Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM
ĐT: (08) 38221909 (Ext 112)
Website: www.hcmussh.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: QSX  - TỔNG CHỈ TIÊU: 2.850

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Văn học (Văn học và Ngôn ngữ)

D220330

C, D1

100

- Ngôn ngữ học (Văn học và Ngôn ngữ)

D220320

C, D1

100

- Báo chí (Báo chí và Truyền thông)

D320101

C, D1

130

- Lịch sử

D220310

C, D1

140

- Nhân học

D310302

C, D1

60

- Triết học

D220301

A,A1,C,D1

100

- Địa lý học

D310501

A,A1,B, C, D1

130

- Xã hội học

D310301

A,A1,C,D1

160

- Thông tin học

D320201

A,A1,C,D1

100

- Đông phương học

D220213

D1

140

- Giáo dục học

D140101

C, D1

120

- Lưu trữ học

D320303

C, D1

80

- Văn hóa học

D220340

C, D1

70

- Công tác xã hội

D760101

C, D1

80

- Tâm lý học

D310401

B,C,D1

90

- Quy hoạch vùng và đô thị

D580105

A, A1, D1

80

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

C, D1

100

- Nhật Bản học

D220216

D1,6

100

- Hàn Quốc học

D220217

D1

100

- Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

270

- Ngôn ngữ Nga

D220202

D1, 2

70

- Ngôn ngữ Pháp

D220203

D1, 3

90

- Ngôn ngữ Trung Quốc

D220204

D1, 4

130

- Ngôn ngữ Đức

D220205

D1, 5

50

- Quan hệ Quốc tế

D310206

D1

160

- Ngôn ngữ Tây Ban Nha

D220206

D1, 3, 5

50

- Ngôn ngữ Italia

D220208

D1, 3, 5

50

 

- Tuyển sinh khối A1 vào các ngành có tuyển sinh khối A (cụ thể là các ngành Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Thông tin học, Quy hoạch vùng và đô thị)

 

-  Áp dụng nhân hệ số 2 điểm các môn thi ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức) vào các ngành ngoại ngữ như ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Pháp, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Đức, ngôn ngữ Tây Ban Nha, ngôn ngữ Italia); Môn Văn vào ngành Văn học và Ngôn ngữ học;  Môn Sử vào ngành Lịch sử; Môn Địa vào ngành Địa lý học.

 

- Chương trình chất lượng cao với học phí tương ứng: Tuyển sinh vào ngành Báo chí truyền thông và ngành Quan hệ quốc tế.

 

- Chương trình tài năng: Tuyển sinh vào các ngành Văn học và Ngôn ngữ, Lịch sử.

 

XEM ĐIỂM CHUẨN NV1: NĂM 2011 - NĂM 2012 - NĂM 2013

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]