Cao đẳng » Miền Trung

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA – Ký hiệu: CYK

Địa chỉ: 84 Quang Trung - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: (058)3521576. Website: www.cyk.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

750

Điều dưỡng

C720501

-Toán, Hóa, Sinh

250

Kĩ thuật hình ảnh y học

C720330

-Toán, Hóa, Sinh

100

Xét nghiệm y học

C720332

-Toán, Hóa, Sinh

100

Dược

C900107

-Toán, Hóa, Sinh

200

Hộ sinh

C720502

-Toán, Hóa, Sinh

100

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Phương thức tuyển sinh Trường tuyển sinh dựa vào kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia.
- Các thông tin khác
+ Xét tuyển dựa vào kết quả  3 môn thi  là Toán, Hóa, Sinh, không nhân hệ số trên cơ sở thí sinh có đăng ký xét tuyển vào trường. Điểm trúng tuyển theo ngành.
+ Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học không tuyển thí sinh nữ.
+ Ngành Hộ sinh không tuyển thí sinh nam.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]