Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

Ký hiệu: YDD

257 Hàn Thuyên – TP. Nam Định - tỉnh Nam Định.

 ĐT: 0350.3643669.  Website: www.ndun.edu.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

Điều dưỡng (học 4 năm)

D720501

Toán, Hóa học, Sinh học

850

Điều dưỡng liên thông chính quy

D720501

Trường tổ chức thi 3 môn

170

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

Điều dưỡng (học 3 năm)

C720501

Toán, Hóa học, Sinh học

 

50

Hộ sinh (học 3 năm)

C720502

50

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trình độ Đại học, Cao đẳng chính quy: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2016 theo quy định của Bộ GD&ĐT

+ Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Hóa học, Sinh học (Môn chính: Sinh học)

- Thời gian xét tuyển: Theo lịch của Bộ GD&ĐT

- Tuyển sinh Đại học Điều dưỡng liên thông chính quy:

+ Chỉ tiêu: 170

+ Hình thức tuyển sinh: Thi tuyển

+ Thời gian thi (dự kiến: 20-21/08/2016

+ Môn thi và hình thức thi: Liên thông từ trung cấp và cao đẳng đều thi 3 môn:

* Môn cơ bản: Toán học

* Môn cơ sở ngành: Giải phẫu – Sinh lý

* Môn chuyên ngành: đề thi tổng hợp 4 môn: Điều dưỡng cơ bản, Điều dưỡng nội, Điều dưỡng ngoại, Điều dưỡng sản.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]