34. Tỉnh Quảng Nam

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

34

000

Sở GD&ĐT Quảng Nam

08 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

001

Phòng GD&ĐT Tam Kỳ

Đường Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

002

THPT  Phan Bội Châu

Đường Phan Châu Trinh, Tam Kỳ, Q. Nam

2

34

003

THPT  Trần Cao Vân

Phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

004

THPT  Lê Quý Đôn

Đường Trần Văn Dư, Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

005

THPT DL  Hà Huy Tập

Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

006

TT. GDTX tỉnh Quảng Nam

Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

007

THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

008

TT. GDTX-HN Hội An

Thành phố Hội An, Quảng Nam

2

34

009

THPT  Trần Quý Cáp

Thành phố Hội An, Quảng Nam

2

34

010

Phòng GD&ĐT Hội An

Thành phố Hội An, Quảng Nam

2

34

011

PTDT Nội trú tỉnh Quảng Nam

Thành phố Hội An, Quảng Nam

2

34

012

THPT NguyễnTrãi

Thành phố Hội An, Quảng Nam

2

34

013

THPT   Sào Nam

H. Duy Xuyên, Quảng Nam

2NT

34

014

THPT  Lê Hồng Phong

H. Duy Xuyên, Quảng Nam

2NT

34

015

TT. GDTX-HN  Duy Xuyên

H. Duy Xuyên, Quảng Nam

2NT

34

016

THPT Nguyễn Hiền

Xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam

1

34

017

THPT  Nguyễn Duy Hiệu

H. Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

018

THPT  Hoàng Diệu

H. Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

019

THPT  Phạm Phú Thứ

H. Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

020

THPT  Lương Thế Vinh

H. Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

021

THPT  Nguyễn Khuyến

H. Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

022

TT. GDTX-HN  Điện Bàn

H. Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

023

THPT  Huỳnh Ngọc Huệ

H. Đại Lộc, Quảng Nam

2NT

34

024

THPT  Chu Văn An

Xã Đại Đồng, H. Đại Lộc, QN

1

34

025

THPT  Đỗ Đăng Tuyển

H. Đại Lộc, Quảng Nam

2NT

34

026

THPT  Lương Thúc Kỳ

H. Đại Lộc, Quảng Nam

2NT

34

027

TT. GDTX-HN  Đại Lộc

H. Đại Lộc, Quảng Nam

2NT

34

028

Phòng GD&ĐT  Đại Lộc

H. Đại Lộc, Quảng Nam

2NT

34

029

THPT   Quế Sơn

H. Quế Sơn, Quảng Nam

2NT

34

030

THPT  Nguyễn Văn Cừ

H. Quế Sơn, Quảng Nam

2NT

34

031

THPT   Nông Sơn

Xã Quế Trung, H. Nông Sơn, QN

1

34

032

THPT  Trần Đại Nghĩa

H. Quế Sơn, Quảng Nam

2NT

34

033

TT. GDTX-HN  Quế Sơn

H. Quế Sơn, Quảng Nam

2NT

34

034

THPT DL Phạm Văn Đồng

H. Quế Sơn, Quảng Nam

2NT

34

035

THPT   Hiệp Đức

H. Hiệp Đức, Quảng Nam

1

34

036

TT. GDTX-HN Hiệp Đức

H. Hiệp Đức, Quảng Nam

1

34

037

THPT   Tiểu La

H. Thăng Bình, Quảng Nam

2NT

34

038

THPT  Nguyễn Thái Bình

H. Thăng Bình, Quảng Nam

2NT

34

039

THPT Thái Phiên

H. Thăng Bình, Quảng Nam

2NT

34

040

THPT  Lý Tự Trọng

H. Thăng Bình, Quảng Nam

2NT

34

041

TT. GDTX-HN Thăng Bình

H. Thăng Bình, Quảng Nam

2NT

34

042

THPT   Núi Thành

H. Núi Thành, Quảng Nam

2NT

34

043

THPT  Cao Bá Quát

H. Núi Thành, Quảng Nam

2NT

34

044

THPT  Nguyễn Huệ

H. Núi Thành, Quảng Nam

2NT

34

045

TT. GDTX-HN  Núi Thành

H. Núi Thành, Quảng Nam

2NT

34

046

THPT  Huỳnh Thúc Kháng

H. Tiên Phước, Quảng Nam

1

34

047

THPT  Phan Châu Trinh

H. Tiên Phước, Quảng Nam

1

34

048

TT. GDTX-HN  Tiên Phước

H. Tiên Phước, Quảng Nam

1

34

049

THPT Bắc Trà My

H. Bắc Trà My, Quảng Nam

1

34

050

TT. GDTX-HN Bắc Trà My

H. Bắc Trà My, Quảng Nam

1

34

051

THPT   Quang Trung

H. Đông Giang, Quảng Nam

1

34

052

THPT   Nam Giang

H. Nam Giang, Quảng Nam

1

34

053

THPT   Khâm Đức

H. Phước Sơn, Quảng Nam

1

34

054

THPT  Trần Văn Dư

H. Phú Ninh, Quảng Nam

2NT

34

055

TT GDTX-HN Phú Ninh

H. Phú Ninh, Quảng Nam

2NT

34

056

THPT Nam Trà My

H. Nam Trà My, Quảng Nam

1

34

057

THPT Tây Giang

H. Tây Giang, Quảng Nam

1

34

058

TT.GDTX-HN Nam Trà My

H. Nam Trà My, Quảng Nam

1

34

059

TT.GDTX Phước Sơn

H. Phước Sơn, Quảng Nam

1

34

060

TT.GDTX Nam Giang

H. Nam Giang. Quảng Nam

1

34

061

THPT Nguyễn Dục

Xã Tam Dân, H. Phú Ninh, Quảng Nam

2NT

34

062

PTDT Nội trú Nước Oa

H. Bắc Trà My, Quảng Nam

1

34

063

TC Nghề tỉnh Quảng Nam

122, Huỳnh Thúc Kháng, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

064

TC Nghề Bắc Quảng Nam

H. Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

065

TC Nghề Nam Quảng Nam

H. Núi Thành, Quảng Nam

2NT

34

066

Trường TC Nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

Xã Cà Dy, huyện Nam Giang, Quảng Nam

1

34

067

Trường TC KT-KT Quảng Đông tỉnh Quảng Nam

Xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam

2NT

34

068

Trường Trung cấp Bách khoa Quảng Nam

Đường Phan Châu Trinh, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

2

34

069

Trường THPT Trần Phú

Xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

1

34

070

Trường THPT Âu Cơ

Xã Ba, huyện Đông Giang, Quảng Nam

1

34

071

Trường THPT Trần Hưng Đạo

170 Cửa Đại, Tp Hội An, Quảng Nam

2

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]