Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà nẵng

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

Mã trường: DDS

459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

ĐT: 0511.3841323 - 3841513;  Website: http://ued.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

 Các ngành đào tạo đạo học

 

 

2.155

 Giáo dục Tiểu học

D140202

 Toán + Văn + Anh

55

 Giáo dục Chính trị

D140205

 Văn + Địa + Sử
 Văn + Toán + Anh

45

 

 Sư phạm Toán học

D140209

 Toán + Lý + Hóa
 Toán + Lý + Anh

45

 

 Sư phạm Tin học

D140210

 Toán + Lý + Hóa
 Toán + Lý + Anh

45

 Sư phạm Vật lý

D140211

 Lý + Toán + Hóa
 Lý + Toán + Anh

45

 

 Sư phạm Hoá học

D140212

 Hóa + Toán + Lý

45

 Sư phạm Sinh học

D140213

 Sinh + Toán + Hóa

45

 Sư phạm Ngữ văn

D140217

 Văn + Sử + Địa

45

 Sư phạm Lịch sử

D140218

 Sử + Văn + Địa

45

 Sư phạm Địa lý

D140219

 Địa + Văn + Sử

45

 Việt Nam học

D220113

 Văn + Địa + Sử
 Văn + Toán + Anh

80

 

 Lịch sử

D220310

 Sử + Văn + Địa
 Văn + Toán + Anh

70

 

 Văn học

D220330

 Văn + Địa + Sử; 
 Văn + Toán + Anh

110

 

 Văn hoá học

D220340

 Văn + Địa + Sử; 
 Văn + Toán + Anh

70

 Tâm lý học

D310401

 Văn + Địa + Sử
 Sinh + Toán + Hóa

70

 

 Địa lý học

D310501

 Địa + Văn + Sử
 Văn + Toán + Anh

70

 

 Báo chí

D320101

 Văn + Địa + Sử
 Văn + Toán + Anh

140

 

 Công nghệ sinh học

D420201

 Sinh + Hóa + Toán

70

 Vật lý học

D440102

 Lý + Toán + Hóa
 Lý + Toán + Anh

70

 

 Hóa học

D440112

 Hóa + Toán + Lý
 Hóa + Toán + Anh

230

 

 Địa lý tự nhiên

D440217

 Toán + Lý + Hóa 
 Toán + Lý + Anh

70

 

 Khoa học môi trường

D440301

 Hóa + Toán + Lý

70

 Toán ứng dụng

D460112

 Toán + Lý + Hóa
 Toán + Lý + Anh

130

 

 Công nghệ thông tin

D480201

 Toán + Lý + Hóa
 Toán + Lý + Anh

210

 Công tác xã hội

D760101

 Văn + Địa + Sử
 Văn + Toán + Anh

70

 

 Quản lý tài nguyên và môi trường

D850101

 Sinh + Toán + Hóa

70

 Giáo dục Mầm non

D140201

 Năng Khiếu + Toán + Văn

55

 Sư phạm Âm nhạc

D140221

 Năng khiếu Âm nhạc 1 (Ký - Xướng âm)*2 + Năng Khiếu Âm nhạc 2 (Đàn - Hát)*2 + Văn

40

 

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Điểm xét trúng tuyển theo ngành.

- Phương thức TS: theo 02 hình thức

+ Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Tuyển sinh riêng (xem thông tin trong đề án TSR của ĐHĐN)

* Ngành Giáo dục Mầm non

* Ngành Sư phạm Âm nhạc

(Môn năng khiếu do ĐHĐN ra đề và tổ chức thi)

- Các thông tin khác:

+ Ngưỡng đảm bảo chất lượng của trường: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành và quy định của ĐHĐN.

+ Học phí: theo số tín chỉ thực học/học kỳ.

+ Thông tin chi tiết tại trang web: http://tuyensinh.ued.udn.vn/

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]