Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Sao Đỏ

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

SDU

 

 

4.800

Số 24 Thái học II, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

ĐT: 03203 882 269. Website: www.saodo.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3.800

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

D510201

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

D510205

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

 

D510301

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Sinh

 

Công nghệ kĩ thuật hóa học

 

D510401

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Sinh

 


Công nghệ may

 

D540204

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Kế toán

 

D340301

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Việt Nam học

 

D220113

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Văn, Sử, Địa

 

Văn, Địa, Ngoại ngữ

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Văn, Địa, Ngoại ngữ

 

Văn, Sử, Ngoại ngữ

 

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Văn, Địa, Ngoại ngữ

 

Văn, Sử, Ngoại ngữ

 

Công nghệ kĩ thuật xây dựng

 

D510103

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

 

D510102

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

1.000

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

C510201

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ hàn

 

C510503

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Công nghệ kĩ thuật ô tô

 

C510205

Toán, Lý, Hóa

 

Toán, Lý, Ngoại ngữ

 

Toán, Văn, Ngoại ngữ

 

Toán, Hóa, Ngoại ngữ

 

Nguồn tuyển sinh: Thí sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh:

Nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 theo 2 phương thức sau:

1. Xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo kết quả của kỳ thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì.

* Tiêu chí xét tuyển

a) Điều kiện để được xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT

- Thí sinh phải đạt ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

b) Phương pháp xét tuyển:

- Căn cứ vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, nhà trường sử dụng các tổ hợp của 3 môn thi tương ứng với từng khối để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo

* Chỉ tiêu xét tuyển: Trường Đại học Sao Đỏ xét tuyển theo kết quả các môn thi của kì thi THPT quốc gia, ứng với mỗi ngành đào tạo đã thông báo trên; dành 65% trong tổng số chỉ tiêu đã xác định cho hệ đại học vào học đại học; 35% trong tổng chỉ tiêu cao đẳng được xác định để tuyển vào hệ cao đẳng.

2. Xét tuyển vào học đại học, cao đẳng chính quy dựa vào kết quả học tập bậc THPT

* Tiêu chí xét tuyển

a. Điều kiện để được xét tuyển:

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

- Điểm trung bình các môn xét tuyển:

 + Đại học ≥ 6,0 điểm;

 + Cao đẳng ≥ 5,5 điểm.

- Hạnh kiểm từ loại Khá trở lên.

b. Phương pháp xét tuyển:

Dựa trên kết quả học tập tại THPT của thí sinh để xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo đại học và cao đẳng theo công thức:

Điểm xét tuyển = (M1+ M2 + M3) + Điểm UT,

Trong đó: (M1 là điểm trung bình các môn lớp 10; M2 là điểm trung bình các môn lớp 11; M3 là điểm trung bình các môn lớp 12)

* Chỉ tiêu xét tuyển:

+ Đối với Đại học hệ chính quy 35% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu xác định cho hệ đại học.

+ Đối với Cao đẳng hệ chính quy 65% chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu xác định cho hệ cao đẳng.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]