Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN – Ký hiệu: CYI

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

ĐT: (0280) 3846105. Website: www.cyt.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

1.850

Điều dưỡng

C720501

-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

900

Hộ sinh

C720502

-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

400

Dược

C900107

-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

550

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

  + Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (70%).

  + Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông (30%).

- Các thông tin khác:

  + Tuyển sinh 2 đợt vào tháng 7 và tháng 9.

  + Số chỗ ở trong KTX: 2000.

  + Email tuyển sinh: pdaotaocdyttn@gmail.com.

  + ĐT : 0280 3846630 - 0280 364859

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]