Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

YDD

 

 

800

257 Hàn Thuyên – TP. Nam Định - tỉnh Nam Định.

ĐT: 0350.3643669.  Website: www.ndun.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

 

Điều dưỡng (học 4 năm)

 

D720501

-Toán, Hóa học, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Hóa học

650

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

 

Điều dưỡng (học 3 năm)

 

C720501

-Toán, Hóa học, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Sinh học

-Toán, Ngữ văn, Hóa học

100

Hộ sinh (học 3 năm)

 

C720502

50

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ Đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2015

- Các thông tin khác:

+ Khối thi truyền thống (Toán, Hóa học, Sinh học): Dự kiến xét 80% tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy của nhà trường.

+ Khối thi mới (Toán, Ngữ văn, Sinh học hoặc Toán, Ngữ văn, Hóa học): Dự kiến xét 20% tổng chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy của nhà trường.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]