Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017

********

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

Ký hiệu: C12

Địa chỉ: Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803846106

Website: cdspthainguyen.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng tốt nghiệpTHPT hoặc tương đương không trong thời gian bị kỷ luật theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).    

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Nguyên.

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;           

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

5.1. Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo dành cho các trường cao đẳng đào tạo giáo viên.

5.2. Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông (THPT)

a. Đối với ngành Giáo dục Mầm non

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Tổng điểm trung bình môn học của môn Văn và môn Toán (được quy định theo từng ngành xét tuyển) năm lớp 12 đạt 10 điểm trở lên.

- Điểm các môn năng khiếu lấy từ kết quả của kỳ thi năng khiếu do trường CĐSP Thái Nguyên tổ chức năm 2017 đạt từ 5 điểm trở lên (theo hệ  10),

    b. Đối với các ngành Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý.

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông.

- Tổng điểm trung bình môn học lớp 12 của 3 môn (được quy định theo từng ngành xét tuyển) đạt từ 15 điểm trở lên.

5.3. Thi tuyển đối với cao đẳng liên thông hệ chính quy

- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học sư phạm cùng ngành.

- Điểm thi 03 môn theo tổ hợp các môn thi tuyển đạt mỗi môn 5 điểm (thang điểm 10) trở lên.

6. Các thông tin cần thiết để thí sinh ĐKXT:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

phương thức khác

51140201

Giáo dục Mầm non.

45

105

Toán, Ngữ văn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát)  

51140202

 

Giáo dục Tiểu học.

45

 

105

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, KH xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

51140209

 

 

Sư phạm Toán học.6

 

 

14

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

51140211

 

 

Sư phạm Vật lý.6

 

 

14

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn

Ngữ văn, Toán, Vật lí

51140213

 

 

Sư phạm Sinh học.

6

 

 

14

 

 

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, KH tự nhiên, Ngữ văn

Toán, Hóa học, Sinh học

 Toán, Sinh học, Ngữ văn

51140217

 

 

Sư phạm Ngữ văn.6

 

 

14

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, KH xã hội

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

51140219

 

 

Sư phạm Địa lý.6

 

 

14

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, KH xã hội

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Cao đẳng chính quy

7.1.1. Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia.

a) Thời gian: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b) Các ngành áp dụng

- Năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tuyển sinh 30% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành: Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý, theo phương thức lấy điểm thi 3 bài thi/ môn thi (tùy theo ngành đào tạo) trong số các bài thi/ môn thi theo đề thi THPT quốc gia năm 2017. Trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả năm 2017 của những thí sinh đã dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Điểm xét tuyển các bài thi/ môn thi theo từng ngành.

c) Tiêu chí xét tuyển:

Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Tiêu chí 2: Tiêu chí đảm bảo chất lượng.

- Đối với các ngành có môn thi năng khiếu, vừa sử dụng môn thi theo kỳ thi THPT quốc gia vừa sử dụng kết quả môn thi năng khiếu do trường tổ chức.

- Các bài thi/ môn thi theo tổ hợp bài thi/ môn thi/phải đạt trên 1.0 điểm theo thang điểm 10.

- Đối với ngành Giáo dục mầm non, thí sinh phải tham dự thi đủ nội dung và có đủ kết quả các nội dung thi năng khiếu theo quy định của Nhà trường, điểm thi năng khiếu không thấp hơn 5,0 điểm. Điểm hai bài thi Toán và Ngữ văn lấy kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia  đạt trên 1.0 điểm.

Tiêu chí 3:

- Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành.

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định. Đối với thí sinh thi các ngành năng khiếu phải tham dự kỳ thi do nhà trường tổ chức hoặc do các trường cao đẳng hoặc đại học khác tổ chức (Nếu thí sinh thi năng khiếu ở trường khác, phải nộp lại phiếu điểm môn thi năng khiếu)

d) Điểm xét tuyển (ĐXT): 

Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 bài thi/ môn thi (tính theo thang điểm 10), không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).

ĐXT = TĐT + ĐUT

Trong đó:

TĐT: Tổng điểm các môn thi/xét = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 +  Điểm môn 3

ĐUT:  Điểm ưu tiên =   (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)

ĐXT: Điểm xét tuyển

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2  chữ số thập phân.

e) Nguyên tắc xét tuyển: Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2, 3 và xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu cho phương thức 1 đã xác định của mỗi ngành.

Nếu thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau cùng đợt xét tuyển, nhà trường sẽ xét các nguyện vọng là bình đẳng. Một thí sinh có thể đăng ký nhiều ngành khác nhau, không hạn chế số nguyện vọng.

Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

f) Đăng ký xét tuyển

- Hồ sơ và phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức đăng ký:

Xét tuyển đợt 1: Đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Xét tuyển bổ sung (nếu có): Đăng ký trực tuyến, đăng ký trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

7.1.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ Trung học phổ thông

a) Thời gian:

Xét tuyển đợt 1: Dự kiến thu hồ sơ của thí sinh từ ngày 01/6/2017 đến trước 17 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2017 vào tất cả các ngày trong tuần kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật trừ các ngày diễn ra kỳ thi THPT quốc gia.

Xét tuyển bổ sung (nếu có): Xem chi tiết trên website nhà trường.

b) Các ngành áp dụng

Năm 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức xét tuyển theo điểm ghi trong học bạ THPT như sau:

70% chỉ tiêu cao đẳng đối với các ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Địa lý.

c) Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Tiêu chí 2: Tổng  điểm tổng kết năm học các môn văn hóa của năm lớp 12 theo tổ hợp các môn xét tuyển (được quy định theo từng ngành xét tuyển trong mục 2.6.2 của Đề án này) đạt 15 điểm trở lên.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Tổng điểm trung bình môn học của môn Văn và môn Toán  năm lớp 12 đạt 10 điểm trở lên, thí sinh phải tham dự thi năng khiếu do Trường CĐSP Thái Nguyên hoặc các trường đại học, cao đẳng khác tổ chức (trong năm tuyển sinh), điểm thi năng khiếu không thấp hơn 5,0 điểm (theo thang điểm 10).

d) Điểm  xét tuyển:

Điểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn xét tuyển, không nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng (theo quy chế tuyển sinh hiện hành của  Bộ GD&ĐT).

ĐXT = TĐT + ĐUT

Trong đó:

TĐT: Tổng điểm các môn = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 +  Điểm môn 3

ĐUT:  Điểm ưu tiên =   (ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng)

ĐXT: Điểm xét tuyển

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Đối với ngành Giáo dục Mầm non

TĐT = Điểm tổng kết năm lớp 12 môn Toán + Điểm tổng kết năm lớp 12 môn Văn  + Điểm năng khiếu 

Ghi chú: Điểm xét tuyển được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

e) Nguyên tắc xét tuyển: Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1, 2 và xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu cho phương thức đã xác định của mỗi ngành.

Nếu thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau cùng đợt xét tuyển, nhà trường sẽ xét các nguyện vọng là bình đẳng với nhau. Không hạn chế số nguyện vọng vào các ngành của trường.

Sau khi xét tuyển mỗi đợt nếu chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường sẽ quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

f) Đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Thái Nguyên.

- Hình thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường CĐSP Thái Nguyên.

+ Học bạ THPT/BTTHPT (bản phô tô).

+Bằng tốt nghiệp THPT/BTTHPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT/BTTHPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017(bản phô tô).

+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh để trường thông báo kết quả xét tuyển.

- Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh - Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: (0280) 3846106, (0280) 35846610, (0280) 3848610.

7.2. Cao đẳng liên thông hệ chính quy.

a) Thời gian:

Thu hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 20/4/2017 đến 17 giờ ngày 22/7/2017.

    Thời gian thi: Ngày 09, 10, 11 tháng 8 năm 2017.

b) Hồ sơ thí sinh phải nộp:

+ 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Trường CĐSP Thái Nguyên thí sinh điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký, túi đựng hồ sơ có ảnh và xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác)

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THCN (công chứng ) phù hợp với ngành học liên thông.

+ Bản sao (công chứng) các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

+  03 ảnh 3x4 đằng sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán.

+ 02 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại.

c) Tổ chức thi:  Thực hiện theo Quy chế thi THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7.3.  Tổ chức thi các môn năng khiếu

7.3.1. Đăng ký dự thi năng khiếu  

- Đối với ngành học Giáo dục Mầm non thí sinh phải tham dự kỳ thi năng khiếu (Hát,  Đọc diễn cảm) do Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức. Thí sinh muốn dự thi năng khiếu phải nộp hồ sơ đăng ký thi và lệ phí thi.

- Lệ phí dự thi năng khiếu: 300.000đ/01 hồ sơ

-  Hồ sơ đăng ký:

+ Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (download tại Website: http://cdspthainguyen.edu.vn)

+ 02 ảnh 4x6 (ghi rõ họ, tên, ngày sinh).

+ 02 Phong bì ghi sẵn địa chỉ người nhận (để gửi giấy xác nhận điểm thi các môn năng khiếu) + 02 tem thư (để trong phong bì) .

- Thời gian thi đợt 1:

+ Nộp hồ sơ từ ngày 20/4 - 07/7/2017, trực tiếp tại Văn phòng tuyển sinh Trường CĐSP Thái Nguyên hoặc chuyển phát nhanh theo địa chỉ Hội đồng tuyển sinh Trường CĐSP Thái Nguyên – Đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.

 + Thi năng khiếu: Dự kiến từ ngày 11- 12/7/ 2017, đúng  8h00 ngày 11/7/2017 thí sinh có mặt tại Trường CĐSP Thái Nguyên để làm thủ tục dự thi (mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, thí sinh nên chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển).

- Thời gian thi đợt 2 ( nếu có): Dự kiến ngày 10,11/8/2017.

7.3.2. Nội dung thi năng khiếu

- Hát: Thí sinh hát  01 bài tự chọn (theo chủ đề thiếu nhi; thầy cô và mái trường; quê hương đất nước) và thẩm âm theo mẫu cho trước.

- Đọc diễn cảm: Thí sinh đọc diễn cảm nội dung một đoạn văn cho trước do thí sinh chuẩn bị (tự chọn).

7.3.3. Chuẩn bị của thí sinh

- Dụng cụ, đồ dùng mang vào phòng thi: Thí sinh không được mang dụng cụ, đồ dùng vào phòng thi; chỉ được mang đạo cụ phục vụ cho việc thể hiện nội dung thi.

- Trang phục: Nghiêm túc, phù hợp với nội dung thi

7.3.4. Thông báo kết quả thi năng khiếu và tổ chức xét tuyển:

- Thông báo kết quả thi năng khiếu: Sau khi có kết quả chấm thi

- Xét trúng tuyển: Theo lịch xét tuyển chung.

8. Chính sách ưu tiên:

- Các đối tượng quy định tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT – BGD ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các thí sinh là học sinh tốt nghiệp trường THPT chuyên ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức. Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh phải dự thi môn năng khiếu đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10)

Ưu tiên xét tuyển:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT – BGD ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định  hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Sinh viên học các ngành sư phạm hệ chính quy không phải nộp tiền học phí.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]