Cao đẳng » Miền Trung

Trường Đại học Khánh Hòa

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

Ký hiệu: UKH

Địa chỉ: Số 01. Nguyễn Chánh, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058 3525 840

Website: www.ukh.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông.

2. Phạm vi tuyển sinh:

- Các ngành Sư phạm bậc đại học tuyển sinh cả nước (mỗi ngành tuyển 05 chỉ tiêu ngoài tỉnh Khánh Hòa).

- Các ngành Sư phạm bậc cao đẳng chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại tỉnh Khánh Hòa.

- Các ngành ngoài Sư phạm tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

51140202

 

 

Giáo dục Tiểu học.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.

60

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

51140206

 

 

Giáo dục Thể chất.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu TDTT.

40

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140210

 

 

Sư phạm Tin học.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.

50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140212

 

 

Sư phạm Hóa học.
Sư phạm Hóa học (Vật lý). Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.

50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140213

 

 

Sư phạm Sinh học.
Sư phạm Sinh học (Hóa học). Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.

50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

51140221

 

 

Sư phạm Âm nhạc.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu Âm nhạc.

30

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

51140222

 

 

Sư phạm Mỹ thuật.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên. Xét tuyển kết hợp sơ tuyển năng khiếu Mỹ thuật.

30

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

51140231

 

 

Sư phạm Tiếng Anh.
Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa từ 03 năm trở lên.

50

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Các ngành đào tạo Đại học

 

 

52140209

 

 

Sư phạm Toán học
Dành cho thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa

45

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52140209_1

 

Sư phạm Toán học
Dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa

 

5

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52140211

 

 

Sư phạm Vật lý
Dành cho thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa

 

45

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52140211_1

 

 

Sư phạm Vật lý
Dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa

 

5

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52140217

 

 

Sư phạm Ngữ văn
Dành cho thí sinh có hộ khẩu trong tỉnh Khánh Hòa

 

45

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52140217_1

 

 

Sư phạm Ngữ văn
Dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài tỉnh Khánh Hòa

 

5

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52220113

 

 

Việt Nam học
Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch).

 

120

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52220201

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

60

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52340103

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

120

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52420203

 

 

Sinh học ứng dụng

 

50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52440112

 

 

Hóa học
Hóa học (Hóa phân tích).

 

50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào bậc đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bậc cao đẳng không quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào;
- Điều kiện nhận ĐKXT: 
+ Có đủ điều kiện tham gia tuyển sinh quy định tại Điều 6 của QCTS;
+ Đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông và có điểm các môn thi của tổ hợp môn xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017;
+ Không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống;
+ Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học: tổng điểm các môn thi của tổ hợp môn thi dùng để xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
+ Xét tuyển học bạ: Trường thông báo chi tiết trước mỗi đợt xét tuyển bổ sung.       

6. Tổ chức tuyển sinh:         

Thời gian xét tuyển:

- Xét tuyển đợt 1: Thực hiện theo Khoản 5, Điều 13 – QCTS.
- Xét tuyển bổ sung: thông báo sau khi kết thúc xét tuyển đợt 1 (Thực hiện theo Khoản 6, Điều 13 – QCTS).          

7. Chính sách ưu tiên:         

- Xét tuyển thẳng: 
+ Thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3, Điều 7 – QCTS.
+ Đối với các ngành đào tạo giáo viên, Trường xét tuyển thẳng đối với các học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên hoặc đoạt giải nếu đáp ứng kiều kiện sau: ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.
- Chính sách ưu tiên: Thực hiện theo Khoản 1, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7 – QCTS.          

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Thực hiện theo quy định hiện hành.   

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

TT

BẬC ĐÀO TẠO

Năm học 2017-2018

Hệ A

Hệ C

A

Bậc Đại học (4 năm)

 

 

1

Khối KH Tự nhiên

5.200.000đ/năm

250.000đ/TC

2

Khối Văn hóa- Du lịch

4.200.000đ/năm

250.000đ/TC

3

Khối KH Xã hội

3.700.000đ/năm

250.000đ/TC

B

Bậc Cao đẳng (3 năm)

 

 

1

Khối Nghệ thuật

4.200.000đ/năm

250.000đ/TC

2

Khối Văn hóa- Du lịch

3.400.000đ/năm

200.000đ/TC

3

Khối KH Xã hội

3.400.000đ/năm

200.000đ/TC

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]