TC nghề » Miền Nam

Trường Trung cấp nghề Quang Trung

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2015

1.Tuyển sinh Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề:

Tuyển sinh Trung cấp nghề:

-Chỉ tiêu: 470 học sinh; 07 nghề

  + Điện công nghiệp

  + Điện tử công nghiệp

  + Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK

  + Kỹ thuật sửa chữa & LRMT

  + Quản trị mạng máy tính

  + Kế toán doanh nghiệp

  + May thời trang

Tuyển sinh Cao đẳng nghề:

-Chỉ tiêu: theo chỉ tiêu của Trường CĐN Tp.HCM

  + Điện công nghiệp

  + Điện tử công nghiệp

  + Kỹ thuật máy lạnh & ĐHKK

  + Kỹ thuật sửa chữa & LRMT

  + Quản trị mạng máy tính

  + Kế toán doanh nghiệp

2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

  - TCN đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS: căn cứ điểm tổng kết 02 môn Toán và Vật lý trong học bạ lớp 09 chương trình THCS hoặc bổ túc THCS.

  - TCN đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT: căn cứ điểm tổng kết 02 môn Toán và Vật lý trong học bạ lớp 12 chương trình THPT hoặc bổ túc THPT.

  - CĐN đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT: căn cứ điểm tổng kết 03 môn Toán, Vật lý và Hóa học trong học bạ lớp 12 chương trình THPT hoặc bổ túc THPT.

3. Đối tượng tuyển sinh:

3.1. TCN đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THCS: thời gian học tập 3 năm (06 học kỳ)

  - Học sinh đã có bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS.

  - Học sinh đang học giữa chừng chương trình lớp 10, 11, 12:

  + Học sinh chưa học xongchương trình lớp 10 chỉ được tiếp nhận vào học như học sinh tốt nghiệp THCS hoặc tương đương.

  + Học sinh đang học dở chương trình lớp 11 hoặc lớp 12 trong chương trình THPT được xét công nhận và chuyển những điểm đã đạt yêu cầu (từ 5.0 trở lên) tương đương với lớp đã học.

3.2. TCN đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT: thời gian học tập 02 năm (04 học kỳ)

  - Học sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.

  - Học sinh đã học xong chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT:

  + Học sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT: công nhận, chuyển điểm và miễn học lại, thi lại những môn thi tốt nghiệp đã đạt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tương ứng với các môn văn hoá mà chương trình đào tạo của ngành học TCN qui định.

  + Học sinh chưa tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT: công nhận, chuyển điểm và miễn học lại các môn đã đạt yêu cầu trong học bạ chương trình lớp 12THPT tương ứng với các môn văn hoá mà chương trình đào tạo của ngành học TCN qui định.

  + Học sinh không thuộc các đối tượng trên, bắt buộc học lại bổ sung các môn VHPT (văn, toán, lý, hoá) theo qui định của chương trình TCN (200 giờ). Thời gian học tập của đối tượng này là 2 năm 3 tháng.

  - Học sinh đã tốt nghiệp TCN, đăng ký học thêm một nghề khác: học sinh được chuyển điểm các môn đã học trong chương trình TCN đã học trùng với môn học trong chương trình đào tạo nghề đăng ký mới.

  - Học sinh đã tốt nghiệp chương trình VHPT trong chương trình đào tạo nghề trình độ trung cấp: được công nhận và chuyển điểm tốt nghiệp VHPT. Thời gian học tập của đối tượng này là 02 (hai) năm.

3.3.CĐN đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp THPT: thời gian học tập 03 năm (06 học kỳ)

  - Học sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.

4. Nguyên tắc tuyển sinh:

  - Ưu tiên tuyển các đối tượng đủ điều kiện theo qui chế tuyển sinh hiện hành, nếu còn chỉ tiêu thì mới xét tuyển các đối tượng khác theo hướng dẫn tuyển sinh sao cho số lượng tuyển không vượt quá chỉ tiêu đã đăng ký và được phê duyệt hàng năm.

5. Xác định hệ A, B: (đối với đối tượng đăng ký học nghề trình độ trung cấp nghề)

  -Hệ A:

   + Học sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM.

   + Học sinh tạm trú dài hạn tại TP.HCM (diện KT3), đã học và thi tốt nghiệp tại các trường trên địa bàn TP.HCM.

  -Hệ B:

   + Học sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh / thành ngoài TP.HCM.

  - Việc xác định hệ A, hệ B được thông báo ngay từ khi có quyết định trúng tuyển và niêm yết công khai để các đối tượng học sinh được biết.

  - Việc chuyển từ hệ B sang hệ A chỉ được thực hiện khi học sinh có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM tại thời điểm học tập.

6. Điều kiện miễn học ngoại ngữ (Anh văn) trong chương trình TCN:

  - Trường hợp học sinh đã có chứng chỉ A ngoại ngữ trở lên hoặc có chứng chỉ TOEIC, TOEFL từ 350 điểm trở lên được miễn học nhưng phải tham gia kiểm tra hết môn. Điểm kiểm tra hết môn được tính là điểm tổng kết của môn học này.

  - Trường hợp học sinh đã học ngoại ngữ trong các chương trình khác (từ trung cấp trở lên) được công nhận, chuyển điểm và miễn học lại những phần kiến thức đã học. Những trường hợp miễn học lại do Hội đồng tuyển sinh đề nghị và Hiệu trưởng quyết định. Học sinh vẫn đóng học phí đầy đủ theo qui định của nhà trường.

7. Chế độ chính sách đối với học sinh:

- Được lựa chọn hình thức đào tạo: Học nghề (2 năm) hoặc học song song VHPT và học nghề (3 năm)

- Được nhà nước hỗ trợ học phí cho người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp (Theo luật giáo dục nghề nghiệp).

- Được xét học bổng hàng năm cho HS có thành tích học tập và rèn luyện tốt.

- Có chính sách hỗ trợ cho học sinh thuộc diện nghèo; Được xác nhận vai vốn học nghề.

- Được giảm học phí cho học sinh học thêm nghề ngắn hạn.

- Được ưu tiên giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

- Được tạm hoãn NVQS cho nam học sinh theo luật NVQS

- Được giới thiệu chõ ở trọ cho học sinh có nhu cầu.

- Được xét tiếp tục học lên trình độ cao đẳng đối với học sinh tốt nghiệp trung cấp có trình độ THPT hoặc đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa THPT theo qui định ở trường nghề

8. Thời gian xét tuyển:

   Đợt 1: 25/07/2015

   Đợt 2: 25/08/2015 

Tổng khai giảng năm học: 07/09/2015.

9. Bằng tốt nghiệp:

  - Học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp theo Điều 21, mục 2 Qui chế đào tạo của trường được cấp bằng Trung cấp nghề chính qui; được liên thông lên CĐN hoặc dự thi đại học khối K các ngành có tuyển sinh hoặc đủ điều kiện dự thi vào các trường Cao đẳng và Đại học khác.

  + HS Trung cấp nghề hệ 2 năm đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề.

  + HS Trung cấp nghề hệ 3 năm đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp bằng tốt nghiệp THPT hệ GDTX và bằng Trung cấp nghề.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]