Cao đẳng » Miền Nam

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG

Mã trường: D57

Địa chỉ: Số 112A Đinh Tiên Hoàng, phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Điện thoại: 0703.823.492. Website: www.vlcc.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành

ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

600

Công nghệ thông tin

C480201

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Ngữ văn
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

40

Công nghệ thực phẩm

C540102

-Toán, Hoá học, Vật lí
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Hoá học, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Nuôi trồng thủy sản

C620301

-Toán, Hoá học, Vật lí
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Dịch vụ thú y

C640201

80

Quản lý đất đai

C850103

60

Quản trị văn phòng

C340406

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Quản trị kinh doanh

C340101

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

40

Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

C510405

-Toán, Hoá học, Vật lí
-Toán, Hoá học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Sinh học
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Tiếng Anh

C220201

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
-Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

60

Tài chính - Ngân hàng

C340201

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Vật lí, Ngữ văn
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

40

Kế toán

C340301

40

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh:
  1. Phương thức 1: Xét tuyển căn cứ vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia.
  2. Phương thức 2: Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) theo Đề án tự chủ tuyển sinh của Trường.
- Số lượng chỗ ở KTX: 500

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]