Các trường Trung cấp nghề khu vực miền Bắc

-

TT

Mã trường

Tên trường

VĨNH PHÚC

1

TCT1601

Trường Trung cấp nghề Số 11 - Bộ Quốc phòng

3

TCT1603

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xây dựng và nghiệp vụ

BẮC NINH

1

TCT1903

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh

2

TCD1906

Trường Trung cấp nghề Âu Lạc

3

TCT1907

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao Bắc Ninh

4

TCD1908

Trường Trung cấp nghề Đông Đô

5

TCD1909

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

6

TCD1910

Trường Trung cấp nghề Quốc tế Đông Dương

7

TCD1911

Trường Trung cấp nghề Thuận Thành

8

TCD1915

Trường TC nghề KT-KT và TC mỹ nghệ truyền thống Thuận Thành

HẢI DƯƠNG

1

TCT2101

Trường Trung cấp nghề Cơ giới đường bộ

2

TCD2102

Trường Trung cấp nghề Việt Nam - CanaĐa

3

TCD2103

Trường Trung cấp nghề CNT Hải Dương

4

TCT2104

Trường Trung cấp nghề 8/3 Hải Dương

HẢI PHÒNG

1

TCD0301

Trường Trung cấp nghề Thủy sản

2

TCD0302

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải

3

TCT0304

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng

4

TCT0305

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật xi măng

5

TCD0306

Trường Trung cấp nghề Xây dựng

6

TCT0307

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng

7

TCD0308

Trường Trung cấp nghề An Dương

9

TCD0311

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp - Du lịch Thăng Long

10

TCD0312

Trường Trung cấp nghề Thủy Nguyên

11

TCD0313

Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ cảng

12

TCD0314

Trường Trung cấp nghề Phát triển nông thôn Thành Phát

HƯNG YÊN

1

TCD2201

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Hưng Yên

2

TCD2202

Trường Trung cấp nghề Hưng Yên

3

TCD2203

Trường Trung cấp nghề Việt Thanh

4

TCD2204

Trường Trung cấp nghề Châu Hưng

5

TCD2205

Trường Trung cấp nghề CIENCO 8

6

TCD2206

Trường Trung cấp nghề Á Châu

THÁI BÌNH

1

TCD2601

Trường Trung cấp nghề Thái Bình

2

TCD2603

Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật

3

TCD2604

Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Đức

4

TCD2605

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Bình

5

TCD2606

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

6

TCT2607

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy Thái Bình

7

TCD2608

Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ Kiến Xương

HÀ NAM

1

TCT2401

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam

2

TCD2402

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật cao quốc tế

3

TCD2403

Trường Trung cấp nghề Giao thông - Xây dựng Việt Úc

4

TCD2404

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp Hà Nam

NAM ĐỊNH

1

TCT2501

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy IV

2

TCT2503

Trường Trung cấp nghề Số 8

3

TCD2504

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghiệp Nam Định

4

TCD2505

Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ truyền thống Nam Định

5

TCD2506

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Nam Định

6

TCD2507

Trường Trung cấp nghề Đại Lâm

7

TCD2508

Trường Trung cấp nghề Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Nam Định

NINH BÌNH

1

TCT2701

Trường Trung cấp nghề số 14 - Bộ Quốc phòng

2

TCD2703

Trường Trung cấp nghề Thành Nam

3

TCD2704

Trường Trung cấp nghề Nho Quan

4

TCD2705

Trường TC nghề Tư thục Mỹ thuật xây dựng cơ khí Thanh Bình

5

TCD2706

Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada

6

TCD2707

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Ninh Bình

HÀ GIANG

1

TCD0501

Trường Trung cấp nghề Bắc Quang

CAO BẰNG

1

TCD0601

Trường Trung cấp nghề tỉnh Cao Bằng

BẮC KẠN

1

TCD1101

Trường Trung cấp nghề Bắc Kạn

TUYÊN QUANG

1

TCD0901

Trường Trung cấp nghề Tiến bộ Quốc tế

2

TCD0902

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Tuyên Quang

LÀO CAI

1

TCT0801

Trường Trung cấp nghề Công ty Apatit Lào Cai

YÊN BÁI

1

TCD1301

Trường Trung cấp nghề Nghĩa Lộ

2

TCD1302

Trường Trung cấp nghề Lục Yên

3

TCT1303

Trường Trung cấp nghề 20/10 khu vực Tây Bắc

THÁI NGUYÊN

1

TCT1201

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên

2

TCD1203

Trường Trung cấp nghề Tiến bộ

3

TCD1204

Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên

4

TCD1205

Trường Trung cấp nghề CIENCO 8

5

TCD1206

Trường Trung cấp nghề Thái Hà

6

TCD1207

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thái Nguyên

7

TCD1208

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Thái Nguyên

8

TCD1209

Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ

9

TCD1210

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật 3D

QUẢNG NINH

1

TCD1701

Trường Trung cấp nghề Xây dựng và Công nghiệp Quảng Ninh

2

TCD1702

Trường Trung cấp nghề Giao thông cơ điện Quảng Ninh

3

TCD1703

Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hạ Long

BẮC GIANG

1

TCT1801

Trường Trung cấp nghề Số 12

2

TCD1802

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Bắc Giang

3

TCT1803

Trường Trung cấp nghề Công nghiệp tàu thủy VII

4

TCD1804

Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế

5

TCD1805

Trường Trung cấp nghề Số 1 Bắc Giang

6

TCD1806

Trường Trung cấp nghề Thủ công mỹ nghệ 19/5 Bắc Giang

7

TCD1807

Trường Trung cấp nghề Xương Giang

PHÚ THỌ

1

TCD1501

Trường Trung cấp nghề Herman Gmerner Việt Trì

2

TCD1502

Trường Trung cấp nghề Công nghệ và vận tải Phú Thọ

3

TCD1503

Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ

4

TCD1504

Trường Trung cấp nghề Bách khoa - Phú Thọ

5

TCD1505

Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Dịch vụ và Du lịch Phú Nam

LAI CHÂU

1

TCD0701

Trường Trung cấp nghề tỉnh Lai Châu

HÒA BÌNH

1

TCD2301

Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hoà Bình

2

TCD2302

Trường Trung cấp nghề Tất Thành

THANH HÓA

1

TCD2801

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa

2

TCD2802

Trường Trung cấp nghề Kỹ nghệ Thanh Hóa

3

TCD2803

Trường Trung cấp nghề Thương Mại - Du lịch Thanh Hoá

4

TCD2804

Trường Trung cấp nghề Phát thanh - Truyền hình Thanh Hoá

5

TCD2805

Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải Thanh Hoá

6

TCD2806

Trường Trung cấp nghề Xây dựng Thanh Hoá

7

TCD2807

Trường Trung cấp nghề Nông nghiệp và PT nông thôn Thanh Hoá

8

TCD2808

Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn

9

TCD2809

Trường Trung cấp nghề Nghi Sơn

10

TCD2811

Trường Trung cấp nghề Vinashin 9

11

TCD2812

Trường Trung cấp nghề Tư thục Việt Trung

12

TCD2813

Trường Trung cấp nghề Thanh thiếu niên đặc biệt khó khăn

13

TCD2814

Trường Trung cấp nghề Hưng Đô

14

TCD2815

Trường Trung cấp nghề Nga Sơn

15

TCD2816

Trường Trung cấp nghề Quảng Xương

16

TCD2817

Trường Trung cấp nghề Số 1 thành phố Thanh Hóa

17

 

Trường Trung cấp nghề Thạch Thành

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]