Các tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2017

-

Ngoài những khối truyền thống A, A1, B, C, D, năm 2017 sẽ có thêm nhiều tổ hợp môn mới. Hãy tham khảo các tổ hợp môn dưới đây để chọn và định hướng tổ hợp môn phù hợp với trường mình định đăng ký xét tuyển:

TT

Tổ hợp các môn xét tuyển

Mã tổ hợp

Các tổ hợp môn theo khối thi truyền thống

 

01

TOÁN – VẬT LÝ – HÓA HỌC

A00

02

TOÁN – VẬT LÝ – TIẾNG ANH

A01

03

TOÁN – HÓA HỌC – SINH HỌC

B00

04

NGỮ VĂN – LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

C00

05

NGỮ VĂN – TOÁN – TIẾNG ANH

D01

06

NGỮ VĂN – TOÁN – TIẾNG NGA

D02

07

NGỮ VĂN – TOÁN – TIẾNG PHÁP

D03

08

NGỮ VĂN – TOÁN – TIẾNG TRUNG

D04

09

NGỮ VĂN – TOÁN – TIẾNG ĐỨC

D05

10

NGỮ VĂN – TOÁN – TIẾNG NHẬT

D06

Tổ hợp các môn thi theo khối truyền thống các ngành năng khiếu

 

01

NGỮ VĂN – NĂNG KHIẾU VẼ MT1 – NĂNG KHIẾU VẼ MT2

H00

02

TOÁN – NGỮ VĂN – VẼ TRANG TRÍ MÀU

H01

03

NGỮ VĂN – NĂNG KHIẾU ÂM NHẠC 1 – NK ÂM NHẠC 2

N00

04

NGỮ VĂN – TOÁN – ĐỌC DIỄN CẢM - HÁT

M00

05

NGỮ VĂN – SINH HỌC – NĂNG KHIẾU TDTT

T00

06

TOÁN – VẬT LÝ – VẼ MỸ THUẬT

V00

07

TOÁN – NGỮ VĂN – VẼ MỸ THUẬT

V01

08

NGỮ VĂN – NĂNG KHIẾU SKĐA 1 – NĂNG KHIẾU SKĐA 2

S00

09

NGỮ VĂN – LỊCH SỬ - NĂNG KHIẾU BÁO CHÍ

R00

10

TOÁN – VẬT LÝ – KỸ THUẬT NGHỀ

K00

Các tổ hợp môn mới

 

01

TOÁN – VẬT LÝ – SINH HỌC

A02

02

TOÁN – VẬT LÝ – LỊCH SỬ

A03

03

TOÁN – VẬT LÝ – ĐỊA LÝ

A04

04

TOÁN – HÓA HỌC – LỊCH SỬ

A05

05

TOÁN – HÓA HỌC – ĐỊA LÝ

A06

06

TOÁN – LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ

A07

07

TOÁN – SINH HỌC – LỊCH SỬ

B01

08

TOÁN – SINH HỌC – ĐỊA LÝ

B02

09

TOÁN – SINH HỌC – NGỮ VĂN

B03

10

NGỮ VĂN – TOÁN – VẬT LÝ

C01

11

NGỮ VĂN – TOÁN – HÓA HỌC

C02

12

NGỮ VĂN – TOÁN – LỊCH SỬ

C03

13

NGỮ VĂN – TOÁN – ĐỊA LÝ

C04

14

NGỮ VĂN – VẬT LÝ – HÓA HỌC

C05

15

NGỮ VĂN – VẬT LÝ – SINH HỌC

C06

16

NGỮ VĂN – VẬT LÝ – LỊCH SỬ

C07

17

NGỮ VĂN – HÓA HỌC – SINH HỌC

C08

18

NGỮ VĂN – VẬT LÝ – ĐỊA LÝ

C09

19

NGỮ VĂN – HÓA HỌC – LỊCH SỬ

C10

20

NGỮ VĂN – HÓA HỌC – ĐỊA LÝ

C11

21

NGỮ VĂN – SINH HỌC – LỊCH SỬ

C12

22

NGỮ VĂN – SINH HỌC – ĐỊA LÝ

C13

23

TOÁN – HÓA HỌC – TIẾNG ANH

D07

24

TOÁN – SINH HỌC – TIẾNG ANH

D08

25

TOÁN – LỊCH SỬ - TIẾNG ANH

D09

26

TOÁN – ĐỊA LÝ – TIẾNG ANH

D10

27

NGỮ VĂN – VẬT LÝ – TIẾNG ANH

D11

28

NGỮ VĂN – HÓA HỌC – TIẾNG ANH

D12

29

NGỮ VĂN – SINH HỌC – TIẾNG ANH

D13

30

NGỮ VĂN – LỊCH SỬ - TIẾNG ANH

D14

31

NGỮ VĂN – ĐỊA LÝ – TIẾNG ANH

D15

 

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]