Cao đẳng » TP. Hà Nội

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG – Ký hiệu: CM1

Địa chỉ: 387, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: (04)37565209 – 37562670. Website: www.cdsptw.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

1.800

Giáo dục Mầm non

C140201

-Ngữ văn, Toán, Năng khiếu ( Đọc kể diễn cảm và Hát)

750

Giáo dục Đặc biệt

C140203

-Ngữ văn, Toán, Năng khiếu ( Đọc kể diễn cảm và Hát)

60

Giáo dục Công dân

C140204

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

30

Sư phạm Tin Học

C140210

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp

C140214

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

30

Sư phạm Âm nhạc

C140221

-Ngữ văn và 2 môn Năng khiếu (Thanh nhạc; THẨM ÂM - TIẾT TẤU)

50

Sư phạm Mĩ thuật

C140222

-Ngữ văn và 2 môn Năng khiếu (HÌNH HỌA; Bố cục)

50

Thiết kế đồ họa

C210403

-Ngữ văn và 2 môn Năng khiếu (Hình họa; TRANG TRÍ)

50

Thiết kế thời trang

C210404

-Ngữ văn và 2 môn Năng khiếu (Hình họa; TRANG TRÍ)

50

Việt Nam học

C220113

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Quản lí văn hóa

C220342

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Khoa học Thư viện

C320202

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

Lưu trữ học

C320303

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Hệ thống thông tin quản lí

C340405

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Quản trị văn phòng

C340406

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Thư kí văn phòng

C340407

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

60

Công nghệ thông tin

C480201

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

75

Công nghệ thiết bị trường học

C510504

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;
-Toán, Hóa học, Sinh học;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

60

Công tác xã hội

C760101

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

80

Kinh tế gia đình

C810501

-Toán, Vật lí, Hóa học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

75

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kì thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Các môn Năng khiếu do Trường tổ chức thi.

+ Ngành Sư phạm Âm nhạc môn thi chính là THẨM ÂM - TIẾT TẤU nhân hệ số 2.

+ Ngành Sư phạm Mĩ thuật môn thi chính là HÌNH HỌA nhân hệ số 2.

+ Ngành Thiết kế Đồ họa và Thiết kế Thời trang môn thi chính là TRANG

TRÍ nhân hệ số 2.

- Trường có KTX cho sinh viên diện chế độ chính sách.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]