24. Tỉnh Hà Nam

-

Mã Tỉnh

Mã Trường

Tên Trường

Địa chỉ

Khu vực

24

900

Quân nhân, Công an tại ngũ_24

 

3

24

901

Học ở nước ngoài_24

 

3

24

011

THPT Chuyên Biên Hòa

P. Minh Khai, TP Phủ Lý

2

24

012

THPT A Phủ Lý

P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý

2

24

013

THPT B Phủ Lý

Xã Thanh Châu, Phủ Lý

2

24

014

THPT Dân lập Lương Thế Vinh

P. Lương Khánh Thiện PLý

2

24

015

Trung tâm GDTX Tỉnh Hà Nam

Xã Liêm Chung, TP Phủ Lý

2

24

016

Cao đẳng nghề Hà Nam

P. Quang Trung - Phủ Lý

2

24

017

THPT C Phủ Lý

Xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý

2

24

021

THPT A Duy Tiên

TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên

2NT

24

022

THPT B Duy Tiên

TTr. Đồng văn, Duy Tiên

2NT

24

023

THPT C Duy Tiên

Xã Tiên Hiệp, Duy Tiên

2NT

24

024

THPT  Nguyễn Hữu Tiến

Xã Trác Văn, Duy Tiên

2NT

24

025

Trung tâm GDTX Duy Tiên

TTr. Hoà Mạc, Duy Tiên

2NT

24

031

THPT A Kim Bảng

TTr. Quế, Kim Bảng

2NT

24

032

THPT B Kim Bảng

Xã Tân Sơn, Kim Bảng

2NT

24

033

THPT C Kim Bảng

Xã Đồng Hoá, Kim Bảng

2NT

24

034

Trung tâm GDTX Kim Bảng

TTr. Quế , Kim Bảng

2NT

24

035

THPT Lý Thường Kiệt

Xã Thi Sơn - Kim Bảng

2NT

24

041

THPT Lý Nhân

TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2NT

24

042

THPT Bắc Lý

Xã Bắc Lý, Lý Nhân

2NT

24

043

THPT Nam Lý

Xã Tiến Thắng, Lý Nhân

2NT

24

044

THPT Dân lập Trần Hưng Đạo

TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2NT

24

045

THPT  Nam Cao

Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân

2NT

24

046

Trung tâm GDTX Lý Nhân

TTr. Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2NT

24

051

THPT A Thanh Liêm

X.Liêm Thuận, Thanh Liêm

2NT

24

052

THPT B Thanh Liêm

Thanh Nguyên, Thanh Liêm

2NT

24

053

THPT Dân lập Thanh Liêm

Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm

2NT

24

054

Trung tâm GDTX Thanh Liêm

Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm

2NT

24

055

THPT C Thanh Liêm

Xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm

2NT

24

056

THPT Lê Hoàn

Xã Liêm Cần, Thanh Liêm

2NT

24

061

THPT A Bình Lục

TTr. Bình Mỹ, Bình Lục

2NT

24

062

THPT B Bình Lục

Xã Vũ Bản , Bình Lục

2NT

24

063

THPT C Bình Lục

Xã Tràng An, Bình Lục

2NT

24

064

THPT Dân lập Bình Lục

TTr. Bình Mỹ, Bình Lục

2NT

24

065

Trung tâm GDTX Bình Lục

TTr. Bình Mỹ, Bình Lục

2NT

24

066

THPT Nguyễn Khuyến

Xã Tiêu Động, Bình Lục

2NT

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]