường THPT Nguyễn Tất Thành

Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì

2

15

006

Trường THPT Vũ Thê Lang

Phường Tân Dân, TP. Việt Trì

2

15

007

Trường PT Hermann Gmeiner Việt Trì

Phường Dữu Lâu, TP. Viêt Trì

2

15

008

Trường THPT Trần Phú

Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì

2

15

009

Trung tâm GDNN-GDTX Việt Trì

Phường Gia Cẩm, TP. Viêt Trì

2

15

060

Trung tâm KTTH-HN tỉnh Phú Thọ

Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì

2

15

063

Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì

2

15

066

Trường Trung cấp Nghề Công nghệ và Vận tải Phú Thọ

Phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì

2

15

068

Trường Trung cấp Nghề Herman Gmeiner Việt Trì

Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

2

15

069

Trường Trung cấp nghề Bách khoa Phú Thọ

Phường Tiên Cá,t thành phố Việt Trì

2

15

070

Trường Trung cấp nghề Công nghệ, Du lịch và dịch vụ Phú Nam

Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì

2

15

071

Trường THPT Lê Quý Đôn

Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

2

15

073

Trường Cao đẳng Công nghiệp thực phẩm

Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

2

15

075

Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì

2

15

076

Trường THPT Dân lập Âu cơ

Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì

2

15

077

Trường THPT Dân lập Vân Phú

Xã Vân Phú, thành phố Việt Trì

2

15

087

Trường THPT Bán công Công nghiệp Việt Trì

Phường Thanh miếu, thành phố Việt Trì

2

15

010

Trường THPT Hùng Vương

Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ

2

15

011

Trường PT Dân tộc nội trú tỉnh Phú Thọ

Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ

2

15

012

Trường THPT Thị xã Phú Thọ

Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ

2

15

013

Trường THPT Trường Thịnh

Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ

2

15

014

Trung tâm GDNN-GDTX Thị xã Phú Thọ

Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ

2

15

061

Trung tâm KTTH-HN thị xã Phú Thọ

Phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ

2

15

065

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ

Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ

2

15

074

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

Phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ

2

15

078

Trường THPT Bán Công Hùng Vương

Phường Hùng Vương, TX. Phú Thọ

2

15

015

Trường THPT Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

1

15

016

Trường THPT Chân Mộng

Xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng

1

15

017

Trường THPT Quế Lâm

Xã Quế Lâm, huyện Đoan Hùng

1

15

018

Trung tâm GDNN-GDTX Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

1

15

079

Trường THPT Bán Công Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

1

15

019

Trường THPT Thanh Ba

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

1

15

020

Trường THPT Yển Khê

Xã Yển Khê, huyện Thanh Ba

1

15

021

Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Ba

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

1

15

062

Trường Cao đẳng nghề cơ điện Phú Thọ

Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

1

15

080

Trường THPT Bán Công Thanh Ba

Xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba

1

15

022

Trường THPT Hạ Hoà

Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà

1

15

023

Trường THPT Vĩnh Chân

Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hoà

1

15

024

Trường THPT Xuân áng

Xã Xuân áng, huyện Hạ Hoà

1

15

025

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà

1

15

026

Trung tâm GDNN-GDTX Hạ Hoà

Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hoà

1

15

027

Trường THPT Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

1

15

028

Trường THPT Hiền Đa

Xã Hiền Đa, huyện Cẩm Khê

2NT

15

029

Trường THPT Phương Xá

Xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê

2NT

15

030

Trung tâm GDNN-GDTX Cẩm Khê

Thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê

1

15

081

Trường THPT Bán Công Cẩm Khê

Thị trấn Sông thao, huyện Cẩm Khê

1

15

031

Trường THPT Yên Lập

Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

1

15

032

Trường THPT Lương Sơn

Xã Lương Sơn, huyện Yên Lập

1

15

033

Trường THPT Minh Hoà

Xã Minh Hòa, huyện Yên Lập

1

15

034

Trung tâm GDNN-GDTX Yên Lập

Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

1

15

035

Trường THPT Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

1

15

036

Trường THPT Văn Miếu

Xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn

1

15

037

Trường THPT Hương Cần

Xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn

1

15

038

Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

1

15

067

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

1

15

082

Trường THPT Bán Công Thanh Sơn

Thị trấn Thanh Sơn, H. Thanh Sơn

1

15

039

Trường THPT Phù Ninh

Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

1

15

040

Trường THPT Tử Đà

Xã Tử Đà, huyện Phù Ninh

2NT

15

041

Trường THPT Trung Giáp

Xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh

1

15

042

Trường THPT Nguyễn Huệ

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

1

15

043

Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

1

15

064

Trường Cao đẳng nghề Giấy và Cơ điện

Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

1

15

083

Trường THPT Bán Công Phù Ninh

Xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh

1

15

084

Trường THPT Phan Đăng Lưu

Thị trấn Phong Châu, H. Phù Ninh

1

15

044

Trường THPT Long Châu Sa

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao

2NT

15

045

Trường THPT Phong Châu

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

1

15

046

Trường THPT Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao

2NT

15

047

Trung tâm GDNN-GDTX Lâm Thao

Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao

2NT

15

048

Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất

Thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

1

15

072

Trường ĐH Công nghiệp Việt trì

Xã Tiên Kiên, H. Lâm Thao

1

15

085

Trường THPT Bán Công Phong Châu

Thị trấn Hùng Sơn, H. Lâm Thao

1

15

049

Trường THPT Tam Nông

Xã Hương Nộn, huyện Tam Nông

1

15

050

Trường THPT Mỹ Văn

Xã Mỹ Văn, huyện Tam Nông

2NT

15

051

Trường THPT Hưng Hoá

Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông

1

15

052

Trung tâm GDNN-GDTX Tam Nông

Thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông

1

15

086

Trường THPT Bán Công Tam Nông

Xã Hương Nộn, H. Tam Nông

1

15

053

Trường THPT Thanh Thuỷ

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ

1

15

054

Trường THPT Trung Nghĩa

Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thuỷ

1

15

055

Trường THPT Tản Đà

Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thuỷ

1

15

056

Trung tâm GDNN-GDTX Thanh Thuỷ

Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ

1

15

057

Trường THPT Minh Đài

Xã Minh Đài, huyện Tân Sơn

1

15

058

Trường THPT Thạch Kiệt

Xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn

1

15

059

Trung tâm GDNN-GDTX Tân Sơn

Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

1

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]