Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN

Mã trường: CYI

Địa chỉ: Phường Thịnh Đán - TP Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.
Điện thoại: 0280 3846105. Website:caodangytethainguyen.edu.vn

Ngành học

ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

2.700

Điều dưỡng

C720501

-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

1.200

Hộ sinh

C720502

-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

500

Dược

C900107

-Toán, Vật lí, Hóa học
-Toán, Hóa học, Sinh học
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh

1.000

- Vùng Tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức Tuyển sinh: Xét Tuyển
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia (50%).
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo đề án tự chủ tuyển sinh, dựa vào kết quả học tập lớp 12 ở bậc trung học phổ thông (50%).
- Các thông tin khác:
+ Số chỗ ở trong KTX: 2000.
+ Email tuyển sinh: pdaotaocdyttn@gmail.com.
+ ĐT : 0280 3846630 - 0280 364859

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]