Đại học » Quân đội - Công an

Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Sĩ quan Lục quân 1)

Xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội
ĐT: 0433686218
Email: LucquanTranQuocTuan@gmail.com

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

TỔNG CHỈ TIÊU: 1.118

 

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

*Các ngành đào tạo đại học quân sự:

LAH

 

 

465

+Chỉ huy Tham mưu Lục quân

 

D860210

A

 

* Đào tạo đại học ngành Quân sự cơ sở:

 

 

 

307

+Quân sự cơ sở

 

D860230

C

 

* Đào tạo cao đẳng ngành Quân sự cơ sở:

 

 

 

346

+Quân sự cơ sở

 

C860230

C

 

 

*Đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh Nam từ Thừa Thiên Huế trở ra.

- Ngày thi: Theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi. Tuyển 10 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

 

*Đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở:

- Tuyển thí sinh nam từ Thừa Thiên Huế trở ra, thí sinh được cấp uỷ, chính quyền địa phương xác định là nguồn cán bộ quân sự cơ sở trong quy hoạch của địa phương, thông qua quy trình xét tuyển, trúng tuyển được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cử đi đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo.

 - Ngày thi:

+ Thi đại học ngành quân sự cơ sở cùng đợt 2 kỳ thi đại học chính quy của Bộ GD và ĐT.

+ Thi cao đẳng ngành quân sự cơ sở cùng đợt 3 kỳ thi cao đẳng chính quy của Bộ GD và ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]