Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Phường Võ Cường – Thành Phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241.3827996 Website: datu.edu.vn Email: donga@datu.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DDA - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.200

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

800

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

 

Kế toán

D340301

A,A1,D1

 

Công nghệ thông tin

D480201

A

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

D510301

A

 

Kĩ thuật xây dựng

D580208

A

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

400

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

 

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1

 

Kế toán

C340301

A,A1,D1

 

Công nghệ thông tin

C480201

A,A1,D1

 

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

C510301

A

 

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

 

- Phương thức tuyển sinh:

* Đối với hệ liên thông: Trường tổ chức thi tuyển. Ngày thi theo quy định cuả Bộ GD&ĐT

* Đối với hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy: Tuyển sinh theo đề án tự chủ tuyển sinh riêng trên kết quả học tập lớp 12 và kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Điều kiên xét tuyển như sau:

a) Đối với hệ cao đẳng:

- Tốt nghiệp THPT

- Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT

- Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ 6,0 trở lên

- Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển từ 6,0 trở lên

- Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên

b) Đối với hệ đại học:

- Tốt nghiệp THPT

- Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT

- Điểm trung bình học tập cả năm lớp 12 từ 6,5 trở lên

- Điểm các môn lớp 12 thuộc khối xét tuyển từ 6,5 trở lên

- Xếp loại hạnh kiểm Khá trở lên

 

 Thông tin chi tiết về đề án xem tại Website của Trường.

- Số chỗ ký túc xá: 200

- Mức học phí chính quy:

+ Hệ Đại học: 700.000 đ/tháng (10 tháng/năm)

+ Hệ Cao đẳng: 500.000d/ tháng (10 tháng/ năm)

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]