Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN – ĐHQG TP.HCM

Ký hiệu: QSX

Địa chỉ: số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1.

Điện thoại: 08-38293828-112

Website: www.hcmussh.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT có điểm trung bình tổng cộng 3 năm (lớp 10,11 và 12) đạt từ 6.5 trở lên.

- Đảm bảo về quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ  điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT để xét tuyển.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

a) Mã số trường (ký hiệu trường): QSX

b) Mã số ngành, tổ hợp xét tuyển, tổ hợp môn thi/ bài thi đối với từng ngành đào tạo

Mã Ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
(dùng kết quả thi THPTQG)

Chỉ tiêu

Tên môn thi/bài thi

Môn chính

52220330

 Văn học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn x 2

120

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

52220320

 Ngôn ngữ học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn x 2

80

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Ngữ văn x 2

52320101

 Báo chí

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

130

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220310

 Lịch sử

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Lịch sử x 2

120

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

Lịch sử x 2

52310302

 Nhân học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

60

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220301

 Triết học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

 

90

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52310501

 Địa lý học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

 

110

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Địa lý x 2

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh

Địa lý x 2

52310301

 Xã hội học

Toán, Vật lý, Hóa học

 

150

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52320201

 Thông tin học

Toán, Vật lý, tiếng Anh

 

100

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220213

 Đông phương học

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

140

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52140101

 Giáo dục học

Ngữ văn, Toán, Vật lý

 

120

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Toán, Hóa học, Sinh học

 

52320303

 Lưu trữ học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

80

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220340

 Văn hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

70

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52760101

 Công tác xã hội

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

80

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52310401

 Tâm lý học

Toán, Hóa học, Sinh học

 

100

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52580112

 Đô thị học

Toán, Vật lý, Hóa học

 

80

 

Toán, Vật lý, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52340103

 Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 

100

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220216

 Nhật Bản học

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

110

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Nhật

Tiếng Nhật x 2

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220217

 Hàn Quốc học

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

110

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220201

 Ngôn ngữ Anh

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

270

52220202

 Ngôn ngữ Nga

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

70

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Nga

Tiếng Nga x 2

52220203

 Ngôn ngữ Pháp

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

90

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

52220204

 Ngôn ngữ Trung Quốc

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

130

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Trung

Tiếng Trung x 2

52220205

 Ngôn ngữ Đức

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

80

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

52310206

 Quan hệ Quốc tế

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

 

160

 

Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh

 

52220206

 Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

50

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

52220208

 Ngôn ngữ Italia

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

Tiếng Anh x 2

50

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Pháp

Tiếng Pháp x 2

Ngữ văn, Toán, tiếng Đức

Tiếng Đức x 2

7. Tổ chức tuyển sinh:

Theo quy chế tuyển sinh và các quy định về xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8. Chính sách ưu tiên:

- Theo quy định tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM:

+ Học sinh giỏi đã tốt nghiệp THPT năm 2017 từ các trường THPT chuyên, năng khiếu trên cả nước;

+ Học sinh các trường THPT thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPTQG cao nhất năm 2015, 2016.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ GD&ĐT

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:  

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]