Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Duy Tân

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

DDT

 

 

5300

182 Nguyễn Văn Linh, Q. Hải châu, Tp. Đà Nẵng

Tel.: (0511) 3653561, 3827111, 3650403, 3656109, 2243775

Hotline: 0905294390 – 0905294391

Website: http://www.dtu.edu.vn ; http://tuyensinh.duytan.edu.vn 

 

Các ngành đào tạo đại học

 

 

 

5000

Kỹ thuật Phần mềm

 

D480103

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ

4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

 

400

Hệ thống thông tin Quản lý

 

D340405

200

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

 

D510301

250

Quản trị Kinh doanh

 

D340101

300

Tài chính - Ngân hành

 

D340201

300

Kế toán

 

D340301

300

Kỹ thuật Công trình Xây dựng

 

 

D580201

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ

4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

300

Công nghệ Kỹ thuật Công trình

 Xây dựng

 

D510102

250

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 

D510406

1. Toán, Lý, Hoá

2. Toán, Lý, Ngoại ngữ

3. Toán, Hoá, Sinh

250

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

 

D850101

250

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

 

D340103

1.Toán, Lý, Hóa

2.Toán, Lý, ngoại ngữ

3.Toán, Văn, ngoại ngữ

4.Văn, Sử, Địa

500

Điều dưỡng

 

 

D720501

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Hoá, Sinh

3.Toán, Văn, Sinh

4.Toán, Văn, Hoá

200

Dược sỹ

 

D720401

300

Văn học

 

D220330

1.Văn, Sử, Địa

2.Toán, Văn, Ngoại ngữ

200

Việt Nam học

 

D220113

200

Quan hệ Quốc tế

 

D310206

200

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

1.Toán, Văn, Tiếng Anh

2.Sử, Văn, Tiếng Anh

(Môn thi chính: Tiếng Anh)

300

Kiến trúc

 

D580102

1.Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

2.Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật

(Môn thi chính: Vẽ mỹ thuật)

300

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

500

Công nghệ Thông tin

 

C480201

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Văn, Ngoại ngữ

4.Toán, Hoá, Ngoại ngữ

 

25

Công nghệ Kỹ thuật Công trình

Xây dựng

 

C510102

25

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử

 

C510301

25

Quản trị & Nghiệp vụ Marketing

 

C340101

30

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

30

Kế toán

 

C340301

30

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

 

C510406

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Lý, Ngoại ngữ

3.Toán, Hoá, Sinh

25

Quản trị Khách sạn

 

C340107

1.Toán, Lý, Hoa

2.Toán, Lý, ngoại ngữ

3.Toán, Văn, ngoại ngữ

4.Văn, Sử, Địa

30

Điều dưỡng

 

C720501

1.Toán, Lý, Hoá

2.Toán, Hoá, Sinh

3.Toán, Văn, Sinh

4.Toán, Văn, Hoá

25

Văn hóa Du lịch

 

C220113

1.Văn, Sử, Địa

2.Toán, Văn, Ngoại ngữ

30

Tiếng Anh

 

C220201

1.Toán, Văn, tiếng Anh

2.Văn, tiếng Anh, Sử

(Môn thi chính Tiếng Anh)

25

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Trường tổ chức đồng thời 2 phương thức Tuyển sinh từ năm 2015 như sau:

1) Phương thức 1: Sử dụng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia do các trường đại học chủ trì để xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường;

2) Phương thức 2, tuyển sinh riêng:  Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông; và thi tuyển riêng môn VẼ MỸ THUẬT (môn Năng khiếu) theo đề án tuyển sinh riêng của Trường

  (Nội dung trình bày chi tiết trong Đề án Tuyển sinh riêng năm 2015)

- Tổ chức thi riêng môn năng khiếu: Vẽ mỹ thuật. Thi tại Đại học Duy Tân, ngày 11 và 12/07

- Ngành Kiến trúc: Môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2. Xét kết quả thi môn Vẽ mỹ thuật tại Đại học Duy Tân hoặc kết quả thi tại các Trường có tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật trong cả nước
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2  

- 10 Chuyên ngành Hợp tác quốc tế về đào tạo của Trường với 3 Đại học: CMU, PSU, CSU với Hoa Kỳ, Trường tổ chức xét tuyển Môn thi, Khối thi như những ngành đào tạo được Bộ GD&ĐT cho phép.

- Ngành Kỹ thuật Phần mềm và Hệ thống thông tin Quản lý hợp tác với CMU;

- Ngành Kỹ thuật công trình Xây dựng và Kiến trúc với CSU;

- Ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành với PSU  

Trường có Ký túc xá - do thành phố Đà Nẵng bố trí

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]