Trung cấp » Miền Nam

Hệ đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Nam

Chuyên trang này cung cấp thông tin tuyển sinh của các Trường Trung cấp chuyên nghiệp và Hệ Trung cấp chuyên nghiệp trong các trường Cao đẳng ở khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

 

BÌNH PHƯỚC – BÌNH DƯƠNG – TÂY NINH

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước

Trường Trung cấp Y tế Bình Phước

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước

Trường Trung cấp Bách khoa Bình Dương

Trường Trung cấp Công nghiệp Bình Dương

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương 

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Đông Nam

Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo 

Trường Trung cấp Mỹ thuật Bình Dương

Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp

Trường Trung cấp Tài chính - Kế toán Bình Dương 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Bình Dương

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tân Bách khoa

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh 

Trường Trung cấp Y tế Tây Ninh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh

ĐỒNG NAI – LONG AN

Trường Trung cấp Công nghệ Tin học – Viễn thông Đồng Nai 

Trường Trung cấp Kinh tế Đồng Nai

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng Nai

Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Long An

Trường Trung cấp Y tế Long An

Trường Trung cấp Việt Nhật

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị Long An

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

ĐỒNG THÁP – AN GIANG – BÀ RỊA VŨNG TÀU

Trường Trung cấp Y tế Đồng Tháp

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp 

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật An Giang

Trường Trung cấp Y tế An Giang 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng nghề An Giang 

Trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa

Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER

Trường Trung cấp Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 

TIỀN GIANG – KIÊN GIANG

Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tiền Giang

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ cái Bè

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Tiền Giang

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang 

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị Kiên Giang

CẦN THƠ – BẾN TRE

Trường Trung cấp Bách nghệ Cần Thơ

Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Cần Thơ

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nam Trường Sơn

Trường Trung cấp Miền Tây

Trường Trung cấp Phạm Ngọc Thạch

Trường Trung cấp Thể dục Thể thao  

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ

Trường Trung cấp Y Dược MeKong

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cần Thơ

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ 

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Bến Tre

Trường Trung cấp Y tế Bến Tre

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Bến Tre

VĨNH LONG – TRÀ VINH – SÓC TRĂNG

Trường Trung cấp Y tế Vĩnh Long

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long 

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Long

Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Trà Vinh

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh

Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Sóc Trăng

Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng 

BẠC LIÊU – CÀ MAU – HẬU GIANG

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Bạc Liêu

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau  

Trường Trung cấp Văn hóa Thể thao và Du lịch

Hệ Trung cấp trong Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

 

CÁC TRƯỜNG TCCN THUỘC CÁC BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG TẠI KV MIỀN NAM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

Hệ trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ

Bộ Giao thông vận tải

Trường Trung cấp Giao thông Vận tải miền Nam  

Bộ Nội vụ

Trường Trung cấp Thống kê Trung ương II

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Trường Trung cấp Du lịch Cần Thơ

Hệ TC trong Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Trường Trung cấp Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin III

Bộ Tư pháp

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

 

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]