Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Đà Lạt

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

Mã trường: TDL

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

ĐT: (063) 3822246; Website: www.dlu.edu.vn

Ngành học.

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.600

Toán học

D460101

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

140

Sư phạm Toán học

D140209

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20

Công nghệ thông tin

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

240

Vật lý học

D440102

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Sư phạm Vật lý

D140211

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

20

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

D510302

Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

150

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Hóa học

D440112

Toán, Vật lí, Hóa học

60

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Vật lí, Hóa học

20

Sinh học

D420101

Toán, Hóa học, Sinh học

50

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Hóa học, Sinh học

20

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học

60

Nông học

D620109

Toán, Hóa học, Sinh học

150

Công nghệ sinh học

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học

115

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học

150

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

Toán, Văn, Tiếng Anh

80

Kế toán

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

60

Luật

D380101

Văn, Sử, Địa;

Toán, Văn, Tiếng Anh

210

Xã hội học

D310301

Văn, Sử, Địa; 
Toán, Văn, Tiếng Anh

30

Văn hóa học

D220340

Văn, Sử, Địa; 
Toán, Văn, Tiếng Anh

30

Văn học

D220330

Văn, Sử, Địa

100

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Văn, Sử, Địa

20

Lịch sử

D220310

Văn, Sử, Địa

70

Sư phạm Lịch sử

D140218

Văn, Sử, Địa

17

Việt Nam học

D220113

Văn, Sử, Địa; 
Toán, Văn, Tiếng Anh

40

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

Văn, Sử, Địa; 
Toán, Văn, Tiếng Anh

120

Công tác xã hội

D760101

Văn, Sử, Địa; 
Toán, Văn, Tiếng Anh

68

Đông phương học

D220213

Văn, Sử, Địa; 
Toán, Văn, Tiếng Anh

200

Quốc tế học

D220212

Văn, Sử, Địa; 
Toán, Văn, Tiếng Anh

40

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, Tiếng Anh

200

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Văn, Tiếng Anh

20

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

150

Công nghệ thông tin

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

40

Công nghệ Sau thu hoạch

C540104

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Hóa học, Sinh học

40

Kế toán

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học; 
Toán, Vật lí, Tiếng Anh

30

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Xét tổng điểm 3 môn theo Khối, không có môn thi chính, không nhân hệ số.

+ Điểm trúng tuyển theo ngành.

+ Số chỗ trong ký túc xá: 1000.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]