Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Tây Đô

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

DTD

 

 

2.800

Số 68, Lộ hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ

ĐT: (0710)3840.666 – 3840.222. Website: www.tdu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.600

 

Dược học

 

D720401

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Hóa, Anh

-Toán, Hóa, Văn

 

750

 

Điều dưỡng

 

D720501

-Toán, Lý, Sinh

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Sinh, Anh

-Toán, Sinh, Văn

 

100

 

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

-Toán, Lý, Sinh

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Lý, Văn

 

100

 

Quản lí đất đai

 

D850103

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Văn, Anh

 

100

Kế toán

 

D340301

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Anh

-Toán, Văn, Địa

100

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

200

Quản trị kinh doanh

 

D340101

200

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 

D510102

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Sinh

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Lý, Văn

100

Công nghệ thông tin

 

D480201

100

Kĩ thuật điện, điện tử

 

D520201

70

 

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Hóa, Anh

 

60

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

-Toán, Văn, Anh

-Văn, Anh, Sử

-Văn, Anh, Địa

-Văn, Toán, Sử

100

 

Văn học

 

D220330

-Văn, Sử, Địa

-Văn, Anh, Sử

-Văn, Anh, Địa

-Văn, Toán, Anh

 

100

 

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

 

D220113

-Toán, văn, Anh

-Văn, Sử, Địa

-Văn, Anh, Sử

-Văn, Anh, Địa

 

100

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Văn, Anh

 

100

 

Luật kinh tế

 

D380107

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Anh

-Toán, Văn, Anh

-Văn, Sử, Địa

 

320

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

200

 

Dược

 

C900107

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Hóa, Anh

-Toán, Hóa, Văn

 

150

 

Điều dưỡng

 

C720501

-Toán, Lý, Sinh

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Sinh, Anh

-Toán, Sinh, Văn

 

50

Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT và tốt nghiệp THPT. Có 2 hình thức:

+ Hình thức 1: Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Điểm trung bình cả năm lớp 12 của 3 môn thuộc nhóm các môn dùng để xét tuyển đạ từ 6,0 điểm trở lên đối với bậc ĐH và từ 5,5 điểm trở lên đối với bậc CĐ.

+ Hình thức 2: Xét dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT; Điểm trung bình chung cả năm lớp 10, cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của 3 môn thuộc nhóm các môn dùng để xét tuyển đạ từ 6,0 điểm trở lên đối với bậc ĐH và từ 5,5 điểm trở lên đối với bậc CĐ

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Học phí:

- Các ngành bậc ĐH hệ chính quy: Từ 315.000 đến 370.000 đồng/tín chỉ. Riêng đối với các ngành ĐH giáo dục sức khỏe: từ 480.000đ đến 950.000đ/tín chỉ.

- Các ngành bậc CĐ hệ chính quy: 275.000đ/tín chỉ. Riêng đối với các ngành CĐ giáo dục sức khỏe: từ 400.000đ đến 570.000đ/tín chỉ

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]