Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Ký hiệu: YPB

Địa chỉ: 72A Nguyễn Bình Khiêm - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.733.311

Website: hpmu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định tại điều 6 – Chương I – Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2. Phạm vi tuyển sinh: Trường tuyển sinh đại học hệ chính quy trên phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 5

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

xét tuyển

Chỉ tiêu

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Y đa khoa

7720101

Toán, Hóa, Sinh

600

22.50

Y học dự phòng

7720110

Toán, Hóa, Sinh

60

18.00

Y học cổ truyền

7720115

Toán, Hóa, Sinh

80

20.00

Răng hàm mặt

7720501

Toán, Hóa, Sinh

80

22.50

Dược học

7720201B

Toán, Hóa, Sinh

50

22.50

 

7720201A

Toán, Lý, Hóa

50

22.50

Điều dưỡng

7720301

Toán, Hóa, Sinh

100

18.00

Tổng cộng

1.100

 

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

- Nguyên tắc xét tuyển:

+ thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất)

+ đối với từng ngành, thí sinh được xét bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

+ với mỗi thí sinh nếu ĐKXT vào nhiều ngành trong trường thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng kí;

+ Điểm trúng tuyển được tính riêng theo từng ngành (xét điểm từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu).

- Điều kiện phụ trong xét tuyển: đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì trường sẽ xét trúng tuyển dựa trên tiêu chí ưu tiên theo thứ tự như sau, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn:

+ Với tổ hợp môn Toán học, Hóa học, Sinh học: Ưu tiên 1: môn Sinh học, ưu tiên 2: môn Hóa học, ưu tiên 3: môn Toán học.

+ Với tổ hợp môn Toán học, Hóa học, Vật lý: Ưu tiên 1: môn Hóa học, ưu tiên 2: môn Toán học, ưu tiên 3: môn Vật lý.

7. Tổ chức tuyển sinh:         

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên: (Ưu tiên theo đối tượng, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển)        

Theo quy định tại điều 7 - Chương I - Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trường Bộ GDĐT

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm của trường như sau:

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

Y dược

1.180.000 đ/tháng

1.300.000 đ/tháng

1.430.000 đ/tháng

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]