Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

Phường Dư Hàng Kênh, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng;
ĐT: (031) 3740577; Fax: (031) 3740476;
Website: www.hpu.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DHP - TỔNG CHỈ TIÊU: 2.000

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1.600

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

 

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

A, A1

 

Kĩ thuật công trình xây dựng

D580201

A, A1, V

 

Kĩ thuật môi trường

D520320

A, A1, B

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1, D1,2,3,4

 

Việt Nam học

D220113

C, D1,2,3,4

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

400

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

60

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A, A1

60

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

A, A1

60

Kế toán

C340301

A, A1, D1,2,3,4

160

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

C220113

C, D1,2,3,4

60

 

Năm 2014 trường Đại học Dân lập Hải Phòng tổ chức tuyển sinh theo 2 hình thức:

- Xét tuyển 40% tổng số chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả thi tuyển sinh đại học, cao đẳng do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Xét tuyển 60% chỉ tiêu dựa trên kết quả học tập 3 năm học THPT.

1. Phương thức tuyển sinh theo kỳ thi tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT

  -   Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh theo hình thức xét tuyển kết quả thi tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.

-  Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

- Việc xét tuyển được thực hiện theo các quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Phương thức xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT

2.1. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT.

- Hạnh kiểm được xếp từ loại Khá trở lên.

- Điểm xét tuyển = Điểm trung bình môn

Điểm trung bình môn=(Tổng điểm các môn đăng ký xét tuyển học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10;  học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12)/18

Hệ Đại học    : Điểm xét tuyển >= 6.0

Hệ Cao đẳng : Điểm xét tuyển >= 5.5

- Nguồn tuyển: Xét tuyển thí sinh trong cả nước.

3. Lịch tuyển sinh của trường:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tuyển sinh của Bộ: Thực hiện theo quy định về thời gian xét tuyển trong quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển theo kết quả học THPT:

Nhận đăng ký xét tuyển (phiếu đăng ký và hồ sơ xét tuyển, thời gian, địa điểm nhận) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian hoàn thiện hồ sơ để xét tuyển:

 Đợt 1: Từ 10/6/2014 đến 25/8/2014

 Đợt 2: Từ 01/9/2014 đến 20/9/2014

 Đợt 3: Từ 22/9/2014 đến 31/10/2014

Các đợt xét tuyển được thực hiện từ điểm cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.

4. Phương thức đăng ký của thí sinh:

a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh của Bộ: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển theo kết quả THPT:

- Bản sao học bạ phổ thông trung học.

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có ưu tiên).

- 2 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

b) Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải phòng, số 36 đường Dân lập - P. Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng. Số điện thoại: 0313740577; email: daotao@hpu.edu.vn

c) Phương thức:

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học.

- Gửi chuyển phát qua bưu điện về: Phòng Đào tạo Đại học và sau Đại học, Trường Đại học Dân lập Hải phòng, số 36 đường Dân lập - P.Dư Hàng Kênh - Q. Lê Chân - TP. Hải Phòng.

5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

- Điểm ưu tiên theo Khu vực và Đối tượng ưu tiên được thực hiện theo quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm ưu tiên chỉ cộng vào để xét tuyển những thí sinh đạt ngưỡng chất lượng đầu vào theo qui định của đề án (trong mục 2.1.2.2. Điều kiện và tiêu chí xét tuyển).

Học phí:

+ Đại học: 995.000 đ/tháng

+ Cao đẳng: 925.000 đ/tháng

 

Thông tin khác:  Trường có Khách sạn sinh viên có sức chứa 1500 chỗ. Cho khoá tuyển sinh 2014 có 800 chỗ. Có Internet, Wifi.

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]