Cao đẳng » Miền Nam

Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương

Km 13 Đại lộ Bình Dương, Phường An Thạnh, Thị xã Thuận An, Bình Dương.
ĐT: (0650) 3822727. Website: www.cdytbinhduong.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: CBY  -TỔNG CHỈ TIÊU: 500

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

500

Điều dưỡng

C720501

B

 

Hộ sinh

C720502

B

 

Dược

C900107

B

 

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS: Tham gia kì thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

+ Trình độ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo đề thi 3 chung.

- Có KTX cho sinh viên ở xa.

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]