Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Quang Trung

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG

Mã trường: DQT

Địa chỉ:            

- Cơ sở 1: Đường Đào Tấn, khu vực 4-5 Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định;

- Cơ sở 2: số 129 Đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định.

Điện thoại liên hệ: (056)3648389; (056)2210687; 096 447 1238; fax: (056)3648389

Website: http://www.qtu.edu.vn;  Email liên hệ: dhqt@quangtrung.edu.vn

 

Ngành đào tạo

Mã ngành ĐH

Tổng

chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

Theo KQ thi  THPT Quốc gia

Theo học bạ THPT

Công nghệ thông tin

52480201

200

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Hoá, Sinh

Toán, Lý, Sinh

Toán, Lý, Văn

Toán, Hoá, Anh

Toán, Địa, Anh

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

52510103

200

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Sinh

Toán, Văn, KHTN

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Lý, Sinh

Toán, Lý, Địa

Quản trị kinh doanh

52340101

200

Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, KHTN

Toán, Anh, KHTN

Toán, Anh, KHXH

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Anh, Địa

Kế toán

52340301

200

 Toán, Văn, Anh

Toán, Văn, KHTN

Toán, Anh, KHXH

Toán, Văn, KHXH

Toán, Lý, Hoá

Toán, Văn, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Anh, Địa

Tài chính-Ngân hàng

52340201

200

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh 

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh 

Kinh tế nông nghiệp

52620115

200

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Hoá 

 Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Hoá

Kinh tế

52310101

100

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh 

Toán, Lý, Hoá

Toán, Lý, Anh

Toán, Văn, Anh

Toán, Sinh, Anh 

Ngôn ngữ Anh

52220201

150

Toán, Văn, Anh

Toán, Anh, KHXH

Văn, Anh, Lý

Văn, Anh, KHXH

Toán, Văn, Anh

Văn, Anh, Lý

Toán, Anh, Sử

Văn, Anh, Sử

TỔNG CỘNG

 

1450

 

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT

2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo hai phương thức: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT).

*) Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia      

Điều kiện tham gia xét tuyển: Phải tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, phải đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh thực hiện việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến và xác nhận nhập học theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyên tắc xét tuyển: dựa theo Quy chế và phần mềm tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể theo ngành đào tạo được trình bày ở bảng trên.

Thời gian xét tuyển: chia thành nhiều đợt.

Xét tuyển đợt 1: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xét tuyển các đợt bổ sung, mỗi đợt kéo dài 7 ngày, khoảng cách giữa các đợt là 7 ngày. Ngưỡng điểm xét tuyển tất cả các đợt được giữ nguyên theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lịch xét đợt 1 và các đợt bổ sung được công bố trước mỗi đợt tuyển ít nhất 5 ngày và cập nhật trên website của nhà trường: www.qtu.edu.vn/tuyensinh

Lưu ý: thí sinh chỉ được xác nhận nhập học trong thời gian quy định bằng phương thức trực tuyến; hoặc nộp trực tiếp tại trường; hoặc qua đường bưu điện trong thời gian quy định + 3 ngày.

*) Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT)

Điều kiện tham gia xét tuyển: Phải tốt nghiệp THPT, phải đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường theo các thông tin sau:

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Bản sao công chứng học bạ THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2017); với những thí sinh chưa TN THPT 2017 sẽ phải bổ sung và được kiểm tra vào thời điểm nhập học;

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận TN tạm thời (với thí sinh TN năm 2017) và Bằng TN THPT đối với thí sinh TN trước năm 2017;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (tải tại website www.qtu.edu.vn, mục biểu mẫu);

- Các giấy tờ minh chứng cho chế độ ưu tiên;

- Một bì thư có ghi rõ địa chỉ người nhận.

Các tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ THPT): Các tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu cụ thể theo ngành đào tạo được trình bày ở bảng trên.

Điểm xét tuyển: gồm Điểm tổ hợp môn xét tuyển và điểm ưu tiên

- Điểm tổ hợp môn xét tuyển = Điểm môn 1+ Điểm môn 2 + Điểm môn 3

- Điểm ưu tiên: Điểm ưu tiên đối tượng, Điểm ưu tiên khu vực (theo quy định về đối tượng và khu vực ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điểm xét tuyển của thí sinh = Điểm Tổ hợp môn xét tuyển + Điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển của thí sinh được làm tròn 0.25          

Ngưỡng điểm xét tuyển (nhận hồ sơ ĐKTXT): Điểm tổ hợp môn xét tuyển ≥18.0

Nguyên tắc xét tuyển: trong mỗi đợt xét tuyển, việc xét tuyển thực hiện theo nguyên tắc chọn điểm xét tuyển từ cao đến thấp theo chỉ tiêu các ngành. Trong trường hợp điểm xét tuyển bằng nhau, thứ tự ưu tiên lần lượt dựa vào: đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, thời gian đăng ký xét tuyển.

Thời gian xét tuyển: chia thành nhiều đợt, cụ thể:

- Đợt 1: 20/5 - 30/6

- Đợt 2: 07/7 - 15/7

- Đợt 3: 22/7 - 29/7

- Đợt 4: 05/8 - 12/8

- Đợt 5: 19/8 - 26/8

- Đợt 6: 04/9 - 11/9

- Đợt 7: 18/9 - 25/9

- Đợt 8: 02/10 - 09/10

Các đợt tiếp theo (nếu chưa đủ chỉ tiêu) cách nhau 1 tuần, mỗi đợt xét tuyển kéo dài 1 tuần. Đợt xét tuyển cuối cùng kết thúc trước 15/12/2017.

- Địa điểm nộp hồ sơ xét tuyển: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Quang Trung, Đường Đào Tấn, khu vực 4-5 Phường Nhơn Phú, Quy Nhơn, Bình Định.

- Phương thức: Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại địa điểm trên hoặc gửi theo hình thức chuyển phát nhanh qua Bưu điện, hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Ngành đào tạo

Chỉ tiêu Đại học

Mã ngành

Theo KQ thi  THPT Quốc gia

Theo học bạ THPT

Tổng

Công nghệ thông tin

52480201

100

100

200

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

52510103

100

100

200

Quản trị kinh doanh

52340101

100

100

200

Kế toán

52340301

100

100

200

Tài chính-Ngân hàng

52340201

100

100

200

Kinh tế nông nghiệp

52620115

100

100

200

Kinh tế

52310101

50

50

100

Ngôn ngữ Anh

52220201

75

75

150

TỔNG CỘNG

 

725

725

1450

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 là 1.450 chỉ tiêu đại học.

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: thí sinh phải tốt nghiệp THPT, có ngưỡng điểm theo tổ hợp môn lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của mỗi phương thức xét tuyển.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia.

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ), ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là Điểm tổ hợp môn đăng ký xét tuyển đạt từ 18.00 điểm trở lên.

6. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào Điểm xét tuyển.

Chính sách học bổng:

100% sinh viên được giảm học phí năm học đầu tiên mức 05% cho KV3, 10% cho KV2, 15% cho KV2–NT và 20% cho KV1.

10% sinh viên thuộc diện khó khăn được nhận học bổng thường xuyên tương đương 50% mức học phí.    

7. Lệ phí xét tuyển:

- Đối với phương thức xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 (theo học bạ): thí sinh nộp lệ phí 30.000đ (ba mươi nghìn đồng chẵn) khi đăng ký xét tuyển, thực hiện nộp qua đường bưu điện, hoặc nộp trực tiếp tại điểm đăng ký xét tuyển.

8.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Trường Đại học Quang Trung cam kết cùng Vụ KHTC, Bộ Giáo dục và Đào tạo thu mức học phí theo số tín chỉ (TC) mà sinh viên đăng ký của kỳ học, theo trình độ đại học hoặc cao đẳng, áp dụng từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 như sau:

TT

Trình độ

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1

Trình độ đại học

350.000đ/TC

400.000đ/TC

400.000đ/TC

480.000đ/TC

2

Trình độ cao đẳng

320.000đ/TC

360.000đ/TC

360.000đ/TC

430.000đ/TC

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]