24. Tỉnh Hà Nam

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

24

000

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nam

Lê Hồng Phong - Phủ Lý - Hà Nam

 

24

001

Phòng GD - ĐT Thành phố  Phủ Lý

Minh Khai - Phủ Lý

 

24

002

Phòng GD - ĐT H. Duy Tiên

Hoà Mạc - Duy Tiên

 

24

003

Phòng GD - ĐT H. Kim Bảng

Thị trấn Quế - Kim Bảng

 

24

004

Phòng GD - ĐT H. Lý Nhân

Vĩnh Trụ - Lý Nhân

 

24

005

Phòng GD - ĐT H. Thanh Liêm

Cầu Gừng - Thanh Liêm

 

24

006

Phòng GD - ĐT H. Bình Lục

Bình Mỹ - Bình Lục

 

24

011

THPT Chuyên Biên Hòa

P. Minh Khai, TP Phủ Lý

2

24

012

THPT Phủ Lý A

P. Lê Hồng Phong, Phủ Lý

2

24

013

THPT Phủ Lý B

Xã Thanh Châu, Phủ Lý

2

24

014

THPT DLập Lương Thế Vinh

P Lương Khánh Thiện PLý

2

24

015

Trung tâm GDTX Tỉnh Hà Nam

P. Minh Khai, TP Phủ Lý

2

24

021

THPT Duy Tiên A

Thị trấn Hoà Mạc, Duy Tiên

2NT

24

022

THPT Duy Tiên  B

Thị trấn Đồng văn,Duy Tiên

2NT

24

023

THPT Duy Tiên C

Xã Tiên Hiệp, Duy Tiên

2NT

24

024

THPT  Nguyễn Hữu Tiến 

Xã Trác Văn, Duy Tiên

2NT

24

025

Trung tâm GDTX Duy Tiên

Thị trấn Hoà Mạc, Duy Tiên

2NT

24

031

THPT Kim Bảng A

Thị trấn Quế, Kim Bảng

2NT

24

032

THPT Kim Bảng B

Xã Tân Sơn, Kim Bảng

1

24

033

THPT Kim Bảng C

Xã Đồng Hoá, Kim Bảng

2NT

24

034

Trung tâm GDTX Kim Bảng

Thị trấn Quế , Kim Bảng

2NT

24

035

THPT Lý Thường Kiệt

Xã Thi Sơn - Kim Bảng

1

24

041

THPT Lý Nhân

Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2NT

24

042

THPT Bắc Lý

Xã Bắc Lý, Lý Nhân

2NT

24

043

THPT Nam

Xã Tiến Thắng, Lý Nhân

2NT

24

044

THPT D. lập Trần Hưng Đạo

Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2NT

24

045

THPT  Nam Cao

Xã Nhân Mỹ, Lý Nhân

2NT

24

046

Trung tâm GDTX Lý Nhân

Thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân

2NT

24

051

THPT Thanh Liêm A

X.Liêm Thuận, Thanh Liêm

2NT

24

052

THPT Thanh Liêm B

Thanh Nguyên, Thanh Liêm

2NT

24

053

THPT Dân lập Thanh Liêm

Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm

1

24

054

Trung tâm GDTX Thanh Liêm

Xã Thanh Lưu, Thanh Liêm

1

24

055

THPT Thanh Liêm C

Xã Thanh Thuỷ, Thanh Liêm

1

24

061

THPT Bình Lục A

Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục

2NT

24

062

THPT Bình Lục B

Xã Vũ Bản , Bình Lục

2NT

24

063

THPT Bình Lục C

Xã Tràng An, Bình Lục

2NT

24

064

THPT Dân lập Bình Lục

Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục

2NT

24

065

Trung tâm GDTX Bình Lục

Thị trấn Bình Mỹ, Bình Lục

2NT

24

016

CĐ nghề Hà Nam

 Phường Quang Trung - Phủ Lý

2

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]