Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế

Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: (054) 3830 678
Website:http://hucfl.edu.vn

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
KÝ HIỆU TRƯỜNG: DHF - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.240
 
Ngành đào tạo
Mã ngành
Khối thi
Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học:
 
 
1.200
Sư phạm tiếng Anh (có các chuyên ngành: SP tiếng Anh; SP tiếng Anh bậc tiểu học)
D140231
D1
160
Sư phạm tiếng Pháp
D140233
D1,3
20
Sư phạm tiếng Trung Quốc
D140234
D1,2,3,4
20
Việt Nam học (có các chuyên ngành: Ngôn ngữ-Văn hóa và Du lịch; Tiếng Việt dành cho người nước ngoài)
D220113
D1,2,3,4
50
Ngôn ngữ Anh (có các chuyên ngành: Tiếng Anh Biên dịch; Tiếng Anh Phiên dịch; Tiếng Anh Du lịch; Tiếng Anh Sư phạm; Tiếng Anh Ngữ văn)
D220201
D1
500
Ngôn ngữ Nga (có các chuyên ngành: Song ngữ Nga-Anh Du lịch, Tiếng Nga Biên-Phiên dịch, Tiếng Nga Sư phạm, Tiếng Nga Ngữ văn)
D220202
D1,2,3,4
20
Ngôn ngữ Pháp (có các chuyên ngành: Tiếng Pháp Biên dịch; Tiếng Pháp Phiên dịch; Tiếng Pháp Du lịch; Tiếng Pháp Sư phạm; Tiếng Pháp Ngữ văn)
D220203
D1,3
70
Ngôn ngữ Trung Quốc (có các chuyên ngành: Tiếng Trung biên dịch; Tiếng Trung Phiên dịch; Tiếng Trung thương mại; Tiếng Trung Sư phạm; Tiếng Trung Ngữ văn)
D220204
D1,2,3,4
100
Ngôn ngữ Nhật (có các chuyên ngành: Tiếng Nhật biên-Phiên dịch, Tiếng Nhật Sư phạm, Tiếng Nhật Ngữ văn)
D220209
D1,2,3,4,6
160
Ngôn ngữ Hàn Quốc (có các chuyên ngành: Tiếng Hàn Biên-Phiên dịch, Tiếng Hàn Ngữ văn)
D220210
D1,2,3,4
40
Quốc tế học (có các chuyên ngành: Hoa Kỳ học, Quan hệ quốc tế)
D220212
D1
60
Đào tạo liên thông trình độ đại học chính quy:
40
Sư phạm tiếng Anh
D140231
D1
20
Ngôn ngữ Anh
D220201
D1
20
 
- Môn thi có hệ số: môn ngoại ngữ của tất cả các ngành đều có hệ số 2.
- Từ học kỳ I năm thứ 3, sinh viên sẽ được xét vào học theo các chuyên ngành (riêng đối với ngành Sư phạm tiếng Anh và ngành Ngôn ngữ Anh sẽ phân chuyên ngành từ học kỳ II năm thứ 3), dựa vào kết quả học tập và nguyện vọng đăng ký của sinh viên.
- Sinh viên trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Nga sẽ được giảm 50% học phí.

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]