Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN – Ký hiệu: CPY

Địa chỉ: Phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

ĐT: (0211)3511836. Website: pci.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành

Môn thi/x.tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

1.500

Tin học ứng dụng

C480202

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ Kĩ thuật Điện, điện tử

C510301

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

 

Công nghệ kĩ thuật trắc địa

C515902

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Ngữ văn;

 

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

 

Kế toán

C340301

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

 

Truyền thông và mạng máy tính

C480102

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Hóa học, Tiếng Anh;

 

Công nghệ kĩ thuật địa chất

C515901

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Sinh học, Tiếng Anh;
-Toán, Sinh học, Ngữ văn;

 

Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Hóa học, Ngữ văn;

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

-Toán, Vật lý, Hóa học;
-Toán, Vật lý, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lý, Ngữ văn;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

 

Công nghệ kĩ thuật Xây dựng

C510103

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Sinh học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Vật lí, Ngữ văn

 

- Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

  Phương thức 1: Dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia (50% chỉ tiêu).

  Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả bậc học THPT hoặc tương đương (50% chỉ tiêu), Thí sinh có thể đăng kí xét tuyển theo một trong hai hình thức sau:
+Tiêu chí 1: đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; đối với học sinh tốt nghiệp THPT, phải có kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+Tiêu chí 2: điểm trung bình chung của 3 môn thuộc Tổ hợp môn dùng để lấy kết quả xét tuyển trong 6 học kì THPT đạt 5,5 điểm trở lên.

- Nhà trường có KTX cho 950 sinh viên khóa mới.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]