Đại học » Quân đội - Công an

Học viện Khoa học Quân sự

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

* Tên trường: HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

* Ký hiệu: NQH (quân sự); DNH (dân sự)

* Địa chỉ: Số 322, đường Lê Trọng Tấn, Hoàng Mai, Hà Nội

* Điện thoại: 043 565 9449

* Email: hocvienkhqs@gmail.com hoặc hvkhqs.edu.vn@gmail.com

* Website: http://www.hvkhqs.edu.vn

* Tổng chỉ tiêu năm 2017: 228

Ngành học

Mã Ngành

Môn thi/Xét tuyển

Chỉ tiêu

a) Các ngành đào tạo đại học quân sự

NQH

 

128

* Ngành Trinh sát kỹ thuật

52860202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

36

- Thí sinh có HK thường trú phía Bắc

 

 

27

Thí sinh Nam

 

 

27

- Thí sinh có HK thường trú phía Nam

 

 

09

Thí sinh Nam

 

 

09

* Ngành Ngôn ngữ Anh

52220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

36

- Thí sinh Nam

 

 

33

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc

 

 

22

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam

 

 

08

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

03

- Thí sinh Nữ

 

 

03

+ Xét tuyển

 

 

02

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

01

* Ngành Quan hệ quốc tế

52310206

TIẾNG ANH, Toán, Văn

16

- Thí sinh Nam

 

 

14

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc

 

 

10

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam

 

 

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

01

- Thí sinh Nữ

 

 

02

+ Xét tuyển

 

 

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

01

* Ngành Ngôn ngữ Nga

52220202

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG NGA, Toán, Văn

15

- Thí sinh Nam

 

 

13

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc

 

 

09

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam

 

 

03

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

01

- Thí sinh Nữ

 

 

02

+ Xét tuyển

 

 

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

01

 

* Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

 

25

- Thí sinh Nam

 

 

23

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Bắc

 

 

16

+ Xét tuyển thí sinh có HK thường trú phía Nam

 

 

05

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

02

- Thí sinh Nữ

 

 

02

+ Xét tuyển

 

 

01

+ Tuyển thẳng HSG và UTXT

 

 

01

b) Các ngành đào tạo đại học dân sự

DNH

 

100

- Ngành Ngôn ngữ Anh

52220201

TIẾNG ANH, Toán, Văn

70

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC, Toán, Văn

30

 

Xem thêm:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI NĂM 2017  

* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ quốc tế môn Ngoại ngữ là môn thi chính, nhân hệ số 2 và quy đổi theo quy định của Bộ GD & ĐT; ngành Trinh sát kỹ thuật không xác định môn thi chính). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định của Bộ GD & ĐT;

- Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

1) Tiêu chí 1: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ quốc tế có điểm thi môn thi chính cao hơn sẽ trúng tuyển.

2) Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ quốc tế có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển..

3) Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh xét tuyển vào ngành Trinh sát kỹ thuật có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển; thí sinh xét tuyển vào các ngành Ngoại ngữ và Quan hệ quốc tế có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

* Đại học quân sự:

- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban TSQS cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban TSQS cấp trung đoàn và tương đương);

- Ngành Trinh sát Kỹ thuật chỉ tuyển thí sinh nam, các ngành ngoại ngữ tuyển thí sinh nam, nữ trong cả nước;

- Trong xét tuyển đợt 1, học viện chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào trường;

- Thực hiện một điểm chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01;

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành và chỉ tiêu cho các đối tượng nam, nữ và khu vực phía Nam, phía Bắc;

- Khi có hướng dẫn về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Ban TSQSBQP học viện sẽ công bố các tiêu chí tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển;

- Tuyển 03 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài và 20 chỉ tiêu đi đào tạo các trường ngoài Quân đội .

* Đại học dân sự:

- Vùng tuyển sinh: Tuyển nam, nữ thanh niên trong cả nước;

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành;

- Tỷ lệ xét tuyển của các tổ hợp theo quy chế của Bộ GD & ĐT;

- Tuyển thẳng và UTXT từ HSG thực hiện theo quy định của Bộ GD & ĐT; chỉ tiêu tuyển thẳng và UTXT từ HSG trừ vào chỉ tiêu tuyển sinh;

- Học phí theo qui định chung của Nhà nước.

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]