35. Tỉnh Quảng Ngãi

-

Mã Tỉnh

Mã Trường

Tên Trường

Địa chỉ

Khu vực

35

001

Trường THPT Trần Kỳ Phong

Xã Bình Nguyên, H. Bình Sơn

2NT

35

002

Trường THPT  Lê Quý Đôn

Xã Bình Trung, H. Bình Sơn

2NT

35

003

Trường THPT Bình Sơn

TTr. Châu ổ, H. Bình Sơn

2NT

35

004

Trường THPT Vạn Tường

Xã Bình Phú, H. Bình Sơn

2NT

35

005

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bình Sơn

Xã Bình Long, H. Bình Sơn

2NT

35

060

Trường CĐN Kỹ thuật - Công nghệ Dung Quất

Xã Bình Trị, H. Bình Sơn

2NT

35

006

Trường THPT Ba Gia

Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh

2NT

35

007

Trường THPT Tư thục Trương Định

Xã Tịnh Bắc, H. Sơn Tịnh

2NT

35

008

Trường THPT Võ Nguyên Giáp

Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi

2

35

009

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Ph. Trương Quang Trọng, Tp Quảng Ngãi

2

35

010

Trường THPT Sơn Mỹ

Xã Tịnh Khê, Tp. Quảng Ngãi

2

35

011

Trường THPT Trần Quốc Tuấn

Ph. Nguyễn Nghiêm, Tp. Quảng Ngãi

2

35

012

Trường THPT Lê Trung Đình

Ph. Trần Hưng Đạo, Tp. Quảng Ngãi

2

35

013

Trường THPT chuyên Lê Khiết

Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

2

35

014

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi

Ph. Quảng Phú, Tp. Quảng Ngãi

2

35

015

Trường THPT Tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ph. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi

2

35

016

Trường THPT Tư thục Hoàng Văn Thụ

Ph. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi

2

35

017

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Tịnh

Ph. Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi

2

35

018

Trung tâm DN-GDTX&HN tỉnh Quảng Ngãi

Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi

2

35

061

Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi

Ph.Trương Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi

2

35

062

Trường TCN Kinh tế - Công nghệ Dung Quất

Ph. Chánh Lộ, Tp. Quảng Ngãi

2

35

019

Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa

TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa

2NT

35

020

Trường THPT Chu Văn An

TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa

2NT

35

021

Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa

Xã Nghĩa Thuận, H. Tư Nghĩa

2NT

35

022

Trường THPT Thu Xà

Xã Nghĩa Hoà, H. Tư Nghĩa

2NT

35

023

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tư Nghĩa

TTr. La Hà, H. Tư Nghĩa

2NT

35

063

Trường Cao đẳng nghề Cơ giới

Xã Nghĩa Kỳ, H. Tư Nghĩa

2NT

35

024

Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành

TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành

2NT

35

025

Trường THPT Nguyễn Công Phương

TTr. Chợ Chùa, H. Nghĩa Hành

2NT

35

026

Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành

Xã Hành Thiện, H. Nghĩa Hành

1

35

027

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Nghĩa Hành

Xã Hành Đức, H. Nghĩa Hành

2NT

35

028

Trường THPT Số 2 Mộ Đức

Xã Đức Nhuận, H. Mộ Đức

2NT

35

029

Trường THPT Phạm Văn Đồng

TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức

2NT

35

030

Trường THPT Nguyễn Công Trứ

Xã Đức Thạnh, H. Mộ Đức

2NT

35

031

Trường THPT Trần Quang Diệu

Xã Đức Lân, H. Mộ Đức

2NT

35

032

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mộ Đức

TTr. Mộ Đức, H. Mộ Đức

2NT

35

033

Trường THPT Số 1 Đức Phổ

Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ

2NT

35

034

Trường THPT Lương Thế Vinh

Xã Phổ Ninh, H. Đức Phổ

2NT

35

035

Trường THPT Số 2 Đức Phổ

Xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ

2NT

35

036

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đức Phổ

TTr. Đức Phổ, H. Đức Phổ

2NT

35

064

Trường Trung cấp nghề Đức Phổ

TTr. Đức Phổ, H. Đức Phổ

2NT

35

037

Trường THPT Ba Tơ

TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ

1

35

038

Trường THPT Phạm Kiệt

Xã Ba Vì, H. Ba Tơ

1

35

039

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ba Tơ

TTr. Ba Tơ, H. Ba Tơ

1

35

040

Trường THPT Minh Long

Xã Long Hiệp, H. Minh Long

1

35

041

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Minh Long

Xã Long Hiệp, H. Minh Long

1

35

042

Trường THPT Quang Trung

Xã Sơn Thành, H. Sơn Hà

1

35

043

Trường THPT Sơn Hà

TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà

1

35

044

Trường THCS và THPT Phạm Kiệt

Xã Sơn Kỳ, H.Sơn Hà

1

35

045

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Hà

TTr. Di Lăng, H. Sơn Hà

1

35

046

Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây

1

35

047

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Sơn Tây

Xã Sơn Dung, H. Sơn Tây

1

35

048

Trường THPT Trà Bồng

Xã Trà Sơn, H. Trà Bồng

1

35

049

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Trà Bồng

Xã Trà Thủy, H. Trà Bồng

1

35

050

Trường THPT Tây Trà

Xã Trà Phong, H. Tây Trà

1

35

051

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tây Trà

Xã Trà Phong, H. Tây Trà

1

35

052

Trường THPT Lý Sơn

Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn

1

35

053

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Lý Sơn

Xã An Vĩnh, H. Lý Sơn

1

35

054

Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Học xong lớp 12 từ năm 2015 trở về trước)

TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh

2NT

35

055

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Học xong lớp 12 từ năm 2015 trở về trước)

TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh

2NT

35

056

Trường THPT Sơn Mỹ (Học xong lớp 12 từ năm 2015 trở về trước)

Xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh

2NT

35

057

Trung tâm DN-GDTX&HN huyện Sơn Tịnh (Học xong lớp 12 từ năm 2015 trở về trước)

TTr Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh

2NT

35

065

Trường Trung cấp nghề tỉnh Quảng Ngãi (TN từ năm 2015 trở về trước)

Xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh

2NT

35

900

Quân nhân, Công an tại ngũ_35

 

3

35

800

Học ở nước ngoài_35

 

3

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]