Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Ký hiệu: TTD

Địa chỉ: Số 44 Đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3759918

Website: www.upes3.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương theo Điều 6 của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017.

- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng tuyển sinh theo hai phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia do các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 bậc học THPT, kết hợp thi tuyển môn năng khiếu TDTT do Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6 dưới đây

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Kết quả thi THPT quốc gia (Phương thức 1) có tổng điểm các môn/bài thi của tổ hợp dùng để xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống do Bộ GD&ĐT quy định.

- Điểm xét học bạ (Phương thức 2): Tổng điểm của hai môn văn hóa không nhỏ hơn 12 điểm.

- Điểm môn thi năng khiếu phải đạt 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

6.1. Ngành học, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu theo kết quả

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Thi THPTQG

Học bạ THPT

52140206

Giáo dục Thể chất

330

330

Toán, Sinh học, NK TDTT

Toán, Ngữ văn, NK TDTT

52140207

Huấn luyện thể thao*

50

50

Toán, Sinh học, NK TDTT

Toán, Ngữ văn, NK TDTT

52220343

Quản lý thể dục thể thao*

35

35

Toán, Sinh học, NK TDTT

Toán, Ngữ văn, NK TDTT

6.2. Tiêu chí xét tuyển:     

- Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tiêu chí 2: Thể hình cân đối, không bị dị tật, dị hình, không bị bệnh tim mạch, hô hấp, thần kinh.  

- Tiêu chí 3:

* Phương thức 1: Có kết quả thi 2 môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp 1), môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) trong kỳ thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT, có đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển đại học; đạt ngưỡng điểm xét tuyển theo Quy định của Bộ GD&ĐT.

* Phương thức 2: Tổng điểm của môn Toán và môn Sinh học (tổ hợp 1), môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) cả năm lớp 12 bậc học THPT phải đạt 12,0 điểm trở lên (làm tròn đến một chữ số thập phân).

- Tiêu chí 4: Có tham dự thi tuyển môn năng khiếu TDTT vào đại học của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng. Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

6.3. Cách tính điểm xét tuyển:

* Phương thứ 1:

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn Toán và môn Sinh học thuộc tổ hợp Khoa học tự nhiên (tổ hợp 1), môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) của kỳ thi THPT quốc gia và điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT (tính hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào căn cứ theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2017.

* Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + (2 x M3) + ĐƯTx4/3. Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia.

+ M2 = Điểm môn Sinh học (thuộc tổ hợp khoa học tự nhiên) của kỳ thi THPT quốc gia.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm môn Toán của kỳ thi THPT quốc gia..

+ M2 = Điểm môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng.

- Ưu tiên gồm: Ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

* Phương thức 2:

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

- Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình của môn Toán và môn Sinh học (tổ hợp 1) môn Toán và môn Ngữ văn (tổ hợp 2) cả năm lớp 12, cộng với điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT (tính hệ số 2) và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành).

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: tổng 2 điểm môn văn hóa >=12 

Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính như sau:

  M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m).  Tổng thang điểm của 3 nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

* Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + (2 x M3) + ĐƯTx4/3. Trong đó:

Tổ hợp 1: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12.

+ M2 = Điểm trung bình môn Sinh học cả năm lớp 12.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Tổ hợp 2: (Áp dụng cho tất cả các ngành xét tuyển)

+ M1 = Điểm trung bình môn Toán cả năm lớp 12.

+ M2 = Điểm trung bình môn Ngữ văn cả năm lớp 12.

+ M3 = Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT.

+ Điểm ưu tiên (ĐƯT)  =  ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng.

- Ưu tiên gồm: Ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ GD&ĐT. Điểm xét tuyển được làm tròn đến một chữ số thập phân.

6.4. Nguyên tắc xét tuyển

Đối với thí sinh đáp ứng 4 tiêu chí xét tuyển ở mục 2.6.2 lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. Thí sinh không trúng tuyển vào ngành thứ nhất sẽ được xét vào ngành thứ 2 trong Phiếu ĐKXT. Nguyên tắc xét tuyển giữa 2 ngành là: xét hết nguyện vọng 1 sau đó còn chỉ tiêu mới xét nguyện vọng 2.

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển năng khiếu TDTT

a) Thời gian thi năng khiếu TDTT

- Thi tuyển năng khiếu tại địa phương: Từ ngày 8/4/2017 đến hết ngày 11/6/2017 Tại các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Trung tâm Thể dục Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Thi tuyển năng khiếu tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

+ Đợt 1: Từ ngày 01/7 đến ngày 02/7/2017.

+ Đợt 2: Từ ngày 29/7 đến ngày 30/7/2017.

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển năng khiếu TDTT

- Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển năng khiếu TDTT tại địa phương: Nhận hồ sơ từ ngày 27/2 – 10/6/2017. Địa điểm: Tại Văn phòng: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Trung tâm Thể dục Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển năng khiếu TDTT tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng:

+ Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 27/2 – 30/6/2017.

+ Đợt 2: Nhận hồ sơ từ ngày 03/7 – 28/7/2017.

Địa điểm:

+ Nhận hồ sơ thông qua đăng ký trực tuyến tại Website của trường: http://upes3.edu.vn và ghi rõ thí sinh muốn đăng ký thi năng khiếu tại tỉnh nào.

-  Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới địa chỉ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Số 44 Dũng Sỹ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3.759918.

7.2. Hình thức nhận ĐKXT/ thi tuyển

Phương thức 1:

- Phiếu đăng ký thi tuyển môn năng khiếu TDTT (Mẫu 1 của Trường Đại học  TDTT Đà Nẵng).

- Phiếu ĐKXT theo mẫu của Bộ.

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Phương thức 2:

- Phiếu đăng ký thi tuyển môn năng khiếu TDTT (Mẫu 1 của Đại học  TDTT Đà Nẵng).

- Phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học (Mẫu 2 của Trường Đại học  TDTT Đà Nẵng).

- Học bạ THPT (bản phôtô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh vừa tốt nghiệp (bản phôtô công chứng);

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

7.3. Nội dung thi tuyển môn năng khiếu TDTT

- Bật xa tại chỗ: Mỗi thí sinh thực hiện 2 lần, lấy thành tích cao nhất. thí sinh thực hiện đứng tại chỗ bằng 2 chân phía sau vạch quy định, bật về phía trước và rơi xuống bằng 2 chân. Thành tích được xác định là khoảng cách từ điểm rơi gần nhất tới mép trên của vạch quy định. Thành tích tính bằng centimet, lấy thành tích cao nhất, chấm điểm theo Barem, điểm tối đa: 3 điểm.

- Chạy luồn cọc: Thí sinh thực hiện 1 lần chạy luồn qua 5 cọc, khi quay về chạy thẳng đến đích (Từ vạch xuất phát cách 7m là cọc thứ 1, mỗi cọc tiếp theo cách nhau 2m). Không tính thành tích khi thí sinh phạm quy không luồn qua cọc; bị trừ 0,25 điểm khi làm đổ 1 cọc. Thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, điểm tối đa: 3 điểm.

- Chạy 100m: Thí sinh thực hiện 1 lần chạy ở tư thế xuất phát cao theo ô chạy, đợt chạy quy định. Không tính thành tích khi thí sinh phạm quy. Thành tích tính bằng giây, chấm điểm theo Barem, điểm tối đa: 4 điểm.

Điểm thi tuyển môn năng khiếu TDTT được tính như sau:

M3 = (Điểm Bật xa tại chỗ + Điểm chạy luồn cọc + Điểm Chạy 100m).

Tổng thang điểm của 3 nội dung thi môn năng khiếu TDTT: 10 điểm

8. Chính sách ưu tiên:

8.1. Chính sách ưu tiên theo khu vực và đối tượng trong tuyển sinh áp dụng theo Quy chế Tuyển sinh hệ chính quy năm 2017 và các văn bản Hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

8.2. Tuyển thẳng:

Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) thuộc các đối tượng sau được tuyển thẳng vào đại học hệ chính quy:

a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc;

b) Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường Đại học TDTT Đà Nẵng nhưng có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ;

c) Thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia, được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA GAMES), Cúp Đông Nam Á. Những thí sinh đoạt giải các ngành TDTT, thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký tuyển thẳng vào trường.

8.3. Ưu tiên xét tuyển

- Điều kiện: Thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và đã tốt nghiệp THPT, có kết quả các môn thi văn hóa ứng với tổ hợp môn thi của ngành đăng ký xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định và không môn nào từ 1,0 điểm (thang điểm 10) trở xuống.

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia được ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường. Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 4 năm tính đến ngày đăng ký ưu tiên xét tuyển vào Trường.

8.4. Xét tuyển thẳng

Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2017 thuộc một trong các đối tượng sau đây đủ điều kiện được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học TDTT Đà Nẵng:

- Có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ- CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 (Quy chế tuyển sinh năm 2017) huyện nghèo; thí sinh tại 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

- Là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Những thông tin khác về tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng sẽ được Trường thông báo sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản Hướng dẫn.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

9.1. Lệ phí xét tuyển và thi tuyển năng khiếu TDTT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

9.2. Hình thức nộp: Có thể chọn 1 trong 2 cách

- Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường: Nộp lệ phí tại Phòng Tài vụ

- Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến: Chuyển khoản theo tài khoản sau:

+ Chủ tài khoản: Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

+ Số TK: 5601.00000.71619  - Tại ngân hàng: BIDV Chi nhánh Hải Vân, Đà Nẵng. 

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học phí và lộ trình tăng học phí: theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Học phí năm học 2017 – 2018 tăng theo lộ trình cho phép theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP;

Ngoài học phí trên sinh viên cần nộp thêm Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm tai nạn, ... theo Quy định chung.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]