Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Hoa Lư Ninh Bình

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NINH BÌNH

Mã trường: DNB

Địa chỉ: Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.   

Điện thoại hỗ trợ tuyển sinh: 0303.892.701;  01299.397.877

Email: dhhoalu@gmail.com     

Website: hluv.edu.vn  

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Mã ngành, Tên ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

Phương thức khác

Trình độ Đại học

 

 

 

52140201

 

Giáo dục Mầm non

 

40

 

40

 

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát 

52140202

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

 

50

 

 

50

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52140205

 

 

Giáo dục Chính trị

 

 

10

 

 

10

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

Ngữ văn, Địa lí, GDCD

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

52140209

 

 

Sư phạm Toán học

 

 

10

 

 

10

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

 

52140211

 

Sư phạm Vật lý

 

10

 

10

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học 

52140212

 

Sư phạm Hóa học

 

10

 

10

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

52140213

 

Sư phạm Sinh học

 

10

 

10

 

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

52140217

 

 

Sư phạm Ngữ văn

 

 

10

 

 

10

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

52220113

 

 

Việt Nam học

 

 

25

 

 

25

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh

52340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

15

 

 

15

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

52340301

 

 

Kế toán

 

 

35

 

 

35

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trình độ Cao đẳng

 

 

 

51140201

 

Giáo dục Mầm non.

 

15

 

15

 

Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát 

51140202

 

 

Giáo dục Tiểu học.

 

 

20

 

 

20

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

51140231

 

 

Sư phạm Tiếng Anh.

 

 

15

 

 

15

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

5.1. Phương thức 1: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia

* Đối với tất cả các ngành (trừ ngành Giáo dục Mầm non)

- Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành đào tạo (đối với hệ đại học) theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2017.

- Đối với hệ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.

* Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

- Tổng điểm 3 môn thi dùng để xét tuyển phải đạt mức sàn tối thiểu cho mỗi ngành đào tạo (đối với hệ đại học) theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo trong năm 2017. Đối với hệ cao đẳng là tốt nghiệp THPT.

- Điểm thi môn năng khiếu phải đạt từ 4 điểm trở lên và mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào đạt dưới 1 điểm.

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 - Tốt nghiệp THPT

 - Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo.

5.2. Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập ở THPT (xét học bạ)

* Đối với tất cả các ngành (trừ ngành Giáo dục Mầm non)

Thí sinh sử dụng kết quả của 3 môn trong năm học lớp 12 (theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của phương án xét kết quả của kỳ thi THPT quốc gia).

- Điểm đăng ký xét tuyển

+ Hệ Đại học: Điểm trung bình chung của 3 môn dùng để xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên

+ Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT

- Hạnh kiểm năm lớp 12: từ loại Khá trở lên.

* Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

Thí sinh sử dụng kết quả của 2 môn văn, toán trong năm học lớp 12 và điểm thi môn năng khiếu để đăng ký xét tuyển.

- Điểm trung bình chung môn học dùng để đăng ký xét tuyển:

+ Hệ Đại học: Điểm trung bình chung của 2 môn văn và toán năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên

+ Hệ Cao đẳng: Tốt nghiệp THPT

+ Điểm môn năng khiếu phải đạt từ 4 điểm trở lên, mỗi nội dung thi của môn năng khiếu không có nội dung nào từ 1 điểm trở xuống (áp dụng cho cả hệ đại học và cao đẳng).

- Hạnh kiểm năm lớp 12: từ loại khá trở lên

* Điều kiện đăng ký xét tuyển:

 - Tốt nghiệp THPT

 - Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào và đáp ứng các quy định theo Quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Nguyên tắc xét tuyển: Thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo  

* Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

Đối với các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau nhà trường ưu tiên các thí sinh có điểm trung bình của 3 năm học ở trường THPT của các môn đăng ký xét tuyển cao hơn. Riêng ngành Giáo dục Mầm non, nhà trường ưu tiên thí sinh có điểm môn năng khiếu cao hơn.           

6. Tổ chức tuyển sinh:         

6.1. Thời gian xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu:

- Đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển: các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đối với các ngành sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: xét tuyển vào ngày 13 tháng 7 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 01/7/2017 đến ngày 12/7/2017.

+ Đợt 2, 3, 4: cùng thời gian với lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Môn năng khiếu (ngành Giáo dục Mầm non) được tổ chức thi tại trường Đại học Hoa Lư, thời gian dự kiến như sau:

+ Đợt 1: thi tuyển vào ngày 08 và 09 tháng 7 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ thi tuyển môn năng khiếu từ ngày 02/5/2017 đến ngày 02/7/2017.

+ Đợt 2: thi tuyển vào ngày 26, 27 tháng 8 năm 2017. Thời gian nhận hồ sơ từ 10/7/2017 đến ngày 22/8/2017.

6.2. Quy định về hồ sơ, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển và thi tuyển môn năng khiếu (đối với ngành Giáo dục Mầm non):

* Quy định về hồ sơ:  

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển hồ sơ gồm:       

+ Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản phô tô).

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu)

+ Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu-bản chính (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non).

+ 01 phong bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận

Riêng các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ sau khi có kết quả xét tuyển.

- Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập ở THPT để xét tuyển (xét học bạ), hồ sơ gồm:

+ Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng): 01 bản.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định (theo mẫu).

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 phong bì thư có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Các biểu mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển thí sinh có thể lấy tại website của trường Đại học Hoa Lư hoặc lấy trực tiếp trại phòng Đào tạo-QLKH.

Riêng hồ sơ dự thi môn năng khiếu (đọc, kể diễn cảm và hát) được phát hành tại Phòng Đào tạo-QLKH, trường Đại học Hoa Lư.

* Hình thức nhận hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình);

- Gửi phát nhanh qua bưu điện về: Phòng Đào tạo - QLKH, trường Đại học Hoa Lư (xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình).

- Đăng ký xét tuyển qua phần mềm xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.    

7. Chính sách ưu tiên:

Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên trong xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.         

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Lệ phí xét tuyển và thi tuyển được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]