27. Tỉnh Ninh Bình

-

Mã Tỉnh

Mã Trường

Tên Trường

Địa chỉ

Khu vực

27

900

Quân nhân, Công an tại ngũ_27

 

3

27

901

Học ở nước ngoài_27

 

3

27

002

TC Kinh tế kỹ thuật và Tại chức

Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình

2

27

003

TC Y Dược Tôn Thất Tùng

Ph. Bích Đào, TP Ninh Bình

2

27

011

THPT Chuyên Lương Văn Tụy

Ph. Tân Thành TP Ninh Bình

2

27

012

THPT Đinh Tiên Hoàng

Ph. Bích Đào TP Ninh Bình

2

27

013

THPT Trần Hưng Đạo

Ph. Ninh Phong TP Ninh Bình

2

27

014

THPT Ninh Bình Bạc Liêu

Ph.  Phúc Thành TP Ninh Bình

2

27

015

THPT Nguyễn Công Trứ

Ph.  Phúc Thành TP Ninh Bình

2

27

016

TTGDTX Ninh Bình

Ph. Tân Thành TP Ninh Bình

2

27

017

CĐ nghề LiLaMa 1

Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình

2

27

018

TC nghề Thành Nam

Ph. Bích Đào, Tp. Ninh Bình

2

27

019

TC nghề Mỹ thuật Thanh Bình

Phố Phúc Trì, P.Phúc Thành, TP Ninh Bình

2

27

020

TC nghề kinh tế - KT Công Đoàn Ninh Bình

Số 25 Trần Hưng Đạo, Ph. Đông Thành, Tp. Ninh Bình

2

27

091

THPT Bán công Ninh Bình

Ph.  Phúc Thành TP Ninh Bình

2

27

092

THPT dân lập Nguyễn Công Trứ

Ph.  Phúc Thành TP Ninh Bình

2

27

CNY

CĐ Y tế Ninh Bình

297 Hải Thượng Lãn Ông, p. Nam Thành,Tp. Ninh Bình

2

27

021

THPT Nguyễn Huệ

Ph. Bắc Sơn TP Tam Điệp

1

27

022

THPT Ngô Thì Nhậm

Ph. Đông Sơn TP Tam Điệp

1

27

023

TTGDTX Tam Điệp

Ph. Trung Sơn TP Tam Điệp

1

27

024

  nghề Cơ điện - Xây dựng Tam Điệp

Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp

1

27

025

  nghề Cơ giới Ninh Bình

Xã Yên Bình, TP Tam Điệp

1

27

026

TC Nghề số 13

Ph. Nam Sơn, TP Tam Điệp

1

27

027

TC Nghề số 14

Xã Yên Sơn, TP Tam Điệp

1

27

028

TC Nghề Việt Can

Ph. Trung Sơn, TP Tam Điệp

1

27

031

THPT Nho Quan A

Xã Quỳnh Lưu H. Nho Quan

1

27

032

THPT Nho Quan B

TTr. Nho Quan H Nho Quan

1

27

033

THPT DT Nội Trú

TTr. Nho Quan H Nho Quan

1

27

034

TTGDTX Nho Quan

TTr. Nho Quan H Nho Quan

1

27

035

THPT Nho Quan C

Xã Gia Lâm H. Nho Quan

1

27

036

TC Nghề Nho Quan

Xã Lạng Phong, TT Nho Quan

1

27

041

THPT Gia Viễn A

Xã Gia Phú H Gia Viễn

2NT

27

042

THPT Gia Viễn B

Xã Gia Lập H Gia Viễn

2NT

27

043

THPT Gia Viễn C

Xã Gia Sinh H Gia Viễn

1

27

044

TTGDTX Gia Viễn

TTr. Me H Gia Viễn

2NT

27

001

TC Công nghệ và Y tế Pasteur

Phố Thiên Sơn, Ttr Thiên Tôn, H. Hoa Lư, Ninh Bình

2NT

27

051

THPT Hoa Lư A

TTr. Thiên Tôn H Hoa Lư

2NT

27

052

THPT Trương Hán Siêu

Xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư

2NT

27

053

TTGDTX Hoa Lư

TTr. Thiên Tôn H Hoa Lư

2NT

27

093

THPT dân lập Hoa Lư

Xã Ninh Mỹ, H. Hoa Lư

2NT

27

061

THPT Yên Mô A

Xã Khánh Thượng H Yên Mô

1

27

062

THPT Yên Mô B

Xã Yên Mạc H Yên Mô

1

27

063

TTGDTX Yên Mô

Xã Yên Phong H Yên Mô

2NT

27

064

THPT Tạ Uyên

Xã Yên Phong H Yên Mô

2NT

27

071

THPT Kim Sơn A

TTr. Phát Diệm H Kim Sơn

2NT

27

072

THPT Kim Sơn B

Xã Hùng Tiến  H Kim Sơn

2NT

27

073

THPT Bình Minh

TTr. Bình Minh H Kim Sơn

2NT

27

074

TTGDTX Kim Sơn

Xã Thượng Kiệm  H Kim Sơn

2NT

27

075

THPT Kim Sơn C

Xã Thượng Kiệm H Kim Sơn

2NT

27

081

THPT Yên Khánh A

Xã Khánh Hội H Yên Khánh

2NT

27

082

THPT Yên Khánh B

Xã Khánh Cư  H Yên Khánh

2NT

27

083

THPT Vũ Duy Thanh

Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh

2NT

27

084

TTGDTX Yên Khánh

Xã Khánh Nhạc H Yên Khánh

2NT

27

085

THPT Yên Khánh C

Xã Khánh Cường H Yên Khánh

2NT

27

094

THPT dân lập Yên Khánh

Xã Khánh Cường H Yên Khánh

2NT

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]