Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Duy Tân

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Ký hiệu trường: DDT

182 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải châu, Tp. Đà Nẵng

Tel.: (0511) 3653561, 3827111, 3650403, 3656109, 2243775

Hotline: 0905294390 – 0905294391

Website: http://www.dtu.edu.vn ; http://tuyensinh.duytan.edu.vn

Chỉ tiêu: 5.500 

Ngành học

Mã ngành/
Ch. ngành

Môn xét tuyển

(Chọn 1 trong các tổ hợp)

BẬC ĐẠI HỌC

 

 

Ngành Kỹ thuật Phần mềm

có các chuyên ngành:

D480103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Kỹ thuật Mạng máy tính

101

+ Công nghệ Phần mềm

102

+ Thiết kế Đồ họa /Game/Multimedia

111

Ngành Hệ thống thông tin Quản lý

có chuyên ngành:

D340405

+ Hệ thống Thông tin Quản lý

410

Ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng

có chuyên ngành:

D580201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

105

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có các chuyên ngành:

D510102

+ Xây dựng Cầu đường

106

+ Công nghệ quản lý xây dựng

206

Ngành Kiến trúc có các chuyên ngành:

D580102

1. Toán, Lý, Vẽ Mỹ thuật

2. Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật

3. Toán, Văn, Vẽ hình họa

4. Toán, Lý, Văn

+ Kiến trúc Công trình

107

+ Kiến trúc Nội thất

108

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử có các chuyên ngành:

D510301

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Điện Tự động

110

+ Thiết kế Số

104

+ Điện tử - Viễn thông

109

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 chuyên ngành:

D510406

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Hóa, Văn

+ Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường

301

Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường

có chuyên ngành :

D850101

+ Quản lý Tài nguyên & Môi trường

307

Ngành Quản trị Kinh doanh

có các chuyên ngành:

D340101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

+ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp

400

+ Quản trị Kinh doanh Marketing

401

+ Ngoại thương (QTKD Quốc tế)

411

+ Kinh doanh thương mại

412

Ngành Tài chính - Ngân hành

có các chuyên ngành:

D340201

+ Tài chính Doanh nghiệp

403

+ Ngân hàng

404

Ngành Kế toán có các chuyên ngành:

D340301

+ Kế toán Kiểm toán

405

+ Kế toán Doanh nghiệp

406

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có các chuyên ngành:

D340103

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

+ Quản trị Du lịch & Khách sạn

407

+ Quản trị Du lịch & Lữ hành

408

Ngành Ngôn ngữ Anh có các chuyên ngành:

D220201

1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2.Văn, Sử, Tiếng Anh

3. Văn, Địa, Tiếng Anh

+ Tiếng Anh Biên - Phiên dịch

701

+ Tiếng Anh Du lịch

702

Ngành Điều dưỡng có chuyên ngành:

D720501

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Sinh

4. Toán, Văn, Hóa

+ Điều dưỡng Đa khoa

302

Ngành Dược sỹ có chuyên ngành:

D720401

+ Dược sỹ (Đại học)

303

Ngành Y đa khoa có chuyên ngành:

D720101

Toán, Hóa, Sinh

+ Bác sĩ Đa khoa

305

Ngành Luật kinh tế có chuyên ngành:

D380107

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

+ Luật Kinh tế

609

Ngành Văn học có chuyên ngành:

D220330

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Văn, Ngoại ngữ

3. Văn, Sử, Ngoại ngữ

4. Văn, Địa, Ngoại ngữ

+ Văn - Báo chí

601

Ngành Việt Nam học có chuyên ngành:

D220113

+ Văn hoá Du lịch

605

Ngành Quan hệ Quốc tế có chuyên ngành:

D310206

+ Quan hệ Quốc tế

608

Ngành Công nghệ thực phẩm có chuyên ngành

D540101

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Hóa

4. Toán, Văn, Ngoại ngữ

+ Công nghệ thực phẩm

306

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

Công nghệ Thông tin

C480201

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Toán, Hóa, Văn

Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng

C510102

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

C510301

Kế toán

C340301

Quản trị & Nghiệp vụ Marketing

C340101

Tài chính - Ngân hàng

C340201

Đồ họa Máy tính & Multimedia

C480201

Quản trị Khách sạn

C340107

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Ngoại Ngữ

3. Toán, Văn, Ngoại ngữ

4. Văn, Sử, Địa

Điều dưỡng

C720501

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Hóa, Sinh

3. Toán, Văn, Sinh

4. Toán, Văn, Hóa

Anh văn

C220201

1. Toán, Văn, Tiếng Anh

2. Văn, Sử, Tiếng Anh

3. Văn, Địa, Tiếng Anh

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

C510406

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Văn

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Hóa, Văn

Văn hóa Du lịch

C220113

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Văn, Ngoại ngữ

3. Văn, Sử, Ngoại ngữ

4. Văn, Địa, Ngoại ngữ

Ghi chú: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét tuyển để học.

I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện 2 phương thức xét tuyển

1) Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia vào TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.

2) Xét kết quả học tập (Học bạ) lớp 12 vào TẤT CẢ các ngành, ngoại trừ ngành Dược sỹ và Y đa khoa (Bác sĩ Đa khoa).

Ngành Kiến trúc có tổ chức thi tuyển riêng môn VẼ MỸ THUẬT hoặc môn VẼ HÌNH HỌA vào ngày 25&26/6/2016 (đợt 1) và ngày 11&12/7/2016 (đợt 2) hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa từ trường khác có tổ chức thi.

III. ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).

Trong đó:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2;

+ Ngành Kiến trúc: Điểm môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa nhân hệ số 2;

+ Các ngành còn lại không nhân hệ số điểm các môn thi.

2. Xét kết quả học tập (học bạ) 2 học kỳ lớp 12

Điểm xét tuyển = điểm TB môn 1 + điểm TB môn 2 + điểm TB môn 3 + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng).

Trong đó:

+ Ngành Ngôn ngữ Anh: Điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2;

+ Ngành Kiến trúc: Điểm Thi môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa nhân hệ số 2;

+ Các ngành còn lại không nhân hệ số điểm các môn;

+ Điểm trung bình chung xét tuyển 3 môn (không tính điểm ưu tiên) đạt từ 6.0 điểm trở lên đối với bậc Đại học; bậc Cao đẳng chỉ cần tốt nghiệp THPT;

+ Ngành Kiến trúc: Điểm trung bình chung xét tuyển 2 môn đạt từ 6.0 điểm trở lên;

+ Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh có thể thi tại Trường Đại học Duy Tân hoặc dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc kết quả thi môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước. Trường Đại học Duy Tân tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật và Vẽ Hình họa 2 đợt: Đợt 1 thi vào ngày 25 và 26/6/2016; Đợt 2 thi vào ngày 11 và 12/07/2016.

IV. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

+ Đợt 1: Từ ngày 01/08/2016 đến 17h00 ngày 12/08/2016;

+ Đợt 2: Từ ngày 13/08/2016 đến 17h00 ngày 22/08/2016;

+ Đợt 3: Từ ngày 23/08/2016 đến 17h00 ngày 01/09/2016;

+ Đợt 4: Từ ngày 03/09/2016 đến 17h00 ngày 12/09/2016.

2. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo học bạ:

+ Đợt 1: Từ ngày 15/05/2016 đến 17h00 ngày 15/07/2016;

+ Đợt 2: Từ ngày 20/07/2016 đến 17h00 ngày 12/08/2016.

+ Đợt 3: Từ ngày 13/08/2016 đến 17h00 ngày 22/08/2016.

+ Đợt 4: Từ ngày 23/08/2016 đến 17h00 ngày 01/09/2016;

3. Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký thi tuyển sinh riêng môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại Đại học Duy Tân: Từ 02/04/2016 đến 17h00 ngày 15/06/2016.

4. Mẫu hồ sơ thi, xét tuyển tham khảo tại website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn/

V. THỜI GIAN NHẬP HỌC

1. Đợt 1: Từ ngày 15/08/2016 đến 17h00 ngày 24/08/2016;

2. Đợt 2: Từ ngày 25/08/2016 đến 17h00 ngày 01/09/2016;

3. Đợt 3: Từ ngày 03/09/2016 đến 17h00 ngày 11/09/2016;

4. Đợt 4: Từ ngày 12/09/2016 đến 17h00 ngày 20/09/2016.

VII. HỌC BỔNG & CHỖ TRỌ

- 1.200 Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2016;

- Học bổng 1 Triệu VNĐ cho tất cả những thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Thiết kế số, Điện tự động, Điều dưỡng đa khoa, Thiết kế đồ họa/ Game/ Multimedia.

- Học bổng 20% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường, Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

- Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có điểm xét tuyển 3 môn (Toán, Hóa, Sinh) của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 27 điểm trở lên.

- Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên  ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

-Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên  ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

- 3.000 Chỗ trọ Ký túc Xá cho mùa tuyển sinh 2016.

Mọi thông tin về tuyển sinh thí sinh có thể tìm hiểu chi tiết tại:

Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

hoặc liên hệ trực tiếp:

Ban Tư vấn Tuyển sinh Đại học Duy Tân -182 Nguyễn Văn Linh, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0511)3653.561-3650403-3827111-2.243.775 - Fax: (0511)3.650443

Số điện thoại đường dây nóng: 0905294390-0905294391

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]