Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Mã trường: YTB

Địa chỉ: Số 373, phố Lý Bôn, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.tbump.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

-           Hệ đại học chính quy: Là học sinh phổ thông đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương từ năm 2018 trở về trước.

-           Hệ liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp các trường Trung cấp, Cao đẳng theo chuyên ngành dự thi.

2. Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc

3. Phương thức tuyển sinh:

-           Hệ đại học chính quy: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018 theo từng ngành học.

-           Hệ liên thông chính quy và Liên thông vừa làm vừa học: Theo phương án tuyển sinh riêng của trường (được trình bày chi tiết tại Phần 2 của Đề án tuyển sinh năm 2018).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Ngành

Xét tuyển kết quả thi THPTQG 2018

Nguồn khác

(Cử tuyển, Dự bị, LHS, ...)

Tổng

chỉ tiêu

Đại học hệ chính quy: 960 chỉ tiêu

1

Y khoa

480

120

600

2

Y học cổ truyền

54

6

60

3

Y tế công cộng

54

6

60

4

Điều dưỡng

108

12

120

5

Dược học

108

12

120

Liên thông đại học hệ chính quy: 120 chỉ tiêu

6

Y khoa

120

0

120

Liên thông đại học hệ vừa làm vừa học: 60 chỉ tiêu

7

Điều dưỡng

60

0

60

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã số trường: YTB

Mã số ngành và tổ hợp xét tuyển

Tên ngành

Mã số ngành

Tổ hợp xét tuyển

  Y khoa

7720101

Toán, Sinh, Hóa

  Y học cổ truyền

7720115

Toán, Sinh, Hóa

  Y tế công cộng

7720701

Toán, Sinh, Hóa

  Điều dưỡng

7720301

Toán, Sinh, Hóa

  Dược học

7720110

Toán, Lý, Hóa

Tiêu chí phụ trong xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian, hình thức nhận ĐKXT, các điều kiện xét tuyển, tổ hợp môn,... theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Chính sách ưu tiên: Theo quy định về chính sách ưu tiên của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên ban hành kèm theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

-           Năm học 2018-2019: 1.180.000 đồng/tháng/sinh viên,

-           Năm học 2019-2020: 1.300.000 đồng/tháng/sinh viên,

-           Năm học 2020-2021: 1.430.000 đồng/tháng/sinh viên.

11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

1) Tuyển sinh bổ sung đợt 1: Sau khi kết thúc đợt tuyển sinh chính thức 7 ngày.

2) Tuyển sinh bổ sung đợt 2: 7 ngày sau khi tuyển sinh bổ sung đợt 1

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]