Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Đồng Tháp

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Mã trường: SPD

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: (067) 3881.518; Website:www.dthu.edu.vn

TT

Ngành học

Mã ngành

Môn thi / xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.850

1

Quản lý giáo dục

D140114

Văn, Sử, Địa

40

Toán, văn, Tiếng Anh

2

Giáo dục Mầm non

D140201

Toán, Văn, NK GDMN

300

 

3

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Văn, Sử, Địa

 

280

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

4

Giáo dục Chính trị

D140205

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

5

Giáo dục Thể chất

D140206

Toán, Văn, NK TDTT

80

Toán, Sinh, NK TDTT

6

Sư phạm Toán học

D140209

Toán, Lý, Hóa

80

Toám, Lý, Tiếng Anh

7

Sư phạm Tin học

D140210

Toán, Lý, Hóa

80

Toán, Lý, Tiếng Anh

8

Sư phạm Vật lý

D140211

Toán, Lý, Hóa

80

Toán, Lý, Tiếng Anh

9

Sư phạm Hóa học

D140212

Toán, Lý, Hóa

80

Toán, Sinh, Hóa

10

Sư phạm Sinh học

D140213

Toán, Sinh, Hóa

80

11

Sư phạm Ngữ văn

D140217

Văn, Sử, Địa

80

12

Sư phạm Lịch sử

D140218

Văn, Sử, Địa

80

13

Sư phạm Địa lý

D140219

Văn, Sử, Địa

80

Toán, Văn, Địa

14

Sư phạm Âm nhạc

D140221

Văn, Thầm âm-tiết tấu, HÁT

40

15

Sư phạm Mỹ thuật

D140222

Văn, Trang trí, HÌNH HỌA

40

16

Sư phạm Tiếng Anh

D140231

Toán, Văn, TIẾNG ANH

80

17

Việt Nam học (Văn hóa du lịch)

D220113

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

18

Ngôn ngữ Anh

D220201

Toán, Văn, TIẾNG ANH

100

19

Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

20

Quản lý văn hóa

D220342

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

21

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa

 

150

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

22

Tài chính-Ngân hàng

 

D340201

Toán, Lý, Hóa

 

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

23

Kế toán

 

D340301

Toán, Lý, Hóa

 

150

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

24

Khoa học môi trường

D440301

Toán, Lý, Hóa

150

Toán, Sinh, Hóa

25

Khoa học máy tính

D480101

Toán, Lý, Hóa

50

Toán, Lý, Tiếng Anh

26

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Lý, Hóa

50

Toán, Sinh Hóa

27

Công tác xã hội

D760101

Văn, Sử, Địa

100

Toán, Văn, Tiếng Anh

 

28

Quản lý đất đai

 

D850103

Toán, Lý, Hóa

 

100

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh, Hóa

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

500

1

Giáo dục Mầm non

C140201

Toán, Văn, NK GDMN

80

 

2

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

Văn, Sử, Địa

 

40

Toán, Lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

3

Sư phạm Toán học

C140209

Toán, Lý, Hóa

40

Toán, Lý, Tiếng Anh

4

Sư phạm Vật lý

C140211

Toán, Lý, Hóa

40

Toán, Lý, Tiếng Anh

5

Sư phạm Hóa học

C140212

Toán, Lý, Hóa

40

Toán, Sinh, Hóa

6

Sư phạm Sinh học

C140213

Toán, Sinh, Hóa

40

7

Sư phạm Ngữ văn

C140217

Văn, Sử, Địa

40

8

Sư phạm Lịch sử

C140218

Văn, Sử, Địa

40

9

Sư phạm Địa lý

C140219

Văn, Sử, Địa

40

Toán, Văn, Địa

10

Tiếng Anh

C220201

Toán, Văn, TIẾNG ANH

50

11

Tin học ứng dụng

C480202

Toán, Lý, Hóa

50

Toán, Lý, Tiếng Anh

 

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]