Đại học » Miền Bắc

Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên)

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: KHOA NGOẠI NGỮ

Mã trường: DTF

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên 
Điện Thoại: 0208 3648 489 - Fax: 0208 3648 493 
E-mail: khoangoaingu@tnu.edu.vn - Website: http://sfl.tnu.edu.vn 

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh

Ngành

(Chuyên ngành)

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển

(mã tổ hợp xét tuyển)

Chỉ tiêu

Theo điểm thi THPT

QG

Theo

học bạ THPT

Trình độ đại học

 

 

120

100

Sư phạm Tiếng Anh

72140231

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

80

70

Sư phạm Tiếng Nga

72140232

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (D02)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66).

10

10

Sư phạm Tiếng Trung Quốc

72140234

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung (D04)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4.Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

30

20

Ngôn ngữ Anh

72220201

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

150

50

Ngôn ngữ Nga

72220202

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga (D02)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) 

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ Văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

10

10

Ngôn ngữ Pháp

72220203

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp (D03)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

10

10

Ngôn ngữ Trung Quốc

72220204

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung (D04)

2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

3. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

150

50

Ngôn ngữ Hàn Quốc

72220210

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

30

10

Trình độ cao đẳng

 

 

10

10

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

1. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

2. Toán, Tiếng Anh, Vật lý (A01)

3. Ngữ văn, Tiếng Anh, GDCD (D66)

4. Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa (D15)

10

10

2. Đối tượng tuyển sinh

Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học và thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 để xét tuyển đại học, cao đẳng.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3.2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển, với hai hình thức, cụ thể như sau: 

- Hình thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức. Hình thức này được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành trình độ đại học và cao đẳng.

- Hình thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập và rèn luyện ở cấp học trung học phổ thông (theo học bạ THPT). Hình thức này cũng được áp dụng cho tất cả các ngành/chuyên ngành trình độ đại học và cao đẳng.

4. Tổ chức tuyển sinh: 

4.1. Thời gian: Theo hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển (Theo hướng dẫn, quy định của Đại học Thái Nguyên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

4.3. Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển

4.3.1. Đăng ký xét tuyển:

a) Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia:

- Thời gian đăng ký xét tuyển đại học, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên theo hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tin đăng ký xét tuyển trên cùng một phiếu ĐKDT và nộp hồ sơ ĐKDT, ĐKXT theo quy định của Sở GD&ĐT và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tra cứu thông tin để đăng ký xét tuyển:

+ Qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: http://thituyensinh.vn

+ Qua Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHTN: http://tnu.edu.vn

+ Qua Trang thông tin của Khoa: http://sfl.tnu.edu.vn

b) Xét tuyển theo học bạ THPT:

- Thời gian đăng ký xét tuyển các đợt viên theo hướng dẫn của Đại học Thái Nguyên và của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có thể xem thông tin chi tiết tại website: http://sfl.tnu.edu.vn).

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Phiếu đăng ký (theo mẫu tại địa chỉ website của Khoa http://sfl.tnu.edu.vn);

+ Bản phô tô bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp TPT;

+ Bản phô tô học bạ THPT;

+ 01 phong bì có dán tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận để Khoa gửi giấy báo nhập học nếu trúng tuyển.

- Hình thức nhận: Thí sinh nộp qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp theo địa chỉ: phòng A103 (tầng 1), Bộ phận tuyển sinh, Khoa Ngoại ngữ - ĐHTN, Đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

4.3.2. Điều kiện xét tuyển

*  Xét tuyển theo kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.

- Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD & ĐT năm 2018.

* Xét tuyển theo kết quả học tập ở cấp THPT.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;

- Theo quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Thái Nguyên.

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]