Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Hải Dương

Phố Nguyễn Thị Duệ, Thanh Bình, TP Hải Dương.
ĐT: (0320).3890025.
Website: www.caodanghaiduong.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: C21 - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.950

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Sư phạm Vật lí

C140211

A,A1

40

Sư phạm Toán học

C140209

A, A1

80

Sư phạm Ngữ văn

C140217

C,D1,2,3,4,5,6

50

Giáo dục Thể chất

C140206

T

40

Sư phạm Sinh học

C140213

A, B

40

Giáo dục Mầm non

C140201

M

150

Giáo dục Tiểu học

C140202

A, A1, B, C,D1,2,3,4,5,6

100

Sư phạm Hóa học

C140212

A, B

50

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

H

30

Sư phạm Tiếng Anh

C140231

D1

30

Sư phạm Kĩ thuật nông nghiệp

C140215

B

40

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

C140214

A, A1

40

Sư phạm Lịch sử

C140218

C,D1,2,3,4,5,6

40

Sư phạm Địa lí

C140219

A1,C, D1,2,3,4,5,6

40

Sư phạm Âm nhạc

C140221

N

40

Giáo dục Công dân

C140204

C,D1,2,3,4,5,6

40

Khoa học thư viện

C320202

C,D1,2,3,4,5,6

50

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1,D1,2,3,4,5,6

70

Quản lí văn hoá

C220342

C, N, D1,2,3,4,5,6

40

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1,2,3,4,5,6

70

Tiếng Anh

C220201

D1

50

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1

150

Công nghệ kĩ thuật môi trường

C510406

A, B

150

Kế toán

C340301

A,A1,D1,2,3,4,5,6

200

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1,2,3,4,5,6

50

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

C340103

A, C, D1,2,3,4,5,6

100

Công nghệ thiết bị trường học

C510504

A,A1,B, D1,2,3,4,5,6

60

Thiết kế đồ họa

C210403

H

50

Thư ký văn phòng

C340407

A1,C,D1,2,3,4,5,6

60

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong và ngoài tỉnh Hải Dương.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]