Đại học » Miền Bắc

Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)

Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)
Địa chỉ: Quyết Thắng - TP Thái Nguyên , Thái Nguyên
Điện thoại: 0280 3648 489 FAX: 0280 3648 489

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DTF - TỔNG CHỈ TIÊU: 740

 

Ngành / chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

695

Sư phạm tiếng Anh:

Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học

D140231

D1

135

Ngôn ngữ Trung Quốc:

Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

D220204

D1, D4

180

Sư phạm tiếng Trung Quốc:

Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

D140234

D1, D4

135

Sư phạm tiếng Nga:

Sư phạm song ngữ Nga-Anh

D140232

D1, D2

35

Ngôn ngữ Anh: Ngôn ngữ Anh; Song ngữ Nga - Anh

D220201

D1, D2

175

Ngôn ngữ Pháp:

Song ngữ Pháp-Anh

D220203

D1, D3

35

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

45

Sư phạm tiếng Anh:

Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

C140231

D1

45

 

- Khối D1: cho các ngành D140231, D140234, D220204, D140232, D220203, D220201, và  C140231;  môn tiếng Anh nhân hệ số 2.

- Khối D2: cho ngành  D140232; môn tiếng Nga nhân hệ số 2.

- Khối D3: cho ngành  D220203; môn tiếng Pháp nhân hệ số 2.

- Khối D4: cho các ngành D140234, D220204; môn tiếng Trung Quốc  nhân hệ số 2.

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]