Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Hàng hải

Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.
ĐT (031) 3851657, 3729690.
Website: http://www.vimaru.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: HHA  -TỔNG CHỈ TIÊU: 3.700

 

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

3.100

1. Khoa học Hàng hải

+ Điều khiển tàu biển (*)

+ Khai thác máy tàu biển (*)

+ Luật & Bảo hiểm hàng hải

D840106

D101

D102

D120

 

A,A1

A,A1

A, A1,D1

 

200

180

60

2. Kỹ thuật điều khiển & Tự động hoá

+ Điện tự động tàu thủy

+ Điện tự động công nghiệp (*)

+ Tự động hóa hệ thống điện

D520216

D103

D105

D121

A,A1

 

120

120

60

3. Kỹ thuật điện tử, truyền thông

+ Điện tử viễn thông

D520207

D104

A,A1

 

120

4. Kỹ thuật tàu thuỷ

+ Thiết kế & Sửa chữa máy tàu thủy

+ Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi

+ Đóng tàu và công trình ngoài khơi (*)

D520122

D106

D107

D108

A,A1

 

120

60

60

5. Kỹ thuật cơ khí

+ Máy nâng chuyển

+ Kỹ thuật cơ khí

+ Cơ điện tử

+ Kỹ thuật ô tô

+ Kỹ thuật Nhiệt lạnh

D520103

D109

D116

D117

D122

D123

A,A1

 

60

60

60

60

60

6. Kỹ thuật công trình biển

+ Xây dựng công trình thủy

+ Kỹ thuật an toàn hàng hải

D580203

D110

D111

A,A1

 

120

60

7. Kỹ thuật công trình xây dựng

+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp (*)

D580201

D112

A,A1

 

120

8. Kỹ thuật XD công trình giao thông

+ Kỹ thuật cầu đường

D580205

D113

A,A1

 

60

9. Công nghệ thông tin

+ Công nghệ thông tin (*)

+ Kỹ thuật phần mềm

+ Truyền thông & Mạng máy tính

D480201

D114

D118

D119

A,A1,D1

 

120

60

60

10. Kỹ thuật môi trường

+ Kỹ thuật môi trường

D520320

D115

A,A1

 

120

11. Kinh doanh quốc tế

+ Kinh tế ngoại thương

D340120

D402

A,A1,D1

 

120

12. Kinh tế vận tải

+ Kinh tế vận tải biển (*)

+ Logistics

D840104

D401

D407

A,A1,D1

 

180

120

13. Quản trị kinh doanh

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính kế toán (*)

D340101

D403

D404

A,A1,D1

 

120

180

14. Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2)

+ Tiếng Anh thương mại

D220201

D124

D1

 

60

15. Chương trình tiên tiến: Xét tuyển sau khi có kết quả thi Đại học:

1. Kinh tế Hàng hải và Toàn cầu hóa

2. Kinh doanh quốc tế và Logistics

 

A, A1,D1

 

 

100

100

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

600

1. Điều khiển tàu biển

+ Điều khiển tàu biển

C840107

C101

A,A1

 

120

2. Vận hành khai thác máy tàu

+ Khai thác máy tàu biển

C840108

C102

A,A1

 

60

3. Công nghệ kỹ thuật điều khiển & TĐH

+ Điện tự động công nghiệp

C510303

C105

A,A1

 

60

4. Công nghệ kỹ thuật xây dựng

+ Xây dựng dân dụng & công nghiệp

C510102

C112

A,A1

 

60

5. Khai thác vận tải

+ Kinh tế vận tải biển

C840101

C401

A,A1,D1

 

120

6. Quản trị kinh doanh

+ Quản trị kinh doanh

+ Tài chính kế toán

C340101

C403

C404

A,A1,D1

 

60

120

 

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Tổ chức thi Đợt 1&2 tại Cụm thi Hải Phòng (ghi H) và Cụm thi Vinh (ghi V).

- Hệ Cao đẳng: xét tuyển, ưu tiên thí sinh đã dự thi vào Trường ĐH Hàng hải VN

- Các ngành (*) có tuyển liên thông CĐ-ĐH; Ngành D101, D102: không tuyển Nữ

- Điểm sàn trúng tuyển Đại học theo 04 Nhóm ngành:

Nhóm 1: D840106;

Nhóm 2: D840104, D340120, D340101;

Nhóm 3: D220201,

Nhóm 4: các ngành còn lại.

Trường hợp thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào chuyên ngành đã đăng ký dự thi nhưng đạt điểm sàn trúng tuyển nhóm ngành đó thì được đăng ký xét tuyển sang các chuyên ngành còn chỉ tiêu trong cùng nhóm ngành.

 

Mọi chi tiết Tuyển sinh năm 2014: xem tại http://tuyensinh.vimaru.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]